Bản trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu?

108
Bản trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu

Đối với mỗi cá nhân, giấy khai sinh là một giấy tờ tài liệu quan trọng. Hiện nay, nhiều trường hợp để mất hoặc thất lạc giấy khai sinh thì có thể xin cấp bản trích lục khai sinh để làm các thủ tục tiếp theo. Yêu cầu cấp giấy trích lục giấy khai sinh cũng ngày càng phổ biến và nhiều người vẫn có thắc mắc là bản trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu theo quy định hiện nay? Do vậy, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm câu trả lời nhé

Quy định pháp luật về trích lục khai sinh

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc trích lục khai sinh như sau:

Trích lục hộ tịch là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp nhằm chứng minh sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Bản chính trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.

Bản sao trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Hồ sơ xin trích lục khai sinh

* Giấy tờ cần phải nộp

– Tờ khai cấp bản sao trích lục hộ tịch theo mẫu đối với trường hợp người yêu cầu là cá nhân.

– Văn bản yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch nêu rõ lý do trong trường hợp người yêu cầu là cơ quan, tổ chức.

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải công chứng, chứng thực, nhưng phải có giấy tờ chứng minh mối quan hệ với người ủy quyền.

* Giấy tờ xuất trình khi làm hồ sơ:

Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ phải xuất trình nêu trên.

Bản trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu

Thủ tục cấp bản sao trích lục khai sinh

Theo quy định tại Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục cấp bản sao trích khai sinh như sau:

Bước 1:

Người có yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh

Người thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ, văn bản yêu cầu qua hệ thống bưu chính đến Cơ quan quản lý sổ hộ tịch hoặc Cơ quản quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch có thẩm quyền;

Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ một phần

Nếu là cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Bước 2: Sau khi nhận được yêu cầu trích lục giấy khai sinh

Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì phải lập thành văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên của người tiếp nhận.

Nếu hồ sơ yêu cầu cấp bản sao trích lục khai sinh sau khi đã được hướng dẫn theo quy định mà không được bổ sung đầy đủ, hoàn thiện thì người tiếp nhận từ chối tiếp nhận hồ sơ. Việc từ chối tiếp nhận hồ sơ phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó ghi rõ lý do từ chối.
Nếu thấy hồ sơ đầy đủ và không có sai xót thì người làm công tác hộ tịch căn cứ vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch, ghi nội dung bản sao trích lục hộ tịch, báo cáo Thủ trưởng cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu hộ tịch ký cấp bản sao trích lục khai sinh cho người yêu cầu.

Trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu?

Không giống như một số giấy tờ khác liên quan như căn cước công dân, phiếu lý lịch tư pháp…..thì đều có thời hạn sử dụng nhất định thì pháp luật không có quy định gì về giới hạn bản sao trích lục. Do vậy bản sao trích lục Giấy khai sinh không có thời hạn.

Mẫu trích lục khai sinh năm 2023

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Trích lục khai sinh có thời hạn bao lâu?”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các các mẫu đơn và thông tin pháp lý khác liên quan như là đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sựcác mẫu đơn pháp lý khác,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Nhờ bạn làm trích lục khai sinh cho được không?

Có thể ủy quyền cho người khác tiến hành thủ tục này. Khoản 2 Điều 6 Luật Hộ tịch quy định:
Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

Xin cấp bản sao trích lục khai sinh ở cơ quan nào?

Tại Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau:
Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.
Căn cứ khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm:
Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch gồm:
Cơ quan đăng ký hộ tịch;
Bộ Tư pháp;
Bộ Ngoại giao;
Cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)