Hướng dẫn cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi năm 2023

64
Hướng dẫn cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi năm 2023

Có nhiều cá nhân trên 14 tuỏi hiện phát hiện ra một số thông tin hộ tịch của mình có sự nhầm lẫn, chính vì vậy những cá nhân này có nhu cầu cải chính hộ tịch. Việc cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi phải được thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi, hãy tham khảo Hướng dẫn cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 04/2020/TT-BTP
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Luật Hộ tịch 2014

Cải chính hộ tịch là gì?

Căn cứ Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về cải chính hộ tịch như sau:

– Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

– Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Việc cải chính nội dung đăng ký khai tử thuộc thẩm quyền của cơ quan đã đăng ký khai tử, theo đề nghị của người có trách nhiệm đăng ký khai tử quy định tại Điều 33 Luật hộ tịch.

Điều kiện cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi

Theo Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch cụ thể như sau:

– Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

– Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Như vậy, việc cải chính hộ tịch chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Hướng dẫn cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi năm 2023

Thẩm quyền cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi

Có thể nhiều người muốn cải chính hộ tịch khi trên 14 tuổi nhưng lại không biết thực hiện ở đâu? Pháp luật có quy định về thẩm quyền cải chính hộ tịch cho cá nhân trên 14 tuổi. Theo điểm b khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi như sau:

“Điều 7. Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3 của Luật này;

d) Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam thường trú tại khu vực biên giới, còn người kia là công dân của nước láng giềng thường trú tại khu vực biên giới với Việt Nam; kết hôn, nhận cha, mẹ, con của công dân Việt Nam thường trú ở khu vực biên giới với công dân của nước láng giềng thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; khai tử cho người nước ngoài cư trú ổn định lâu dài tại khu vực biên giới của Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

a) Đăng ký sự kiện hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 3 của Luật này có yếu tố nước ngoài;

b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc;

c) Thực hiện các việc hộ tịch theo quy định tại khoản 3 Điều 3 của Luật này.

3. Cơ quan đại diện đăng ký các việc hộ tịch quy định tại Điều 3 của Luật này cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài.

4. Chính phủ quy định thủ tục đăng ký khai sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con, khai tử quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.”

Như vậy, đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết cải chính hộ tịch.

Thủ tục cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi

– Nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu được ban hành kèm Thông tư 15/2015/TT-BTP và các giấy tờ có liên quan khác tại UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú hiện tại.

– Trong 03 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền giải quyết phải trả lời công dân. Nếu việc cải chính hộ tịch cần phải xác minh thêm thì thời hạn kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, có căn cứ thì cán bộ tư pháp – hộ tịch sẽ ghi nội dung cải chính vào Giấy khai sinh, Sổ hộ tịch và cấp trích lục;

+ Nếu hồ sơ còn thiếu sót, chưa đầy đủ thì cơ quan giải quyết sẽ trả lại hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết cho công dân.

– Trường hợp đăng ký cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục Giấy khai sinh đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn cải chính hộ tịch cho người trên 14 tuổi năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu đơn khởi kiện thuận tình ly hôn. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Cải chính hộ tịch liên quan đến việc đăng ký lại kết hôn có được ủy quyền cho người khác hay không?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc ủy quyền đăng ký hộ tịch như sau:
Điều 2. Việc ủy quyền đăng ký hộ tịch
1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch, cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, yêu cầu đăng ký các việc hộ tịch theo quy định tại Điều 3 Luật hộ tịch (sau đây gọi là yêu cầu đăng ký hộ tịch) được uỷ quyền cho người khác thực hiện thay; trừ trường hợp đăng ký kết hôn, đăng ký lại việc kết hôn, đăng ký nhận cha, mẹ, con thì không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền, không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.
Như vậy, việc cải chính hộ tịch có liên quan đến đăng ký lại kết hôn sẽ không được ủy quyền cho người khác thực hiện, nhưng một bên có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền mà không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại.

Trên giấy khai sinh không có thông tin ngày, tháng sinh thì có thể cải chính hộ tịch hay không?

Căn cứ Điều 18 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định về việc bổ sung thông tin hộ tịch như sau:
“Điều 18. Bổ sung thông tin hộ tịch
3. Trường hợp cá nhân đã được đăng ký khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra.
Theo đó, nếu khai sinh trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 nhưng Giấy khai sinh, Sổ đăng ký khai sinh không ghi ngày, tháng sinh thì được bổ sung ngày, tháng sinh theo Giấy chứng sinh hoặc văn bản xác nhận của cơ sở y tế nơi cá nhân sinh ra.
Như vậy, cần thực hiện thủ tục bổ sung hộ tịch chứ không phải cải chính hộ tịch.

5/5 - (1 bình chọn)