Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh năm 2023

180
Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh năm 2023

Có thể trong quá trình khai sinh, một số thông tin có thể bị nhầm lẫn, sai sót của các bộ hộ tịch hoặc của người đăng ký khai sinh. Do đó, để chỉnh sửa, cải chính lại thông tin cá nhân trong giấy khai sinh cho chính xác thì người dân phải nộp đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh lên cơ quan có thẩm quyền để giải quyết. Nếu bạn đang tìm kiếm đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh, hãy Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh dưới bài viết này của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch năm 2014

Thế nào là chỉnh sửa Giấy khai sinh?

Pháp luật có quy định về việc chỉnh sửa, cải chính giấy khai sịnh tại Luật Hộ tịch 2014. Tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về cải chính hộ tịch như sau:

“Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch.”

Theo đó, cải chính Giấy khai sinh được hiểu là việc chỉnh sửa các thông tin cá nhân trong bản chính của Giấy khai sinh. Việc chỉnh sửa, cải chính này được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức thực hiện công tác tư pháp hộ tịch hoặc do lỗi của người có yêu cầu đăng ký khai sinh. 

Thẩm quyền chỉnh sửa giấy khai sinh

Để có thể chỉnh sửa, cải chính thông tin cá nhân trên giấy khai sinh thì người dân cần đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cải chính. Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 Luật Hộ tịch 2014 quy định thẩm quyền cải chính thông tin trong Giấy khai sinh như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau:

…b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung thông tin hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện đăng ký hộ tịch trong các trường hợp sau, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản 1 Điều này:

…b) Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.”

Theo quy định trên, thẩm quyền chỉnh sửa, cải chính thông tin trong Giấy khai sinh như sau:

– Ủy ban nhân dân cấp xã: Cải chính thông tin trong Giấy khai sinh cho người chưa đủ 14 tuổi.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện: Cải chính thông tin trong Giấy khai sinh cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.

Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh năm 2023

Hồ sơ, thủ tục chỉnh sửa Giấy khai sinh

– Hồ sơ cải chính Giấy khai sinh bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại hộ tịch theo mẫu.

+ Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân của người yêu cầu cải chính.

+ Bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu cải chính.

+ Giấy tờ, tài liệu có liên quan để chứng minh cho yêu cầu cải chính.

– Trình tự, thủ tục cải chính Giấy khai sinh

Bước 01: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về cải chính Giấy khai sinh

Bước 02: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ gồm các giấy tờ nêu trên, nếu thấy yêu cầu cải chính có cơ sở và phù hợp với quy định pháp luật thì trong vòng 03 ngày làm việc, công chức tư pháp – hộ tịch phải tiến hành ghi vào sổ hộ tịch và ghi nội dung đã cải chính vào Giấy khai sinh cho người có yêu cầu.

Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

Hướng dẫn viết mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

(1) Ghi rõ tên cơ quan có thẩm quyền đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc.

(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì có thể ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì có thể ghi theo nơi đang sinh sống.

(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ hợp lệ thay thế.

(4) Ghi rõ nội dung loại việc yêu cầu, đề nghị đăng ký.

Ví dụ: Thay đổi họ, tên/cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/xác định lại dân tộc/bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.

(5) Ghi rõ loại việc hộ tịch đã được đăng ký trước đây có liên quan.

Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã … huyện … thành phố Hà Nội ngày …, số … quyển số ….

(6) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc

Ví dụ: – Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn A thành Nguyễn Văn B

            – Được cải chính năm sinh từ 1970 thành 1971

 (7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh năm 2023″. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Những trường hợp cần thay đổi, cải chính giấy khai sinh?

1. Thay đổi họ, tên, chữ đệm đã được đăng ký đúng trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng cá nhân có yêu cầu thay đổi khi có lý do chính đáng theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015.
2. Cải chính những nội dung đã được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh, nhưng có sai sót trong khi đăng ký.
3. Xác định lại dân tộc của người con theo dân tộc của người cha hoặc dân tộc của người mẹ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
4. Xác định lại giới tính của một người trong trường hợp giới tính của người đó bị khuyết tật bẩm sinh hoặc chưa định hình chính xác mà cần có sự can thiệp của y học nhằm xác định rõ về giới tính.
5. Bổ sung những nội dung chưa được đăng ký trong Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
6. Điều chỉnh những nội dung trong sổ đăng ký hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác, không phải Sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai sinh.
Như vậy nếu có những lý do hợp lý trên thì có thể được cải chính trong giấy khai sinh.

Chỉnh sửa giấy khai sinh dù không có lỗi sai có được không?

Về điều kiện cải chính Giấy khai sinh, tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP có quy định như sau:
Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.
Theo quy định trên, trong trường hợp thông tin trên giấy khai sinh không sai nhưng vẫn muốn thay đổi thì không được cải chính.

5/5 - (1 bình chọn)