Hướng dẫn các bước làm giấy chứng tử online

121
Hướng dẫn các bước làm giấy chứng tử online

Hiện nay, trường hợp đăng ký khai sinh là quá trình ghi lại sự kiện một người được sinh ra, thì ngược lại giấy chứng tử chứng minh tình trạng của một người đã mất. Đây là thủ tục mà pháp luật bắt buộc công dân phải thực hiện, bởi việc có giấy chứng tử sẽ là cơ sở làm chấm dứt, phát sinh quyền, lợi ích hợp pháp của người chết và thân nhân của họ. Và với công nghệ phát triển như hiện nay thì đã có thể thực hiện làm giấy chứng tử online. Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu các bước làm giấy chứng tử online như thế nào nhé.

Quy định pháp luật về giấy chứng tử

Đăng ký khai tử là thủ tục được thực hiện bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Thủ tục này thực hiện nhằm xác nhận sự kiện chấm dứt sự sống của một con người và xác định sự chấm dứt hoàn toàn các quan hệ trên mặt pháp luật của người đó. Đồng thời, đây cũng là phương tiện để nhà nước theo dõi biến động dân số của mình.

Khi thực hiện thủ rục đăng ký khai tử xong thì sẽ được cấp Giấy chứng tử. Theo đó có thể hiểu Giấy chứng tử là kết quả của quá trình đăng ký khai tử. Khi thực hiện đăng ký khai tử xong thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ cấp giấy chứng. Giấy chứng tử là thành phần hồ sơ có vai trò quan trọng trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý có liên quan đến người đã mất như: Chia thừa kế, hưởng chế độ tử tuất, hưởng bảo hiểm…

Giấy chứng tử được cấp trên cơ sở giấy báo tử; và thủ tục đăng ký khai tử tại cơ quan có thẩm quyền.

Thời hạn và trách nhiệm đăng ký khai tử

Căn cứ theo Điều 33 Luật Hộ tịch 2015, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.

Công chức tư pháp – hộ tịch thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc khai tử cho người chết; trường hợp không xác định được người có trách nhiệm đi khai tử thì công chức tư pháp – hộ tịch thực hiện đăng ký khai tử.

Hướng dẫn các bước làm giấy chứng tử online

Hướng dẫn các bước làm giấy chứng tử online

Hiện nay có thể thực hiện thủ tục đăng ký khai tử và cấp giấy chứng tử online. Để thực hiện làm giấy chứng tử online có thể thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Người có yêu cầu đăng ký khai tử truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia/Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, đăng ký/đăng nhập tài khoản, xác thực định danh điện tử để xác định đúng nhân thân người có yêu cầu đăng ký hộ tịch, thực hiện quy trình nộp hồ sơ đăng ký khai tử trực tuyến.

Người có yêu cầu đăng ký khai tử cung cấp thông tin trên biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử và thực hiện:

– Tải lên (upload) các giấy tờ, hồ sơ theo quy định, bao gồm:

+ Bản chụp Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử;

+ Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đối với trường hợp đăng ký khai tử cho người chết đã lâu, không có Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử;

+ Bản chụp Giấy CMND/Thẻ CCCD và Hộ khẩu/trường hợp các thông tin này đã được xác thực và cung cấp bởi CSDLQGVDC thì không phải tải lên;

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp thực hiện việc đăng ký khai tử theo uỷ quyền.

– Nộp phí, lệ phí (nếu thuộc trường hợp phải nộp phí, lệ phí đăng ký khai tử) thông qua chức năng thanh toán trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công.

Hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khai tử trực tuyến.

Bước 2: Công chức Bộ phận một cửa có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.

2.1. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì chuyển hồ sơ đăng ký khai tử để công chức làm công tác hộ tịch xử lý. Trường hợp tiếp nhận hồ sơ sau 15h00 mà không thể giải quyết ngay thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho công dân trong ngày làm việc tiếp theo. 

2.2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có văn bản hướng dẫn người yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại bước 2.1.

2.3. Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai tử không bổ sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có văn bản từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai tử.  

Bước 3: Công chức làm công tác hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).

3.1. Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để thông báo cho người nộp hồ sơ – thực hiện lại bước 2.2 hoặc 2.3.

3.2. Nếu thấy đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định thì thực hiện việc ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký khai tử trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức.

Bước 4: Công chức làm công tác hộ tịch in Trích lục khai tử, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho công dân.

Bước 5: Công dân kiểm tra thông tin trên Trích lục khai tử, trong Sổ đăng ký khai tử, ký Sổ đăng ký khai tử, nhận Trích lục khai tử.

Tìm luật đã cung cấp thông tin có liên quan đến vấn đề Hướng dẫn các bước làm giấy chứng tử online  hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Không đăng ký khai tử để quá thời hạn thì có bị xử phạt tiền hay không?

Căn cứ theo quy định tại Điều 41 Nghị định 82/2020/NĐ-CP như sau:
Hành vi vi phạm quy định về đăng ký khai tử
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để làm thủ tục đăng ký khai tử.
Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Làm chứng sai sự thật cho người khác để đăng ký khai tử;
b) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được đăng ký khai tử.
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
a) Làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đang sống;
b) Không làm thủ tục đăng ký khai tử cho người đã chết để trục lợi;
c) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật khi làm thủ tục đăng ký khai tử để trục lợi.
Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xoá, sửa chữa làm sai lệch nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản đã cấp do có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2, các điểm a và c khoản 3 Điều này; giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các điểm b và c khoản 3 Điều này.
Như vậy, theo quy định trên thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết, những người thân trong gia đình có trách nhiệm đăng ký khai tử. Trường hợp khai tử quá hạn thông thường sẽ không bị phạt, chỉ bị xử phạt nếu có một trong những hành vi theo quy định trên thì mới bị xử phạt hành chính mà thôi.

5/5 - (1 bình chọn)