Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu?

94
Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu

Đất khai hoang là loại đất mà Nhà nước chưa giao quyền sử dụng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào. Do đó, đất khai hoang không thuộc quyền sử dụng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nào. Nếu chưa làm thủ tục hợp pháp hóa cho đất khai hoang thì nhà nước sẽ không công nhận quyền sử dụng đất của người dân tại thời điểm khai hoang. Muốn hợp pháp hóa cho đất khai hoang thì phải làm sổ đỏ cho đất khai hoang. Vậy chi phí Đất khai hoang có làm sổ đỏ được không? Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé

Đất khai hoang có làm sổ đỏ được không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 22 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai:

“4. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; nếu vượt hạn mức do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê.”

Có thể thấy nếu đất khai hoang đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và đất đó không có tranh chấp thì sẽ được nhà nước công nhận quyền sử dụng đất và có thể làm sổ đỏ cho đất đó.

Các trường hợp được cấp sổ đỏ cho đất khai hoang

Pháp luật đất đai hiện nay quy định các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đất khai hoang như sau:

Thứ nhất, đất khai hoang có đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  •  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993
  •  Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
  • Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
  • Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
  • Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

Thứ hai, chủ sở hữu đất khai hoang có một trong các loại giấy tờ quy định kể trên mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày 01/07/2014 chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ ba, chủ sở hữu đất khai hoang đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014 mà không có các giấy tờ như trên, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

Thứ tư, chủ sở hữu đất khai hoang đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai kể trên nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu
Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu?

Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu?

Khi làm sổ đỏ cho đất khai hoang, chủ sử dụng đất khai hoang phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính sau:

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Thông tư 85/2019/TT-BTC thì lệ phí cấp Giấy chứng nhận (phí làm bìa sổ) do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định nâng mức thu giữa các tỉnh khác nhau.

Mức thu giữa các tỉnh, thành không giống nhau nhưng có thường sẽ có mức thu từ 100.000- 120.000đồng/sổ/lần cấp

Lệ phí trước bạ (trong một số trường hợp sẽ được miễn)

Pháp luật đất đai Việt Nam hiện nay quy định miễn lệ phí trước bạ khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với đất nông nghiệp do hộ gia đình, cá nhân tự khai hoang phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, không có tranh chấp

Tuy nhiên chúng tôi cũng xin đưa ra cách tính lệ phí trước bạ như sau:

Lệ phí trước bạ phải nộp = 0.5% x Giá 1m2 đất tại Bảng giá đất x Diện tích

Vấn đề Chi phí làm sổ đỏ đất khai hoang là bao nhiêu?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi cung cấp một số mẫu đơn như mẫu đơn xin nghỉ việc riêng. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin pháp lý, giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện nhất.

Câu hỏi thường gặp

Làm sổ đỏ đất khai hoang mất bao lâu?

Thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất là không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Đất người trước bỏ hoang và người sau làm thì cấp sổ đỏ cho ai?

Đất bỏ hoang chỉ được cấp sổ đỏ khi và chỉ khi đáp ứng đủ điều kiện tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất Đai năm 2013. Quy định cụ thể như sau:
– Đất được sử dụng ổn định trước ngày 01/07/2004.
– Đất sử dụng tuyệt đối không vi phạm pháp luật, chi tiết như sau:
Không lấn, chiếm hành lang bảo vệ an toàn công trình công cộng khi Nhà nước công bố; cắm mốc hành lang bảo vệ.
Sau khi Nhà nước công bố chỉ giới xây dựng; tuyệt đối không lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè sau khi
Không lấn và chiếm đất sử dụng mục đích trụ sở cơ quan; công trình công cộng, công trình sự nghiệp khác.
Không lấn, chiếm đất đã được Nhà nước giao; không thi tiền sử dụng đất cho những nông trường, lâm trường quốc doanh; trung tâm, trang trại, ban quản lý rừng; công ty nông nghiệp, lâm nghiệp
Không lấn, chiếm đất chưa sử dụng hay trong trường hợp phải xin phép; mà đã tự ý chuyển mục đích sử dụng đất khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý.
– Đất đai phải được uỷ ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn; quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tại nơi đã có quy hoạch.
Như vậy nếu muốn làm sổ đỏ cho đất mà người khác sử dụng bỏ hoang đi thì cần phải đáp ứng các điều kiện trên. Đất người trước bỏ hoang và người sau làm nếu thoả đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì sổ đỏ đó sẽ cấp cho người đang sử dụng đất hiện tại.

5/5 - (1 bình chọn)