Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023

131
Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023

Sau khi thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, người nộp thuế có thể đề nghị cấp giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của cơ quan có thẩm quyền. Nếu các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tư nhân đã nộp đủ thuế cho nhà nước, họ có quyền yêu cầu giấy chứng nhận đã chấp hành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật. Thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là việc nộp đủ số thuế phải nộp theo thủ tục do pháp luật quy định. Khi thực hiện một số hoạt động nhất định, công ty phải có giấy chứng nhận chấp hành nghĩa vụ thuế. Dưới đây, Tìm luật sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là gì?

Mẫu văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế là mẫu văn bản nhằm yêu cầu cơ quan thuế cấp cho giấy xác nhận, chứng minh doanh nghiệp, cá nhân đã nộp đầy đủ tiền thuế vào trong ngân sách nhà nước.

Thủ tục xin xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế thực hiện như thế nào?

Căn cứ quy định khoản 1 Điều 70 Thông tư 80/2021/TT-BTC như sau:

 • Tiếp nhận, xử lý đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước hoặc xác nhận số thuế đã nộp ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là xác nhận nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước).
 • Người nộp thuế gửi cơ quan thuế Giấy xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo mẫu 01/DNXN quy định tại Phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Lập hồ sơ yêu cầu xác minh nghĩa vụ thuế NSNN tại cơ quan thuế quản lý thu NSNN
 • Rà soát dữ liệu, thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.
 • Căn cứ vào dữ liệu của hệ thống ứng dụng quản lý thu NSNN, cơ quan thuế quản lý thu NSNN kiểm tra dữ liệu nợ thuế của cơ quan quản lý thuế với NSNN của cơ quan quản lý thuế bao gồm: tiền thuế, tiền truy thu, tiền phạt đã nộp, tiền phạt phải trả. , bỏ qua, nộp thừa người nộp thuế; hành vi vi phạm hành chính thuế của người nộp thuế (nếu có).
 • Trường hợp thông tin người nộp thuế yêu cầu khớp với thông tin trên hệ thống ứng dụng của cơ quan thuế thì cơ quan thuế gửi đến NSNN Mẫu Thông báo số 01/TB về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế.
 • Trường hợp dữ liệu do người nộp thuế yêu cầu và dữ liệu trên hệ thống tra cứu của cơ quan thuế chưa đầy đủ hoặc có sự khác biệt, cơ quan thuế gửi văn bản yêu cầu bổ sung thông tin theo mẫu 01/TB-BSTT-NNT, đệ trình. cùng nhau ban hành Quy định số 126/2020/NĐ-CP nhằm làm rõ, bổ sung thông tin cho người nộp thuế
 • Thời gian bổ sung thông tin của người nộp thuế không tính vào thời gian giải quyết văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước.
 • Sau khi nhận thông tin bổ sung của người nộp thuế, trường hợp đã đủ thông tin thì cơ quan thuế thực hiện gửi Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/TB-XNNV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC cho người nộp thuế. Trường hợp cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng, trường hợp xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước thì cơ quan thuế có Thông báo theo mẫu số 01/TB-XNNV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.
 • Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo mẫu số 01/TB-XNNV ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư v 80/2021/TT-BTC hoặc không xác nhận cho người nộp thuế hoặc Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT ban hành kèm theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP cho người nộp thuế để giải trình, bổ sung thông tin.
Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023
Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023

Tải xuống mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023

Hướng dẫn viết mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế 

 • Người nộp thuế có thể yêu cầu xác minh bằng cách chỉ chọn một trong ba hộp kiểm.
 • Trường hợp Giấy chứng nhận cấp cho doanh nhân nước ngoài không khai báo, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà do tổ chức, cá nhân bên Việt Nam khấu trừ và nộp thay, chọn Xác nhận, không khai báo hoặc nộp hộ doanh nhân nước ngoài. khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế nhưng khấu trừ và nộp thay tổ chức, cá nhân Việt Nam.
 • Cột Mã số thuế, tên người nộp thuế trong bảng:
 • Người nộp thuế nhập Mã số thuế và tên người nộp thuế đề nghị cấp giấy chứng nhận, đơn vị trực thuộc của người nộp thuế.
 • Nếu nút “Xác nhận doanh nhân nước ngoài không kê khai, nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân khấu trừ, nộp thay cho phía Việt Nam” thì nhập thông tin địa chỉ là Mã số thuế đã thanh toán cho phía Việt Nam, đồng thời xác nhận nghĩa vụ nộp thuế tại cột Mã số thuế và tên người nộp thuế trong bảng.
 • Trường hợp yêu cầu xác nhận số thuế đã nộp NSNN, người nộp thuế chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức xác nhận nêu tại điểm 2 là theo loại thuế hoặc theo phiếu nộp thuế.
 • Dữ liệu bắt buộc về số thuế đã nộp NSNN dùng để sửa dữ liệu thay đổi đối với trường hợp biên lai nộp tiền. Thuế đã được sửa dựa trên giám sát hoặc các trường hợp khác làm thay đổi dữ liệu có trong chứng từ nộp thuế ban đầu.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Mẫu xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2023”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý hoặc các thông tin pháp lý về điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn của Tìm luật sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline  0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Giải thể công ty có cần xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế?

Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:
Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm:
Quyết định giải thể;
Biên bản họp;
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu.
Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của tòa án, hồ sơ gồm:
Quyết định giải thể;
Bản sao Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định của tòa án có hiệu lực;
Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu”.

Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế của hàng hóa xuất nhập khẩu được quy định như thế nào?

Việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế được thực hiện theo quy định tại Điều 140 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và thực hiện như sau:
Bước 1. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ tại TCHQ
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tiếp nhận văn bản và hồ sơ chuyển Cục Thuế XNK.
Văn thư Cục Thuế XNK ngay sau khi nhận được văn bản và hồ sơ trình ngay Lãnh đạo Phòng Dự toán quản lý thu ngân sách (Cục Thuế XNK)
Trong cùng ngày nhận hồ sơ do văn thư Cục Thuế XNK chuyển, Lãnh đạo Phòng Dự toán quản lý thu ngân sách có trách nhiệm phân công công chức thụ lý.
Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, công chức được phân công xử lý hồ sơ phải kiểm tra thẩm định tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ và xử lý như sau:
Bước 2. Kiểm tra, rà soát số liệu tại Cục HQ các tỉnh, thành phố
Trong thời hạn 03 ngày làm việc (kể từ ngày nhận được công văn đề nghị kiểm tra nợ thuế của TCHQ), công chức được phân công kiểm tra nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản nộp NSNN của người nộp thuế trên hệ thống kế toán thuế, chứng từ, sổ sách kế toán thuế xuất nhập khẩu tại đơn vị, lập phiếu đề xuất, dự thảo văn bản trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục ký phản hồi thông tin người nộp thuế còn nợ hoặc không còn nợ kịp thời về TCHQ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đồng thời, thực hiện ngay hướng dẫn tại điểm a bước 4 mục này.
Bước 3. Xác nhận nghĩa vụ thuế tại TCHQ
Trên cơ sở kết quả phản hồi của các Cục HQ, công chức Cục Thuế XNK có trách nhiệm kiểm tra, dự thảo văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, trình Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Cục ký văn bản thông báo cho người nộp thuế
Bước 4: Cập nhật thông tin vào Hệ thống KTTT

5/5 - (1 bình chọn)