Giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu?

42
giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu

Giấy trích lục đất là một phần quan trọng trong các thủ tục liên quan đến đất đai và thường được yêu cầu trong các giao dịch bất động sản và quản lý tài sản. Một trong những câu hỏi phổ biến mà nhiều người có khi sử dụng giấy trích lục đất là về thời hạn của nó. Vậy, Giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu? và điều này có thể ảnh hưởng đến các giao dịch liên quan đến đất đai hay không? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu về vấn đề này trong bài viết dưới đây.

Giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu?

Trích lục đất đai là gì? 

Hiện nay, trong các văn bản pháp luật hiện hành, không có định nghĩa cụ thể về khái niệm “trích lục đất đai”. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về khái niệm này, có thể phân tích như sau:

Theo Luật Đất đai năm 2013, “trích lục đất đai” hoặc “trích lục bản đồ địa chính” là một loại bản đồ địa chính thu nhỏ, thể hiện thông tin về các thửa đất cụ thể và các yếu tố địa lý liên quan đến thửa đất đó, như các ranh giới, hình dạng của thửa đất. Bản đồ này thường được lập theo đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận.

Vì vậy, “trích lục bản đồ địa chính” hoặc “trích lục đất đai” có thể hiểu là việc sao chép một phần hoặc toàn bộ thông tin từ bản gốc của một hoặc nhiều thửa đất cùng với các yếu tố địa lý liên quan, dựa trên các hồ sơ và giấy tờ gốc đã tồn tại.

Lưu ý: “Giấy Trích lục bản đồ địa chính” (hoặc “giấy trích lục đất đai”) không phải là một văn bản pháp lý để chứng minh quyền sử dụng đất của người sử dụng đất. Thay vào đó, nó mang ý nghĩa cung cấp thông tin và đặc điểm của một thửa đất cụ thể và thường được sử dụng làm bằng chứng trong việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai.

Giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu?

Về khía cạnh pháp lý và quản lý đất đai, thời hạn của giấy trích lục đất là một vấn đề quan trọng đối với người sử dụng đất và các cơ quan chức năng. Việc xác định thời hạn giấy trích lục đất giúp đảm bảo tính minh bạch và sự rõ ràng trong việc sử dụng đất đai, đồng thời định rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong thời gian cụ thể. Chúng ta sẽ tìm hiểu về thời hạn của giấy trích lục đất trong phần bài viết sau đây:

Hiện tại, thời hạn của giấy trích lục đất đai vẫn chưa được quy định trong pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, có một số trường hợp mà giấy trích lục đất đai sẽ không được cấp:

– Yêu cầu cấp trích lục không được nêu rõ, cụ thể trong phiếu yêu cầu.

– Phiếu yêu cầu không ghi đầy đủ thông tin của người yêu cầu.

– Mục đích sử dụng giấy trích lục đất đai không tuân theo quy định của pháp luật.

– Người yêu cầu giấy trích lục bản đồ địa chính không thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, về thời hạn thực hiện thủ tục trích lục đất đai, quy định như sau:

Thời hạn thực hiện thủ tục xin trích lục thửa đất là không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, thời gian thực hiện có thể tăng thêm 02 ngày.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thủ tục, trình tự yêu cầu cấp giấy trích lục đất đai

Thủ tục, trình tự yêu cầu cấp giấy trích lục đất đai là quá trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý đất đai và tài sản gắn liền với đất. Giấy trích lục đất đai bao gồm những thông tin quan trọng về vị trí, diện tích, ranh giới và các yếu tố địa lý khác của thửa đất, và nó có vai trò trong việc xác định quyền sử dụng đất và giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai.

Căn cứ quy định tại Điều 11, 12 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, để được cấp giấy trích lục đất đai thì cá nhân hoặc tổ chức khi yêu cầu phải thực hiện thủ tục theo trình tự các bước sau:

Bước 1: Gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến cơ quan có thẩm quyền

Người yêu cầu có thể đến trực tiếp cơ quan có thẩm quyền để nộp phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu. Trong trường hợp người yêu cầu không đến trực tiếp có thể nộp qua bưu điện, fax, công văn, qua cổng thông tin đất đai hoặc thư điện tử

Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phiếu, văn bản yêu cầu và thực hiện các công việc sau:

Kiểm tra tính hợp lệ của văn bản yêu cầu. Nếu có căn cứ xác định yêu cầu cấp trích lục đất đai của người yêu cầu thuộc trường hợp không được cấp thì phải trả lời cho người yêu cầu bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối.

Thông báo nộp phí theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cấp trích lục nếu đủ điều kiện

Nếu người yêu cầu cấp giấy trích lục đất đai trước 15 giờ cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện cấp ngay; còn nếu sau 15 giờ có thể cấp trích lục cho người yêu cầu vào ngày làm việc tiếp theo. Với những yêu cầu cấp trích lục đất đai và những thông tin khác bằng hợp đồng thì thời gian để cấp sẽ do thỏa thuận giữa bên yêu cầu và cơ quan cấp.

Vấn đề “Giấy trích lục đất có thời hạn bao lâu?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm Luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu tìm kiếm thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu đơn nghỉ việc… hoặc các quy định pháp luật, tin tức pháp lý mới liên quan, vui lòng cập nhật website để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thẩm quyền cấp trích lục đất đai thuộc về cơ quan nào?

Theo căn cứ điểm d khoản 1 Điều 3 của Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT quy định:
“Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất”
Căn cứ Khoản 2 Điều 15 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT thì Văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện nơi có đất sẽ tiếp nhận hồ sơ. Đối với địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, Văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp dữ liệu đất đai từ hồ sơ địa chính theo phân cấp quản lý hồ sơ địa chính.
Như vậy, để trích sao hồ sơ địa chính, trích đo địa chính, trích lục bản đồ địa chính bạn cần nộp hồ sơ cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Uỷ ban nhân dân cấp quận, huyện.

Trích lục là gì?

Trích lục được xem là một khái niệm chung chỉ các văn bản giấy tờ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh quyền sử dụng của công dân trong một lĩnh vực nào đó.
Hiện nay có rất nhiều loại trích lục khác nhau như: trích lục khai sinh, trích lục đăng ký kết hôn, trích lục hộ khẩu, Trích Lục bản đồ địa chính….Tuy nhiên, ở bài viết này của Nhà Phố Đồng Nai sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết về trích lục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hoặc bạn có thể hiểu đơn giản là trích lục sổ đỏ, sổ hồng.

5/5 - (1 bình chọn)