25 tuổi có đổi tên được không theo quy định năm 2023?

79
25 tuổi có đổi tên được không theo quy định năm 2023?

Hiện nay, có nhiều người có mong muốn thay đổi tên của mình vì nhiều lí do cá nhân khác nhau. 25 tuổi là một lứa tuổi đã sử dụng tên trong nhiều giấy tờ, tài liệu cá nhân, chính vì vậy mà việc thay đổi tên sẽ gặp khó khăn. Vậy, 25 tuổi có đổi tên được không theo quy định năm 2023? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Bộ luật Dân sự 2015
  • Nghị định 123/2015/NĐ-CP
  • Luật Hộ tịch 2014

Các trường hợp được phép thay đổi tên?

Hiện nay có rất nhiều người muốn thay đổi tên của mình do nhiều lí do khác nhau. Tuy nhiên chỉ những trường hợp mà pháp luật quy định mới được quyền thay đổi tên. Tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên nếu thuộc 01 trong các trường hợp sau đây:

– Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

– Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

– Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

– Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

– Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

– Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

– Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định (theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 04/2020/TT-BTP, việc thay đổi họ, tên được giải quyết nếu xác định có sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch).

Lưu ý:

– Cha mẹ muốn thay đổi tên cho con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải có sự đồng ý của con.

– Việc thay đổi tên không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo tên cũ.

25 tuổi có đổi tên được không?

Việc thay đổi tên sẽ phải tuân thủ theo điều kiện thay đổi tên mà pháp luật quy định. Theo khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 09 tuổi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.

Tại khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 quy định về phạm vi thay đổi hộ tịch như sau:

“Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.”

Quyền thay đổi tên căn cứ vào Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 28. Quyền thay đổi tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:

a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;

b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;

đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;

e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;

g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.

2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.

3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.”

Theo đó, cá nhân 25 tuổi có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong những trường hợp nêu trên.

25 tuổi có đổi tên được không theo quy định năm 2023?

Thủ tục thay đổi tên cho người 25 tuổi

Căn cứ Điều 28 và Điều 47 Luật Hộ tịch 2014 quy định thủ tục thay đổi tên của công dân được tiến hành như sau:

Bước 1: Nộp Tờ khai

Người yêu cầu thay đổi tên nộp Tờ khai cải chính hộ tịch theo mẫu và các giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đồng thời, xuất trình bản chính Giấy khai sinh của người yêu cầu thay đổi tên và các giấy tờ có liên quan khác để làm căn cứ cho việc thay đổi tên của người đó.

Cơ quan có thẩm quyền thay đổi tên:

– UBND cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên cho người chưa đủ 14 tuổi (Điều 27 Luật Hộ tịch 2014);

– UBND cấp huyện nơi đã đăng ký khai sinh trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi tên cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước (khoản 3 Điều 46 Luật Hộ tịch).

Bước 2: Nhận kết quả

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.

Sau đó, ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi tên không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì UBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Lệ phí thay đổi tên

Theo Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC quy định thì lệ phí hộ tịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Mỗi tỉnh sẽ có mức lệ phí thay đổi tên khác nhau.

Việc thay đổi tên không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự đã được xác lập theo tên cũ.

Sau khi thay đổi tên trên giấy khai sinh, người thay đổi tên có thể làm lại, điều chỉnh thông tin trên các giấy tờ có liên quan theo quy định pháp luật.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “25 tuổi có đổi tên được không theo quy định năm 2023?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Trùng tên với mẹ chồng có được đổi tên không?

Tại Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về quyền thay đổi tên, cụ thể thì cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.
Theo đó, nếu việc trùng tên với người mẹ chồng có thể gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình thì có thể yêu cầu UBND cấp huyện cho đổi tên.

Mất giấy khai sinh bản gốc có thể đổi tên trên giấy khai sinh không?

Để đổi tên trên giấy khai sinh thì người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính giấy khai sinh cần nộp tờ khai theo mẫu quy định và các giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch theo quy định. Trường hợp bị mấy giấy khai sinh bản gốc có thể thực hiện đăng ký lại khai sinh hoặc yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh để có thể đổi tên trên giấy khai sinh theo quy định.

5/5 - (1 bình chọn)