Hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023

134
Hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023

Đất đai là một loại hàng hóa rất có giá trị và không phải lúc nào cũng có thể mua được bằng cả cuộc đời. Những người sở hữu mảnh đất này trước khi chết luôn có tâm nguyện để lại cho người thân trước khi qua đời. Điều này rất dễ hiểu khi luật được đặt ra một cách rõ ràng và ngắn gọn, ngay cả đối với người để lại di chúc. Sau đây Tìm luật sẽ hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023, bạn đọc có thể tham khảo nhé!

Các hình thức di chúc hợp pháp

Di chúc là một tuyên bố về ý định chuyển tài sản của bạn cho người khác sau khi bạn chết. Di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

 • Di chúc thừa kế bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản gồm các hình thức sau:

 1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;
 4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Ngoài ra, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu; nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Di chúc miệng

 1. Di chúc miện được lập trong trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc các nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản.
 2. Nếu sau ba tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người di chúc vẫn còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng sẽ mặc nhiên bị hủy bỏ.

Những nội dung bắt buộc phải có trong di chúc

Theo quy định Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 thì nội dung bắt buộc phải có trong bản di chúc gồm:

Ngày, tháng, năm lập di chúc;

Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

Di sản để lại và nơi có di sản

Ngoài ra trong di chúc có thể có những nội dung khác như ý nguyện của người để lại di chúc, phân chia di sản như thế nào

Hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023

Hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023

Để di chúc hợp lệ, người lập di chúc phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

Về chủ thể viết di chúc:

 • Những người có quyền lập di chúc là:
 • Người lớn trong việc lập di chúc minh mẫn, sáng suốt. Đừng để bị lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc.
 • Người từ 15 tuổi đến 18 tuổi có thể lập di chúc nếu cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp đồng ý lập di chúc. Di chúc của người tàn tật hoặc không biết chữ phải được lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực của người làm chứng.

Về nội dung di chúc:

 • Nội dung di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật, đạo đức xã hội:
 • Điều cấm là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện hành vi nhất định.
 • Đạo đức xã hội là những chuẩn mực xử sự chung trong đời sống xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Nội dung chính của di chúc như sau.
 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ và tên, nơi cư trú của người chết;
 • Tên người, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản.
 • Những di sản để lại và vị trí của chúng. Di chúc có thể có nội dung khác ngoài nội dung trên.
 • Di chúc không được bỏ sót chữ hoặc không được dùng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được đánh số thứ tự và do người lập di chúc ký hoặc ký tên. Nếu di chúc bị xoá, sửa thì người lập di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký vào bên cạnh chỗ bị xoá, sửa.

Về hình thức của di chúc:

Di chúc có thể được lập bằng các hình thức sau đây:

Di chúc miệng

Di chúc bằng văn bản, bao gồm:

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng:

Nếu người lập di chúc không tự mình viết di chúc thì có thể tự viết hoặc nhờ người viết hộ, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào di chúc trước mặt những người làm chứng. Người làm chứng chứng thực chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Việc chuẩn bị di chúc bởi một nhân chứng phải đáp ứng các yêu cầu và những người sau đây không thể làm chứng:

Những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc. Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung di chúc.

Người chưa thành niên, người mất năng lực công dân, người có khó khăn về nhận thức và hành vi.

Di chúc không có người làm chứng

Phải do chính người lập di chúc lập và ký tên. Để lập di chúc không có người làm chứng thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực nội dung di chúc.

Những người sau đây không được công chứng, chứng thực di chúc:

Những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

Người có cha, mẹ, vợ, chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan đến nội dung di chúc.

Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực Di chúc không có công chứng hoặc không được công chứng chỉ được coi là có hiệu lực nếu đáp ứng đủ các điều kiện

Tải xuống mẫu di chúc cho con

Lập di chúc miệng cho con có giá trị pháp lý không?

Điều kiện để di chúc miệng có hiệu lực được quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015.

Người lập di chúc thể hiện ý chí cuối cùng trước ít nhất hai người

Sau khi người lập di chúc miệng đã thể hiện ý chí cuối cùng, nhân chứng ghi lại, ký tên hoặc chỉ ra di chúc.

Nộp di chúc này cho cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan công chứng trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày người lập di chúc miệng bày tỏ ý định cuối cùng để được chứng thực, chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ của những người làm chứng.

Do đó, di chúc miệng cần có chữ ký hoặc điểm chỉ của ít nhất hai người làm chứng và những chữ ký này phải được cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan công chứng chứng thực. Di chúc miệng để lại đất cho con sau này có hiệu lực nếu đáp ứng đủ các điều kiện trên.

Có thể thay đổi di chúc đã lập cho con không?

Điều kiện để di chúc có hiệu lực pháp luật được quy định tại Điều 630 Bộ luật dân sự 2015.

Người lập di chúc rõ ràng, rành mạch khi lập di chúc. Đừng để bị lừa dối, đe dọa hoặc ép buộc.

Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của pháp luật và không vi phạm đạo đức xã hội. Hình thức của di chúc không mâu thuẫn với các quy định của pháp luật. “

Theo quy định tại Điều 640 Bộ luật Dân sự 2015 thì “Người lập di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.”

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Hướng dẫn cách viết di chúc cho con năm 2023″. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như soạn thảo mẫu đơn ly hôn thuận tình viet tay cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

Di chúc có được đánh máy hay không?

Di chúc đánh máy là di chúc viết tay, được sử dụng khi người lập di chúc không thể tự mình soạn thảo di chúc. Tuy nhiên, khi lập di chúc đánh máy phải có ít nhất hai người làm chứng, những người này sẽ xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào nội dung di chúc.

Di chúc để lại đất cho con có cần chữ ký của con không?

Điều kiện có người làm chứng được quy định tại Điều 632 BLDS 2015 và ai cũng có thể làm chứng về việc lập di chúc, trừ những người sau đây:
người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người chết;
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến tài sản được ghi trong di chúc
Người chưa thành niên, người mất năng lực công dân, người có khó khăn trong việc làm chủ nhận thức, hành vi.
Vì vậy, con cái không thể làm chứng trái ý muốn của cha mẹ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các con không thể ký vào di chúc để lại đất cho mình.

5/5 - (1 bình chọn)