Công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023

117
Công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023

Việc các cơ quan nhà nước có liên quan trực tiếp giải đáp thắc mắc, băn khoăn của mình đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp là rất quan trọng và phổ biến hiện nay. Phúc đáp là một cụm từ phổ biến trong các tài liệu được sử dụng để trả lời các cơ quan chính phủ, nhóm, tổ chức và doanh nghiệp. Sau đây, Tìm luật sẽ giới thiệu cho các bạn đọc công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Có mấy loại công văn?

Hiện nay, có 07 loại Công văn được sử dụng phổ biến là:

 • Công văn hướng dẫn
 • Công văn giải thích
 • Công văn chỉ đạo
 • Công văn đôn đốc, nhắc nhở
 • Công văn đề nghị, yêu cầu
 • Công văn phúc đáp
 • Công văn xin ý kiến

Đặc điểm của Công văn là gì?

Công văn không phải văn bản quy phạm pháp luật, vì vậy trình tự, thủ tục ban hành Công văn được thực hiện nhanh chóng, thuận lợi để giải quyết công việc khẩn cấp.

Công văn có nhiều loại, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực miễn sao phù hợp với mục đích của cơ quan, tổ chức ban hành.

Thẩm quyền ban hành Công văn không bắt buộc là đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Cá nhân cũng có thể ban hành Công văn nếu trong các văn bản quy phạm pháp luật, điều lệ tổ chức, văn phòng doanh nghiệp có quy định về chức năng, nhiệm vụ của cá nhân đó.

Công văn phúc đáp là gì?

Công văn phúc đáp là công văn trả lời, được hiểu là văn bản được cá nhân, tổ chức sử dụng để trả lời (phúc đáp) một/một số câu hỏi mà chủ thể có thẩm quyền đưa ra/đặt ra cho chủ thể làm công văn. Hoặc cũng có thể là văn bản trả lời khi nhận được một văn bản khác từ phía cá nhân, tổ chức khác (ví dụ như Đơn yêu cầu, Công văn yêu cầu, …)

Công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023
Công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023

Công văn phúc đáp được sử dụng khi nào?

Mẫu công văn phúc đáp là việc các chủ thể thực hiện soạn công văn phúc đáp lại nội dung yêu cầu từ phía các chủ thể khi các chủ thể đó (cụ thể là các công dân, tổ chức, doanh nghiệp) nào đó có yêu cầu về một công việc nhất định. Hay, nói cách khác công văn phúc đáp chính là công văn được dùng nhằm mục đích để trả lời về những vấn đề mà các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp yêu cầu thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Mẫu công văn phúc đáp sẽ đưa ra trích yếu nội dung công văn. Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn; Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến và nơi nhận công văn; Tóm gọn nội dung vấn đề trong công văn trước;…

Có thể sử dụng công văn trả lời đơn khiếu nại được không?

Khiếu nại là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền yêu cầu xem xét lại quyết định, hành vi hành chính theo thủ tục do Luật này quy định. của cơ quan hành chính nhà nước hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định, hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Nội dung mẫu công văn phúc đáp gồm những gì?

Mẫu công văn phúc đáp có những nội dung sau:

Mở đầu: trả lời công văn số … ngày … / … / … của ……… về vấn đề…

Nội dung:

 • Nêu những nội dung trả lời các vấn đề mà các cơ quan, đơn vị khác hoặc thư riêng, đơn khiếu nại của cá nhân, yêu cầu cơ quan giải quyết những yêu cầu hay trả lời những thắc mắc.
 • Nếu không trả lời hoặc chưa thể trả lời được thì nêu lý do hợp lý (có thể là không đủ các dữ kiện để giải đáp thắc mắc các yêu cầu đặt ra).

Kết thúc: nhận được công văn này, còn điểm nào chưa rõ đề nghị quý… cho ý kiến. Chúng tôi sẵn sàng trả lời thêm.

Một mẫu công văn phúc đáp được coi là hợp lệ khi đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

 • Chỉ viết về một vấn đề duy nhất, lời văn rõ ràng, không nước đôi;
 • Ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích và ý tưởng bám sát với chủ thể cần biểu đạt;
 • Nghiêm túc, lịch sử và có tính thuyết phục người nhận;
 • Tuân thủ đúng thể thức của văn bản đặc biệt là phần trích yếu nội dung công văn

Tải xuống công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023

Hướng dẫn viết công văn trả lời đơn khiếu nại

Công văn phúc đáp có hình thức tương đối đơn giản, tùy thuộc vào vấn đề cần phúc đáp, nội dung Công văn có thể ngắn hoặc dài tuy nhiên cần đảm bảo các phần sau:

Phần mở đầu: Ở phần này chỉ cần viết ngắn gọn bằng cách đưa vào một câu thông tin dẫn dắt nêu ra mục đích của việc làm Công văn. Ví dụ, có thể sử dụng mẫu Công văn trả lời cho Công văn số … ngày … tháng … năm … về việc …

Phần nội dung: Trong phần này cần nêu ra được câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi, yêu cầu từ đơn vị, tổ chức hay cá nhân.

Xác định vấn đề cơ bản cần nêu trong công văn cụ thể là trả lời đơn khiếu nại số bao nhiêu về vấn đề nào.

Tên cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân dự định gửi công văn đến/ nơi nhận công văn. Thường là cơ quan ra đơn khiếu nại.

Tóm gọn nội dung vấn đề trong công văn trước;

Ghi rõ nội dung trả lời, hoặc các nội dung phúc đáp để phía cơ quan, đơn vị nhận công văn phúc đáp hiểu rõ và có căn cứ để thực hiện yêu cầu hoặc để trả lời lại; Tùy từng trường hợp khác nhau, sự việc cụ thể của khách hàng sẽ có những nội dung trả lời tương ứng, phù hợp;

Tên đơn vị, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ việc hoặc trong nội dung công văn;

Địa chỉ cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan để tiếp nhận đơn; số điện thoại đơn vị/cá nhân nhận công văn, số Telex, số Fax; địa chỉ email; Website. Nếu nơi nhận trong phần kính gửi là chức danh, chức vụ cao cấp của Nhà nước, thì phần nơi nhận ghi trực tiếp những chức danh/chức vụ đó vào;

Trường hợp người đại diện của cơ quan, tổ chức, công ty không ký được thì có thể nhờ người khác có đủ thẩm quyền ký thay hoặc theo trình tự ký theo quy định của pháp luật và phải kèm theo các giấy tờ chứng minh tư cách hợp lệ

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Công văn trả lời đơn khiếu nại mới năm 2023” . Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện để công văn phúc đáp được coi là hợp lệ?

Công văn phúc đáp sẽ được coi là hợp lệ khi chỉ viết về một vấn đề duy nhất, lời văn rõ ràng, không được nước đôi.
Công văn phúc đáp sẽ được coi là hợp lệ khi ngôn ngữ ngắn gọn, súc tích và ý tưởng của công văn có sự bám sát với chủ thể cần biểu đạt.
Công văn phúc đáp sẽ được coi là hợp lệ khi nghiêm túc, lịch sử và có tính thuyết phục đối với các chủ thể là những người nhận.
Công văn phúc đáp sẽ được coi là hợp lệ khi công văn đó tuân thủ đúng thể thức của văn bản đặc biệt là phần trích yếu nội dung công văn.

Phạm vi của công văn phúc đáp?

Công văn phúc đáp không phải là một văn bản quy phạm pháp luật vì vậy công văn sẽ không có hiệu lực đối với tất mọi người, tất cả các cơ quan hay các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp. Công văn phúc đáp sẽ chỉ có giá trị hiệu lực, giá trị áp dụng cụ thể đối với các chủ thể là những cá nhân, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận được công văn phúc đáp.
Các chủ thể là những cá nhân, đơn vị, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhận được công văn sẽ có trách nhiệm thực hiện theo đúng những yêu cầu, nội dung của công văn phúc đáp và các chủ thể này cũng cần phải trả lời cho chủ thể ban hành công văn phúc đáp về việc đã nhận được công văn phúc đáp hoặc nội dung yêu cầu của công văn phúc đáp nếu đó là công văn yêu cầu, đề nghị, xin ý kiến hoặc kết quả của việc thực hiện công văn phúc đáp đó.
Công văn phúc đáp được biết đến cơ bản chính là loại văn bản không có ghi rõ ràng về thời hạn hiệu lực, thời điểm hết hiệu lực của văn bản đó giống như văn bản hành chính thông thường khác. Thời điểm hết hiệu lực của công văn phúc đáp đó là khi nội dung công việc, sự kiện trong công văn phúc đáp đã kết thúc hoặc cũng đã có một công văn mới được sử dụng thay thế.

5/5 - (1 bình chọn)