Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023

418
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023

Hợp đồng thuê thường được chấm dứt trong hai trường hợp sau: Một là thời hạn thuê kết thúc, hai là các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng sớm vì nhiều lý do khác nhau. Việc thanh lý chấm dứt hợp đồng cho thuê được ký kết khi hợp đồng cho thuê kết thúc hoặc người thuê nhà và chủ nhà đồng ý chấm dứt hợp đồng trước ngày hết hạn. Sau đây, Tìm luật sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Thanh lý hợp đồng là gì?

Pháp luật dân sự hiện hành chưa có định nghĩa cụ thể về thanh lý hợp đồng, nhưng trong Luật Thương mại về thực hiện hợp đồng và bảo đảm quyền lợi chỉ đề cập đến nghĩa vụ của bên thầu phụ là khái niệm thanh lý hợp đồng:

  • Theo quy định khoản 2 Điều 181 Luật Thương mại thì bên đặt gia công sau khi thanh lý hợp đồng được nhận lại toàn bộ sản phẩm gia công, máy móc, thiết bị cho thuê/cho mượn, nguyên liệu, phụ liệu, vật tư, phế liệu trừ khi hai bên có thỏa thuận khác.
  • Theo quy định khoản 2 Điều 231 Luật Thương mại thì bên trúng thầu được nhận lại tiền đặt cọc, ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng khi thanh lý hợp đồng trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Mặc dù pháp luật không nói nhiều về thanh lý hợp đồng nhưng đây là thuật ngữ được nhiều bên sử dụng khi giao kết hợp đồng kinh tế, thương mại, lao động…

Trong đó, các bên thường sử dụng “thanh lý hợp đồng” để xác định mức độ thực hiện hợp đồng cũng như nội dung, nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp mà các bên đã thực hiện trên thực tế liên quan đến giao kết.

Thanh lý hợp đồng cũng là một trong những văn bản thể hiện tiến độ thực hiện hợp đồng của hai bên, qua đó xác định lại quyền và nghĩa vụ còn lại của các bên. Đặc biệt, trong quá trình thanh lý hợp đồng, các bên sẽ hạn chế tối đa những tranh chấp không đáng có.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng là gì?

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng là văn bản thỏa thuận về việc chấm dứt, giải phóng quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ hợp đồng đã ký kết.

Sau khi hai bên đã xác định, giải quyết xong các quyền và nghĩa vụ ghi trong hợp đồng và ký vào biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng thì việc cho thuê sẽ chấm dứt. Về mặt pháp lý, khi hai bên đã hiểu bên cho thuê và bên cho thuê sẽ không còn bất kỳ mối quan hệ nào và không còn cam kết với nhau.

Nếu hai bên không ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê nhà xưởng thì sẽ không có căn cứ xác định “Hợp đồng thuê” trước đó đã chấm dứt. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn khi phát sinh rủi ro, xung đột.

Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023
Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023

Mục đích của mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê kho bãi

Về cơ bản, giai đoạn thanh lý hợp đồng bao gồm việc cho các bên biết các quyền và nghĩa vụ của họ đang được thực hiện như thế nào. Đã làm tròn trách nhiệm gì, được quyền lợi gì và chưa được. Các phần thực hiện có thể được coi là hoàn thành. Các phần chưa thực hiện có thể tiếp tục có hiệu lực hoặc có thể phải tuân theo một thỏa thuận bồi thường khác. Các bên sẽ quy định trách nhiệm tài chính và hậu quả pháp lý trong quan hệ hợp đồng trong trường hợp thanh lý trước hạn.

Lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà khi nào?

Việc lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà sẽ được tiến hành khi thuộc một trong các trường hợp sau:

Chủ nhà cho thuê nhà công vụ không thực hiện quyền quyết định, chẳng hạn như vượt cấp quyết định, hoặc người thuê không tuân thủ pháp luật, đặc biệt liên quan đến nhà ở xã hội.

Thời hạn thuê của hợp đồng đã kết thúc, nhưng cả người thuê và chủ nhà đều không muốn gia hạn hợp đồng để kéo dài thời gian thuê. Hoặc là thời hạn thuê vẫn còn hiệu lực, nhưng vì lý do nào đó người thuê không muốn gia hạn hợp đồng, hoặc chủ nhà không muốn gia hạn hợp đồng.

Trong thời gian thuê nhà xảy ra sự cố, nhà ở bị hư hỏng nặng không thể sửa chữa để sử dụng cho những lần sau; hoặc nhà nằm trong khu quy hoạch rõ ràng, đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc nhà thuê được Nhà nước mua lại, mua lại trong các trường hợp pháp luật có quy định.

Tải xuống mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023

Hướng dẫn mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng

Khi thanh lý hợp đồng thuê kho cần lưu ý:

  • Ghi lại các thông tin cơ bản, chính xác của các bên trong việc thanh lý hợp đồng;
  • Trường hợp thanh lý hợp đồng trước thời hạn thì phải nêu rõ lý do chấm dứt hợp đồng;
  • Hợp đồng thanh lý có thể được công chứng để đảm bảo tính pháp lý nhưng không bắt buộc;
  • Nếu là hợp đồng thanh lý giữa cá nhân với công ty thì người ký hợp đồng thanh lý công ty phải là người được ủy quyền hoặc có giấy ủy quyền để ký vào biên bản thanh lý.
  • Biên bản thanh lý hợp đồng thuê kho kèm theo hợp đồng thuê kho đã hết hiệu lực.
  • Nếu hai bên không ký vào Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê thì sẽ không có căn cứ xác định “Hợp đồng thuê” trước đó đã chấm dứt. Điều này sẽ dẫn đến khó khăn khi phát sinh rủi ro, xung đột.

Biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà có cần công chứng, chứng thực?

Căn cứ quy định tại Điều 122 Luật nhà ở 2014 như sau: “ Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Đối với các giao dịch quy định tại khoản này thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là do các bên thỏa thuận; trường hợp các bên không có thỏa thuận thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là thời điểm ký kết hợp đồng.”

Như vậy, với biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà thì không cần công chứng, chứng thực vì không có trong quy định của pháp luật. Các bên có thể công chứng, chứng thực biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà theo nguyện vọng nhưng không bắt buộc.

Trong trường hợp không thực hiện công chứng, chứng thực thì biên bản thanh lý này luôn có giá trị pháp lý như bản công chứng, chứng thực.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng mới năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin pháp lý tới quý khách hàng như điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Phó giám đốc có được ký vào biên bản thanh lý hợp đồng?

Như vậy, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Phó giám đốc công ty không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty nên muốn ký kết hợp đồng xây dựng và thanh lý hợp đồng thì phải được sự ủy quyền của Giám đốc công ty. giám đốc công ty, thể hiện rõ phạm vi ủy quyền trong giấy ủy quyền. Chỉ khi đó biên bản thanh lý hợp đồng nhờ thu mới có đủ căn cứ pháp lý để các bên thực hiện.
Nếu điều lệ quy định phó giám đốc có quyền ký thì không cần ủy quyền của giám đốc.

Hết hạn thuê nhà có cần làm biên bản thanh lý hợp đồng không?

Khi thuê căn hộ, nếu các bên ký kết hợp đồng thuê nhà thì nội dung của hợp đồng thuê nhà căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên. Một trong số đó liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng thuê nhà được quy định tại khoản 2 Điều 474 Bộ luật Dân sự năm 2015:
2. Trường hợp các bên không thoả thuận về thời hạn thuê và thời hạn thuê không thể xác định được theo mục đích thuê thì mỗi bên có quyền chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo cho bên kia trước một thời gian hợp lý.
Căn cứ vào quy định này có thể thấy các bên có thể chấm dứt hợp đồng thuê nhà bất cứ lúc nào nếu không thỏa thuận được về thời hạn thuê cũng như không xác định được thời hạn thuê theo đối tượng thuê. Tuy nhiên, khi muốn chấm dứt hợp đồng thuê nhà, các bên phải thông báo trước cho nhau một thời gian.

5/5 - (1 bình chọn)