Chi phí tách thửa đất nông nghiệp bao nhiêu tiền?

93
Chi phí thẩm định giá nhà đất bao nhiêu tiền

Việc tách thửa và nhu cầu được đứng tên trên mảnh đất tách thửa của người dân ngày càng nhiều, đặc biệt là ở vùng ven đô – những mảnh đất mà người dân có quyền sử dụng đất với diện tích lớn và mong muốn chia nhỏ đất đai để bán hoặc quà tặng cho con cái. Việc tách thửa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện ở từng địa phương khi người có nhu cầu tách thửa đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Vậy thủ tục và chi phí tách thửa đất nông nghiệp là chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé

Điều kiện tách thửa đất nông nghiệp

Để thực hiện việc tách thửa đất nông nghiệp thì thửa đất đó cần đáp ứng những điều kiện sau đây:

– Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoặc đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng; theo quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật đất đai 2013;

– Đất đang trong thời hạn sử dụng và không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

– Đáp ứng được các quy định về hạn mức và diện tích tối thiểu để tách thửa đất nông nghiệp: Theo khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng địa phương; mà mỗi tỉnh khác nhau có thể có quy định về hạn mức tối thiểu được phép tách thửa đất nông nghiệp khác nhau; và được quy định tại Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Không thuộc các trường hợp không cho phép tách thửa:

+ Thửa đất thuộc các dự án phát triển nhà ở theo quy hoạch; các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch; để xây dựng nhà ở đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

+ Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất; hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Sổ đỏ.

Chi phí thẩm định giá nhà đất bao nhiêu tiền

Hồ sơ tách thửa đất nông nghiệp

  • Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo mẫu;
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ; về quyền sử dụng đất quy định tại Luật Đất đai (nếu có).
  • Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; chung của hộ gia đình; hoặc của nhóm người sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (nếu có);
  • Sơ đồ kỹ thuật về thửa đất (nếu có yêu cầu);
  • Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực; trong trường hợp tách thửa do chuyển nhượng, tặng cho.

Thủ tục tách thửa đất nông nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người có nhu cầu xin tách thửa hoặc hợp thửa lập 01 bộ hồ sơ đêm nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài; nộp tại Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân;

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ; cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để chuẩn bị hồ sơ địa chính;

Bước 3: Giải quyết yêu cầu và trả kết quả

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm làm trích lục bản đồ địa chính; hoặc trích đo địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính và gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp;

– Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trích lục bản đồ địa chính; trích sao hồ sơ địa chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường; có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 100 của Luật Đất đai; trình Uỷ ban nhân dân cùng cấp xem xét; và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới;

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp; hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất; quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 100 của Luật Đất đai; và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho thửa đất mới trong trường hợp được uỷ quyền; hoặc trình Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét và ký giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cho thửa đất mới trong trường hợp không được uỷ quyền;

– Trong thời hạn không quá 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ trình; Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xem xét, ký; và gửi cho cơ quan tài nguyên và môi trường trực thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đối với thửa đất mới, trừ trường hợp Sở Tài nguyên và Môi trường được uỷ quyền;

– Trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày giấy chứng nhận được ký; cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm; trao bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất mới cho người sử dụng đất; gửi bản lưu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được ký; bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi; hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất; quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 100 của Luật Đất đai đã thu hồi cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc; gửi thông báo biến động về sử dụng đất cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc.

Chi phí tách thửa đất nông nghiệp

Chi phí tách thửa đất nông nghiệp sẽ bao gồm 4 loại chi phí:

  • Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ là chi phí cần nộp cho nhà nước; khi phát sinh các yêu cầu đăng ký mới quyền sử dụng đất hoặc tách thửa lô đất hiện có. Có thể hiểu đơn giản là chi phí cấp sổ.

Lệ phí trước bạ = 0.5% x (Giá đất theo bảng giá đất hiện hành x Diện tích)

  • Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng = 2% x Giá chuyển nhượng thửa đất

Đối với trường hợp nhận thừa kế, tặng cho:

Thuế thu nhập cá nhân = 10% x (Giá đất theo bảng giá đất hiện hành x Diện tích)

  • Phí đo đạc và lập bản đồ địa chính

Phí đo đạc và lập bản đồ sẽ tùy vào từng địa phương và từng đơn vị thực hiện. Tuy nhiên, mức phí tối đa không được vượt quá 1.500 đồng/ m2.

  • Lệ phí thẩm định và các chi phí khác

Lệ phí thẩm định là 0,15%. Ngoài các khoản phí nêu trên, người sử dụng đất còn phải đóng một số chi phí khác như: đăng ký biến động đất đai; lệ phí khi cấp sổ đỏ;… Tuy nhiên chi phí này thường không nhiều, giao động khoảng vài trăm nghìn đồng theo từng trường hợp.

Do vậy, sẽ tùy thuộc vào vị trí đất ở đâu để tính chi phí tách thửa cho con. Mỗi trường hợp khác nhau sẽ có chi phí khác nhau. Và nếu bạn có sử dụng tư vấn luật sư thì cần tính thêm chi phí luật sư

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Chi phí tách thửa đất nông nghiệp bao nhiêu tiền? của Tìm luật. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc về pháp luật của quý khách hàng như tra cứu số giấy phép lái xe theo cmnd, mẫu đơn hay các thông tin pháp lý khác.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian giải quyết tách thửa đất nông nghiệp mất bao lâu?

Theo quy định tại khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian thực hiện thủ tục tách thửa đất nông nghiệp không quá 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn
Thời gian này không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Đất nông nghiệp sổ chung được chuyển nhượng trong trường hợp nào?

Một người được chuyển nhượng đất nông nghiệp sổ chung có thể thực hiện 01 trong 03 phương án sau:
– Được sự đồng ý của tất cả các đồng sở hữu còn lại, cụ thể:
– Hợp đồng chuyển nhượng phải được tất cả các thành viên trong nhóm ký tên.
– Trường hợp không có đầy đủ các thành viên ký thì phải có văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự.
– Thực hiện tách thửa để chuyển nhượng phần đất nông nghiệp tương ứng với phần tiền của mình góp trong trường hợp quyền sử dụng đất phân chia được theo phần cho từng người.
– Ủy quyền cho người đại diện để thực hiện quyền và nghĩa vụ của nhóm người sử dụng đất trong trường hợp quyền sử dụng đất không phân chia được theo phần.

5/5 - (1 bình chọn)