Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì năm 2023

77
Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì năm 2023

Giấy khai sinh bản sao là một giấy tờ cần thiết trong một số thủ tục hành chính của cá nhân. Khi thực hiện thủ tục xin giấy khai sinh bản sao, cá nhân cần mang một số giấy tờ cần thiết đến cơ quan có thẩm quyền. Vậy, xin giấy khai sinh bản sao cần những gì? Để nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì năm 2023 dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 23/2015/NĐ-CP
  • Thông tư 01/2022/TT-BTP
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP

Ai có quyền yêu cầu cấp giấy khai sinh bản sao?

Căn cứ theo quy định Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì người được yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc bao gồm:

“Điều 16. Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc

1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.

3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.”

Theo, những người nếu trên đều có quyền xin cấp giấy khai sinh bản sao.

Điều kiện xin cấp giấy khai sinh bản sao

Điều 7 Thông tư 01/2022/TT-BTP quy định, người yêu cầu cấp giấy khai sinh bản sao có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết bao gồm:

– Tên giấy tờ hộ tịch (giấy khai sinh bản sao);

– Số, ngày, tháng, năm đăng ký, cơ quan đã đăng ký khai sinh.

Trường hợp không cung cấp được đầy đủ các thông tin nêu trên, thì người yêu cầu phải cung cấp được những thông tin cơ bản trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký để có cơ sở tra cứu.

Ví dụ:

– Đề nghị cấp giấy khai sinh bản sao nhưng không cung cấp được số Giấy khai sinh, ngày, tháng, năm đăng ký khai sinh thì phải cung cấp được họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của người được khai sinh; họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cha, mẹ người được khai sinh.

Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh không cung cấp đầy đủ hoặc cung cấp các thông tin không chính xác, không thể tra cứu được thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.

Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì năm 2023

Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì?

Theo Khoản 1 Điều 2 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn người yêu cầu cấp giấy khai sinh bản sao phải nộp hồ sơ bao gồm:

– Người yêu cầu cấp giấy khai sinh bản sao trực tiếp hoặc thông qua người đại diện nộp hồ sơ đến Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch, hồ sơ bao gồm:

+ Tờ khai theo mẫu quy định;

+ Người yêu cầu xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, CMND, thẻ CCCD hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.

– Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp giấy khai sinh bản sao của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu phải có nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Xin cấp giấy khai sinh bản sao tại đâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc như sau:

“Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Cấp bản sao từ sổ gốc” là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.”

Và theo Điều 4 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc thì:

“Điều 4. Thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc

1. Cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ sổ gốc theo quy định tại Nghị định này, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.”

Theo đó, các giấy tờ được lưu trữ tại đâu thì việc xin cấp được thực hiện tại nơi lưu trữ đó. Như vậy, làm bản chính bản sao giấy khai sinh ở quê thì cần phải về quê để xin cấp bản sao giấy khai sinh.

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Xin giấy khai sinh bản sao cần những gì năm 2023”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác liên quan đến mẫu đơn yêu cầu thuận tình ly hôn. Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Có được cấp bản sao giấy khai sinh khi bị mất bản chính giấy khai sinh không?

Theo khoản 3 Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc như sau:
“1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.”
Như vậy, trường hợp bị mất bản chính Giấy khai sinh nhưng ở Sổ hộ tịch vẫn còn thông tin thì được cấp bản sao Giấy khai sinh.

Bản sao giấy khai sinh có giá trị như thế nào?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về bản sao như sau:
“Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.”
Và theo quy định tại Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao giấy khai sinh có giá trị pháp lý như sau:
“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực
1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
…”
Như vậy, giấy khai sinh bản sao có giá trị như bản gốc.

5/5 - (1 bình chọn)