Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới năm 2023

141
Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới năm 2023

Mỗi con người sinh ra đều có họ và tên do người thân, bố mẹ, ông bà đặt cho. Họ và tên này sẽ đồng hành cùng cuộc đời mỗi người, tuy nhiên trong một số trường hợp họ và tên không còn phù hợp với vai trò của nó thì chúng ta có quyền thay đổi họ, đổi tên của mình. Trong bài viết dưới đây, hãy cùng tìm hiểu về quyền thay đổi họ tên, thủ tục thay đổi họ và mẫu đơn xin thay đổi họ tên theo quy định của pháp luật hiện hành. Cùng Tìm luật tìm hiểu vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Quy định về các trường hợp thay đổi họ tên

Theo quy định hiện nay thì không phải trường hợp nào cũng được thay đổi họ, tên mà pháp luật chỉ cho phép cá nhân thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp được thay đổi họ

Theo khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:

– Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;

– Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;

– Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;

– Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;

– Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Trường hợp được thay đổi tên

Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

– Việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó. Việc thay đổi họ, tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới năm 2023

Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới năm 2023

Hướng dẫn điền mẫu đơn xin thay đổi họ tên năm 2023 như sau:

(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi họ tên

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: Căn cước công dân số 0010891234567 do Cục quản lý hành chính và trật tự xã hội cấp ngày 20/10/2021).

(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.

Ví dụ: thay đổi xác định lại dân tộc theo dân tộc mẹ/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển số 01/2015.

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi họ tên

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Bùi Thế Nam thành Nguyễn Thế Nam.

(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Thủ tục đăng ký thay đổi họ tên

Hồ sơ đăng ký thay đổi họ, tên bao gồm:

– Tờ khai (theo mẫu).

– Bản chính giấy khai sinh của người thay đổi họ, tên.

– Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi họ, tên.

Việc thay đổi họ tên được thực hiện bằng thủ tục đăng ký thay đổi hộ tịch quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Hộ tịch 2014 cụ thể như sau:

– Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trích lục cho người yêu cầu.

Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 3 ngày làm việc.

– Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Đối với trường hợp thay đổi họ, tên cho người từ đủ 14 tuổi trở lên thì nộp hồ sơ tại UBND cấp huyện nơi người đó cư trú và đăng ký hộ tịch trước đây.

Sau khi có quyết định cho phép thay đổi họ, tên của cơ quan có thẩm quyền thì căn cứ vào đó để làm thủ tục đổi tên mới trong các giấy tờ liên quan khác.

Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Trên đây là thông tin liên quan đến vấn đề “Mẫu đơn xin thay đổi họ tên mới năm 2023” mà chúng tôi đã thông tin đến cho bạn đọc. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác như các thông tin pháp lý như đơn đề nghị tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, các mẫu đơn pháp luật, … Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ có ích cho bạn đọc. Hãy theo dõi Tìm luật để tìm hiểu nhiều thông tin pháp lý hay nhé.

Câu hỏi thường gặp

Có được đổi tên con trong Giấy khai sinh vì không thích?

Lý do không thích tên của con không thuộc các trường hợp được phép đổi tên theo quy định của pháp luật nên không được đổi tên cho con.

Cơ quan nào có thẩm quyền thay đổi họ tên ?

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi họ, tên
– Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho người chưa đủ 14 tuổi (Điều 27 Luật Hộ tịch 2014);
– Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi họ, tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước (khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch).

5/5 - (1 bình chọn)