Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì năm 2023?

65
Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì năm 2023?

Trích lục khai sinh rất được sử dụng trong rất nhiều trường hợp cần đến giấy khai sinh mà giấy khai sinh bản gốc có thể bị mất, hư hỏng. Để trích lục khai sinh, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cấp trích lục, bên cạnh đó cần mang theo một số giấy tờ theo quy định. Vậy, Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Tìm luật để nắm rõ hơn về vấn đề này nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch 2014
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Trích lục khai sinh là gì?

Theo cách giải thích từ ngữ của Luật Hộ tịch 2014 quy định như sau:

9. Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch. Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký. Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Theo đó, trích lục khai sinh được quy định là văn bản chứng minh việc khai sinh của cá nhân. Thông thường, bản chính của trích lục khai sinh được cấp ngay sau khi người dân đến đăng ký khai sinh.

Sau khi được cấp bản chính trích lục khai sinh, nếu người dân có nhu cầu thì sẽ chỉ được cấp trích lục khai sinh bản sao. Trích lục giấy khai sinh bản sao bao gồm: bản sao trích lục khai sinh được cấp từ hệ thống cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao có chứng thực từ bản chính của trích lục khai sinh.

Theo đó, bản trích lục khai sinh cũng có đầy đủ thông tin y như giấy khai sinh. Trích lục khai sinh sẽ có thể sử dụng để chứng minh các thông tin:

– Họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh;

– Giới tính, dân tộc;

– Quốc tịch; quê quán;

– Quan hệ cha, mẹ, con;

– Xác định người thừa kế theo luật;

– Người đại diện; người giám hộ đương nhiên;

– Năng lực hành vi dân sự theo yếu tố độ tuổi.

Trên thực tế, trích lục khai sinh được dùng trong rất nhiều trường hợp. Ví dụ như giao dịch về thừa kế, giao dịch tặng cho có quan hệ huyết thống, các giao dịch mà có chủ thể tham gia là người chưa thành niên, người bị mất, hạn chế năng lực hành vi… cần có người đại diện, giám hộ. Ngoài ra, trích lục khai sinh còn được dùng để chứng minh nhân thân khi thực hiện thủ tục hành chính, chứng minh quan hệ cha – mẹ – con hoặc chứng minh quan hệ anh – chị – em.

Xin cấp trích lục khai sinh ở đâu?

Tại Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về việc cấp bản sao trích lục khai sinh về sự kiện khai sinh đã đăng ký như sau:

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục khai sinh về sự kiện khai sinh của mình đã được đăng ký.

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm:

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm:

– Cơ quan đăng ký hộ tịch;

– Bộ Tư pháp;

– Bộ Ngoại giao;

– Cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì năm 2023?

Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn người yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh phải nộp hồ sơ bao gồm:

– Người yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Người yêu cầu xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục khai sinh của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu phải có nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trình tự thủ tục trích lục khai sinh như thế nào?

Căn cứ Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định trình tự thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh như sau:

  • Người yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.
  • Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục khai sinh cho người yêu cầu.

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Trích lục khai sinh cần giấy tờ gì năm 2023?”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác liên quan đến mẫu đơn xin nghỉ việc mới nhất. Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu?

Hiện nay, nhiều loại giấy tờ như CMND, thẻ CCCD, phiếu lý lịch tư pháp….. sẽ có thời hạn nhất định khi sử dụng. Tuy nhiên, giấy khai sinh là loại giấy tờ ghi nhận về sự kiện sinh, sự kiện này đã xảy ra và không thể nào thay đổi (trừ khi có dấu hiệu sai sót hoặc làm thủ tục thay đổi thì phải làm thay đổi hộ tịch). Do đó, bản trích lục khai sinh cũng sẽ không có thời hạn.

Bản sao trích lục khai sinh có cần công chứng không?

Căn cứ Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc. Cũng theo Nghị định này:
Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực
1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, bản sao trích lục khai sinh có hai dạng là bản sao được cấp từ sổ gốc và bản sao được chứng thực từ bản chính, đều có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch. Vì thế, bản sao trích lục khai không phải thực hiện công chứng.

5/5 - (1 bình chọn)