Có được bồi thường khi mở rộng đường không?

105
Có được bồi thường khi mở rộng đường không

Trong những năm gần đây, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất luôn là một trong những vấn đề nhức nhối và được người dân hết sức lo lắng, việc thu hồi đất của nhà nước luôn được đặt lên hàng đầu. khiếu kiện, khiếu kiện nhiều nhất. Việc thu hồi đất ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của chủ thể thu hồi đất. Vì vậy, việc ban hành các chính sách, quy định đặc thù nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân bị thu hồi đất có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong quá trình thực hiện công việc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bồi thường khi mở rộng đường được quy định như thế nào? Mời bạn cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây của Tìm Luật.

Trường hợp được đền bù về đất khi Nhà nước thu hồi đất

Theo quy định của Luật đất đai năm 2013, tại Điều 75 thì các trường hợp sau đây mà Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sẽ được bồi thường về đất:

(i) Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất đáp ứng điều kiện sau: 

– Không phải là đất thu trả tiền thuê đất hàng năm;

– Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp GIấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

Lưu ý có trường hợp ngoại lệ: Sử dụng đất nông nghiệp trước 1/7/2004 mà người sử dụng là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản cuất nông nghiệp không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp

(ii) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam đáp ứng điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

(iii) Cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đang sử dụng đất đáp ứng điều kiện sau:

– Không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê;

– Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

(iv) Người Việt Nam định cư ở nước ngoài đáp ứng điều kiện sau:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

– Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sửu dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

(v) Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đáp ứng điều kiện:

– Được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và;

– Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

(vi) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng điều kiện:

– Được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và;

– Có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà chưa được cấp.

Như vậy, theo quy định này, chỉ những đối tượng đáp ứng điều kiện tương ứng trên đây, có đất bị Nhà nước thu hồi và vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng mới được đền bù về đất.

Có được bồi thường khi mở rộng đường không

Có được bồi thường khi mở rộng đường không?

Theo quy định về các trường hợp thu hồi đất như trên thì việc mở rộng đường ở đây phục vụ mục đích phát triển kinh tế xã hội, mục đích công cộng thì sẽ được bồi thường.

Về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định rõ đó là đối tượng được bồi thường về đất sẽ được bồi thường bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Như vậy, trường hợp được bồi thường bằng đất rồi thì sẽ không được bồi thường bằng tiền nữa.

Đối với trường hợp không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền và khoản tiền bồi thường sẽ được xác định theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất (không theo bảng giá đất của địa phương) (khoản 4 Điều 114 Luật đất đai năm 2014). Như vậy có thể thấy, đối với từng loại đất bị thu hồi, đất ở từng địa phương (vị trí) khác nhau, thời điểm quyết định thu hồi khác nhau thì giá bồi thường về đất cũng sẽ khác nhau.

Tìm luật đã cung cấp thông tin có liên quan đến vấn đề “Có được bồi thường khi mở rộng đường không?” hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là mẫu đơn xin thôi việc mới nhất…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc về vấn đề pháp lý.

Câu hỏi thường gặp

Thẩm định giá bồi thường gồm ai?

Hội đồng thẩm định giá đất bao gồm các cụ thể sau đây:
– Thứ nhất: Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh làm Chủ tịch và đại diện của cơ quan, tổ chức có liên quan.
– Thứ hai: Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất.
Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, khi Nhà nước thu hồi đất để làm đường, tiền bồi thường cho phần đất bị thu hồi sẽ được xác định theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất mà không áp dụng bảng giá đất.

Người thân có được hưởng tiền đền bù khi chủ đất chết?

– Trường hợp 1: Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật mà chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi là cá nhân, hộ gia đình thì ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi là cá nhân, hộ gia đình còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.

– Trường hợp 2: Trường hợp người có đất bị thu hồi là cá nhân, hộ gia đình không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tổ chức, vận động, thuyết phục người dân. 
– Trường hợp 3: Người sử dụng đất là cá nhân, hộ gia đình được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất mà chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật thì cơ quan nhà nước sẽ trừ đi khoản tiền chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính vào số tiền được bồi thường để hoàn trả ngân sách nhà nước.
Như vậy có thể thấy người thân được hưởng tiền đền bù khi chủ đất chết nếu trong chủ đất thuộc trường hợp được đền bù đất theo quy định của pháp luật và người thân thuộc hàng thừa kế hoặc được để lại di chúc về việc thừa kế. Khi đó, phần tiền bồi thường từ việc thu hồi đất này sẽ được coi là di sản của người chết để lại, theo đó, người thân được hưởng tiền đền bù đất khi chủ đất chết sẽ tiến hành những thủ tục để khai nhận di sản thừa kế sau đó tiến hành thủ tục để được nhận tiền đền bù đất theo quy định của pháp luật. 

5/5 - (1 bình chọn)