Tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở năm 2023

235
Tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở năm 2023

Nhiều cá nhân, hộ gia đình tại các địa phương có nhu cầu xin cấp đất làm nhà ở. Tuy nhiên, việc có được cấp đất làm nhà ở hay không phụ thuộc vào từng địa phương. Để được cấp đất làm nhà ở, người sử dụng đất cần nộp đơn lên cơ quan có thẩm quyền. Nếu bạn có nhu cầu xin cấp đất làm nhà ở nhưng không biết phải viết như thế nào, hãy tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

Thẩm quyền giao đất làm nhà ở?

Tại Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định về cơ quan có thẩm quyền giao đất bao gồm:

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ ra quyết định giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

+ Giao đất cho cơ sở tôn giáo;

+ Giao đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định khoản 3 Điều 55 của Luật này;

+ Cho thuê đất đối với người Việt Nam đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 56 của Luật này;

+ Cho thuê đất đối với các tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giao đất, cho thuê đất cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

+ Giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với cá nhân, hộ gia đình. Trường hợp cho cá nhân, hộ gia đình thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi quyết định;

+ Giao đất cho cộng đồng dân cư.

– UBND cấp xã cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

Theo đó thẩm quyền giao đất cho cá nhân, hộ gia đình thuộc về UBND cấp huyện. UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền cho thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường. 

Tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở năm 2023

Thủ tục xin cấp đất làm nhà ở

Việc giao đất, cấp đất để làm nhà ở cần tuân thủ theo thủ tục tại Luật đất đai năm 2013, Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

– Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở nộp đơn xin cấp, giao đất tại UBND xã nơi có đất

– Thực hiện việc cấp, giao đất:

Bước 1: UBND xã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết của địa phương đã được xét duyệt và lập phương án giao đất làm nhà ở gửi Hội đồng tư vấn giao đất của xã theo quy định (UBND xã, phường, thị trấn lập phương án giải quyết chung cho tất cả các trường hợp được giao đất tại địa phương: Chủ tịch, Phó chủ tịch, UBND xã làm chủ tịch hội đồng, đại diện Mặt trận tổ quốc, Hội nông dân, trưởng các điểm dân cư thuộc địa phương và cán bộ địa chính để xem xét và đề xuất ý kiến đối với các trường hợp được giao đất);

Sau đó, niêm yết công khai danh sách các trường hợp được cấp đất, giao đất tại trụ sở UBND xã trong thời hạn 15 ngày làm việc và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của nhân dân; hoàn chỉnh các phương án giao đất, lập hồ sơ xin giao đất gửi tới văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường.

Hồ sơ được lập thành 2 bộ gồm tờ trình của UBND xã về việc cấp đất, giao đất làm nhà ở; danh sách phải kèm theo đơn xin cấp đất, giao đất làm nhà ở của hộ gia đình, cá nhân; ý kiến của Hội đồng tư vấn giao đất của xã.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xem xét hồ sơ, trường hợp đủ điều kiện thì phải làm trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính của khu đất đối với nơi chưa có bản đồ địa chính, trích lục hồ sơ địa chính và gửi kèm hồ sơ theo quy định gửi đến phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng thời gửi số liệu địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ địa chính; xác minh thực địa; trình UBND cấp huyện quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 4: Căn cứ vào quyết định giao đất, UBND xã nơi có đất có trách nhiệm tổ chức bàn giao đất trên thực địa

Thời gian thực hiện là không quá 40 ngày làm việc không kể thời gian bồi thường, giải phóng mặt bằng và người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính kể từ ngày Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở

Cách viết đơn xin cấp đất để làm nhà ở

Đơn xin cấp đất để làm nhà ở được viết theo một số lưu ý cụ thể:

(1) Ghi rõ tên của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

– Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồn dân cư có yêu cầu xin giao đất ghi là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất

– Tổ chức, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài có yêu cầu xin giao ghi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất.

2) Ghi rõ họ tên cá nhân có yêu cầu xin cấp đất, cá nhân đại diện cho hộ gia đình; ghi thông tin cá nhân như số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp CMND, CCCD hoặc hộ chiếu, …; ghi thông tin về tổ chức bao gồm quyết định thành lập cơ quan, tổ chức sự nghiệp, đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, …

(3) Trường hợp được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền ghi rõ mục đích sử dụng đất được giao để thực hiện dự án dầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư hoặc cấp Văn bản chấp thuận đầu tư.

Vấn đề “Tải xuống mẫu đơn xin cấp đất làm nhà ở năm 2023″ đã được Tìm luật trình bày qua bài viết trên đây. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan tới vấn đề pháp lý, các mẫu đơn pháp lý như mẫu đơn xin phép nghỉ việc, Hãy theo dõi Tìm luật ngay nhé.

Câu hỏi thường gặp

Căn cứ để Nhà nước giao đất là gì?

Nhà nước giao đất dựa vào các căn cứ Điều 52 Luật Đất đai 2013 như sau:
– Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Giao đất đối với đất đang có người sử dụng như thế nào?

Căn cứ Điều 53 Luật Đất đai 2013 quy định việc Nhà nước quyết định giao đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất theo quy định Luật Đất đai 2013 và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

5/5 - (1 bình chọn)