Năm 2023 tên xấu có đổi được không theo quy định?

80
Năm 2023 tên xấu có đổi được không theo quy định?

Tên là thứ gắn liền với mỗi con người, chính vì vậy có nhiều người vì cái tên xấu mà ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc. Do đó mà nhiều người có tên xấu có mong muốn đổi tên. Việc thay đổi tên hiện nay tương đối kho khăn có không phù hợp với quy định. Vậy, năm 2023 tên xấu có đổi được không? Để giải đáp thắc mắc về vấn đề này, hãy cùng Tìm luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

Tên xấu có đổi được không?

Tại Khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau: “thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cư theo quy định của pháp luật dân sự”

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về các trường hợp được đỏi tên như sau:

“1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Theo đó, cá nhân chỉ được thay đổi tên nếu thuộc vào các trường hợp nêu trên. Như vậy, nếu trong trường hợp tên xấu thì không được quyền thay đổi tên. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng tên đó gây ra nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân thì cá nhân có quyền thay đổi tên theo quy định pháp luật.

Điều kiện để được đổi tên

– Việc thay đổi tên cho người dưới 18 tuổi cần phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai (theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP)

– Việc thay đổi tên cho người từ đủ 09 tuổi trở lên cần phải có sự đồng ý của người đó (theo khoản 2 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015)

– Việc thay đổi tên của cá nhân sẽ không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ (theo khoản 3 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015)

Năm 2023 tên xấu có đổi được không theo quy định?

Thẩm quyền giải quyết thay đổi tên

Tại Điều 27, Điều 46 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch được xác định như sau:

– UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho người chưa đủ 14 tuổi (Điều 27 Luật Hộ tịch 2014);

– UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước (khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch 2014).

Thủ tục thay đổi tên xấu

Để thay đổi tên khai sinh cần làm theo các trình tự, thủ tục được Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ thay đổi tên xấu như sau:

  • Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định (tại Thông tư 04/2020/TT-BTP).
  • Giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Bản chính Giấy khai sinh.
  • Các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên của bản thân.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Nộp sơ đã chuẩn bị tại UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh cho bạn.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ; nếu thấy việc thay đổi tên là có cơ sở; công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch cùng cá nhân đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch. Và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi tên vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn sẽ được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây; thì UBND xã phải thông báo bằng văn bản. Kèm theo bản sao trích lục đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề Năm 2023 tên xấu có đổi được không?. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm Luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Chi phí thay đổi tên khai sinh như thế nào?

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí hộ tịch thuộc danh mục các khoản lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Tùy từng điều kiện, tình hình cụ thể của địa phương mà mỗi tỉnh sẽ có một mức lệ phí thay đổi tên khác nhau.

Thay đổi họ tên có làm thay đổi bằng cấp không?

Theo Khoản 3, Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 thì:  “Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ, tên cũ”. Như vậy, việc thay đổi tên sẽ không làm mất giá trị các bằng cấp trước đó của bạn.
Điều 6 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định như sau: 
“Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh
1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.
2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.
3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.”.

5/5 - (1 bình chọn)