Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi chi tiết năm 2023

258
Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi chi tiết năm 2023

Trên thực tế có nhiều trường hợp cha mẹ có mong muốn đổi tên cho con dưới 3 tuổi để đi học mẫu giáo. Việc đổi tên cho con không hẳn là dễ dàng, bởi muốn đổi tên cho con cần đáp ứng được điều kiện và phù hợp với quy định pháp luật. Nếu bạn đang gặp khó khăn khi đổi tên cho con dưới 3 tuổi, hãy tham khảo thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi chi tiết dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

Được yêu cầu đổi tên cho con dưới 3 tuổi khi nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cha, mẹ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên cho con dưới 3 tuổi trong các trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định việc cải chính hộ tịch (thay đổi họ, tên) chỉ được giải quyết sau khi xác định rằng có sai sót khi đăng ký hộ tịch (sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc do sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch); không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ với mục đích hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.

Như vậy, nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì cha mẹ sẽ không được yêu cầu đổi tên cho con dưới 3 tuổi.

Điều kiện đổi tên của con dưới 3 tuổi

Việc thay đổi tên cho con dưới 3 tuổi phải đáp ứng được các điều kiện mà pháp luật quy định. Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì cha mẹ sẽ không được thay đổi tên cho con. Về điều kiện thay đổi tên thì tại khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định:

Điều 7Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Bên cạnh đó đó, nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 thì cha mẹ có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục thay đổi tên cho con.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nếu con là người dưới 18 tuổi (trong trường hợp này là 3 tuổi) thì việc thay đổi tên cho con phải có sự đồng ý của cả cha và mẹ và phải được thể hiện rõ trong Tờ khai yêu cầu.

Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi chi tiết năm 2023

Ai có thẩm quyền thay đổi tên cho người dưới 3 tuổi?

Khi đi thay đổi tên cho con cần phải nắm được thẩm quyền thay đổi tên cho con dưới 3 tuổi thuộc về ai để tránh thời gian bị kéo dài do không đúng thẩm quyền. Theo Điều 27 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thẩm quyền đăng ký thay đổi tên như sau:

“Điều 27. Thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.”

Theo đó, UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên cho người chưa đủ 14 tuổi (ở đây là 3 tuổi).

Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi

Căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định thủ tục đổi tên cho con được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nộp Tờ khai

Người yêu cầu thay đổi họ tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu quy định tại Thông tư 04/2020/TT-BTP và xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi tên và các giấy tờ có liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi tên của người đó.

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi tên cho con tịch là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi tên vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh.

Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Về mức lệ phí: Căn cứ Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định lệ phí đổi tên sẽ được áp dụng theo Quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thủ tục đổi tên cho con dưới 3 tuổi chi tiết năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới mẫu đơn nghỉ việc. Hy vọng giúp ích cho bạn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Thay đổi tên cho con sau ly hôn có cần sự đồng ý của chồng không?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
“1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.
2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.”
Theo đó, trường hợp con dưới 18 tuổi sau khi ly hôn mà mẹ muốn thay đổi tên cho con thì buộc phải có sự đồng ý của chồng cũ thể hiện rõ trong tờ khai xin thay đổi hộ tịch.

Đổi tên cho con nuôi cần giấy tờ gì?

Theo khoản 1 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cha nuôi, mẹ nuôi có quyền thay đổi tên cho con nuôi. Trong đó, căn cứ Điều 28 Luật Hộ tịch 2014, hồ sơ đổi tên bao gồm: tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan. Với trường hợp đổi tên cho con nuôi, hồ sơ gồm có:
– Tờ khai (theo mẫu quy định);
– Giấy khai sinh của con nuôi;
– Giấy chứng nhận nuôi con nuôi để làm căn cứ cho việc thay đổi hộ tịch.

5/5 - (1 bình chọn)