Năm 2023 mức lương bình quân ở Việt Nam là bao nhiêu?

219
Năm 2023 mức lương bình quân ở Việt Nam là bao nhiêu?

Mức lương bình quân ở Việt Nam không quá cao, và tương đối thấp so với nhu cầu sinh hoạt. Chính vì vậy, mới đây Nhà nước đã tăng mức lương cơ sở, từ đó có thể cải thiện mức lương bình quân cho người lao động. Mức lương bình quân là vấn đề mà rất nhiều người quan tâm khi bước vào thị trường lao động. Vậy, Năm 2023 mức lương bình quân ở Việt Nam là bao nhiêu? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm

Mức lương bình quân ở Việt Nam năm 2022 là bao nhiêu?

Trên thực tế, múc lương trung bình ở Việt Nam không quá cao. Rất nhiều người thường quan tâm đến mức lương bình quân trong năm qua là bao nhiêu? Căn cứ theo Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý IV và năm 2022 được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, có báo cáo về mức lương trung bình của người lao động như sau:

– Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong năm 2022 là 6,7 triệu đồng.

+ Thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 7,6 triệu đồng;

+ Thu nhập bình quân tháng của lao động nữ là 5,6 triệu đồng.

– Thu nhập của lao động làm việc trong các khu vực công nghiệp và xây dựng tăng mạnh nhất, tăng 17,6% (tương ứng tăng 1,1 triệu đồng/người/tháng)

– Lao động làm việc trong ngành dịch vụ tăng 15,4% (tương ứng tăng 1,0 triệu đồng/người/tháng).

– Thu nhập bình quân của lao động làm việc trong các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8%, tương ứng với tăng 448 nghìn đồng.

– Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương trong năm 2022 là 7,5 triệu đồng

+ Lao động nam làm công hưởng lương có thu nhập bình quân là 8,0 triệu đồng, cao hơn 1,14 lần thu nhập bình quân của lao động nữ (7,0 triệu đồng).

+ Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương làm việc ở khu vực thành thị cao hơn 1,23 lần so với thu nhập bình quân của lao động làm việc ở khu vực nông thôn, tương ứng 8,4 triệu đồng so với 6,9 triệu đồng.

Mức lương bình quân ở Việt Nam năm 2023 là bao nhiêu?

Mức lương bình quân ở Việt Nam năm 2023 cũng là vấn đề mà người lao động, công chức, viên chức quan tâm. Căn cứ theo Thông cáo báo chí tình hình lao động việc làm Quý I năm 2023 được đăng tải trên trang Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thống kê, có báo cáo về mức lương trung bình của người lao động như sau:

– Thu nhập bình quân tháng của người lao động trong quý I năm 2023 là 7,0 triệu đồng.

– Thu nhập bình quân tháng của lao động nam cao gấp 1,36 lần so với thu nhập bình quân tháng của lao động nữ (8,0 triệu đồng so với 5,9 triệu đồng)

– Thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị cao gấp 1,41 lần so với khu vực nông thôn (8,6 triệu đồng so với 6,1 triệu đồng).

– So với cùng kỳ năm 2022 thì:

+ Thu nhập bình quân tháng của lao động làm việc trong dịch vụ là 8,3 triệu đồng, tăng 10,1%, tương ứng với tăng 766 nghìn đồng.

+ Lao động làm việc trong ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản có thu nhập bình quân là 4,1 triệu đồng, tăng 9,2%, tương ứng với tăng khoảng 345 nghìn đồng.

+ Lao động làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 7,9 triệu đồng, là khu vực có tốc độ tăng thấp nhấp trong ba khu vực kinh tế, tăng 9,0%, tương ứng tăng khoảng 655 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

– Thu nhập bình quân của lao động làm công hưởng lương quý I năm 2023 là 7,9 triệu đồng.

Năm 2023 mức lương bình quân ở Việt Nam là bao nhiêu?

Mức lương bình quân ở Việt Nam năm 2023 sẽ tăng

Rất nhiều người lao động, công chức, viên chức mong đợi về việc tăng lương cơ sở. Khi đó mức lương bình quân của người lao động sẽ được cải thiện. Hiện nay, tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP có đề cập đến lương cơ sở như sau:

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Như vậy, có thể hiểu lương cơ sở là mốc lương tối thiểu, được dùng để tính lương trong các bảng lương, phụ cấp… của cán bộ, công chức, viên chức theo các phụ lục được ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Theo đó, lương cơ sở là mức lương được áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Theo quy định tại Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 01/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức là 1,8 triệu đồng/tháng. Và mới đây, Nghị định 24/2023/NĐ-CP chính thức tăng mức lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023. Như vậy, mức lương cơ sở mới áp dụng từ ngày 01/7/2023 sẽ tăng 20,8% so với mức lương cơ sở cũ là 1,49 triệu đồng (theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP).

Hiện hành, theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP quy định tiền lương công chức được tính bằng công thức sau:

Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Chẳng hạn, đối với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

  • Nếu tính theo mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.
  • Còn nếu tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì thu nhập của người lao động, công chức, viên chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Năm 2023 mức lương bình quân ở Việt Nam là bao nhiêu?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm Luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?

Theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định mức hưởng lương hưu của người lao động có thời gian tham gia BHXH sẽ được tính toán dựa trên thời gian đóng BHXH và mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH.
Tuy nhiên, Điều 56 và Điều 71 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 lại quy định mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.
Do đó, khi lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu thấp nhất được tính cho người lao động tham gia BHXH bắt buộc nghỉ hưu vào năm 2023 cũng sẽ tăng theo.
Lúc này, mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ được tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng.

Khi nào tăng lương cơ sở?

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định thì thời gian thực hiện tăng lương cơ sở là từ ngày 01/7/2023. Như vậy, sẽ có 02 mức lương cơ sở được áp dụng trong năm 2023 bao gồm:
+ Từ ngày 01/01/2023 – 30/6/2023: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng;
+ Từ ngày 01/7/2023: Mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng.

5/5 - (1 bình chọn)