Thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn như thế nào?

93
Thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn như thế nào

Xin chào tìm luật, tôi có một vấn đề thắc mắc mong muốn được giải đáp. Ngày trước tôi có mua một bảo hiểm nhân thọ của công ty người quen với thời hạn là 10 năm. Đến nay đã sắp đến hạn thanh toán hợp đồng. Tìm luật cho tôi hỏi tôi có được rút trước thời hạn không hay phải đợi đúng đến hạn mới được lấy. Nếu rút đúng hạn thì thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn như thế nào? Mong sẽ nhận được tư vấn.

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Mời bạn tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp vấn đề của bạn nhé.

Quy định của pháp luật về bảo hiểm nhân thọ

Khoản 13 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022

Bảo hiểm nhân thọ là một trong 03 loại bảo hiểm được quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022; trong đó, bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết.

Theo Điều 37 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về đóng phí bảo hiểm nhân thọ như sau:

Đóng phí bảo hiểm nhân thọ

  1. Bên mua bảo hiểm có thể đóng phí bảo hiểm một lần hoặc nhiều lần theo thời hạn, phương thức thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.
  2. Trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số kỳ phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì thời gian gia hạn đóng phí là 60 ngày.
  3. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương chấm dứt thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 26 của Luật này trong thời hạn 02 năm kể từ ngày bị chấm dứt và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu.
  4. Trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm không được tự ý khấu trừ phí bảo hiểm từ giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm khi chưa có sự đồng ý của bên mua bảo hiểm và không được khởi kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm. Quy định này không áp dụng đối với bảo hiểm nhóm.
Thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn như thế nào

Thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đến công ty bảo hiểm thông qua đại lý bảo hiểm, qua trang mạng xã hội của công ty bảo hiểm, cổng thông tin khách hàng của công ty bảo hiểm, hệ thống văn phòng giao dịch.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ

Công ty bảo hiểm tiến hành thẩm định dựa trên thông tin đăng ký và toàn bộ hồ sơ do người tham gia cung cấp.

Bước 3: Thông báo kết quả.

Sau khi có kết quả thẩm định, công ty bảo hiểm thông báo đến người tham gia và tiến hành thanh toán quyền lợi cho người đó.

Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có những nội dung chủ yếu nào?

Theo khoản 1 Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

– Bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm hoặc chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;

– Đối tượng bảo hiểm;

– Số tiền bảo hiểm hoặc giá trị tài sản được bảo hiểm hoặc giới hạn trách nhiệm bảo hiểm;

– Phạm vi hoặc quyền lợi bảo hiểm; quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm;

– Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài và bên mua bảo hiểm;

– Thời hạn bảo hiểm, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm;

– Mức phí bảo hiểm, phương thức đóng phí bảo hiểm;

– Phương thức bồi thường, trả tiền bảo hiểm;

– Phương thức giải quyết tranh chấp.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Thủ tục rút tiền bảo hiểm nhân thọ đúng hạn như thế nào?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ pháp lý như tải mẫu đơn ly hôn thuận tình. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoặc bên mua bảo hiểm nhân thọ có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm nhân thọ trong trường hợp được quy định tại Điều 26 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, cụ thể như sau:
(i) Bên mua bảo hiểm không đóng phí bảo hiểm hoặc không đóng đủ phí bảo hiểm theo thời hạn thỏa thuận hoặc sau thời gian gia hạn đóng phí;
(ii) Doanh nghiệp bảo hiểm, bên mua bảo hiểm không chấp nhận yêu cầu về thay đổi mức độ rủi ro được bảo hiểm quy định tại Điều 23 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
(iii)  Người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 3 Điều 55 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022;
(iv) Bên mua bảo hiểm không đồng ý chuyển giao danh mục hợp đồng bảo hiểm quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Bên mua bảo hiểm nhân thọ có quyền yêu cầu doanh nghiệp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm khi nào?

Theo điểm e khoản 1 Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về quyền của bên mua bảo hiểm như sau:
Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm
Bên mua bảo hiểm có các quyền sau đây:
a) Lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài để giao kết hợp đồng bảo hiểm;
b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài cung cấp bản yêu cầu bảo hiểm, bảng câu hỏi liên quan đến rủi ro được bảo hiểm, đối tượng bảo hiểm, quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm và giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm;
e) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;
g) Chuyển giao hợp đồng bảo hiểm theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm hoặc theo quy định của pháp luật;
h) Quyền khác theo quy định của pháp luật.
Theo đó, bên mua bảo hiểm nhân thọ có quyền yêu cầu doanh nghiệp bồi thường theo hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

5/5 - (1 bình chọn)