Mức hưởng BHXH khi con ốm năm 2023 là bao nhiêu?

95
Mức hưởng BHXH khi con ốm năm 2023 là bao nhiêu?

Trong một số trường hợp con bị ốm, người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con. Do đó mà thu nhập không được ổn định, vì thế những người tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ BHXH khi con ốm để cần bằng ổn định thu nhập. Vậy, Mức hưởng BHXH khi con ốm năm 2023 là bao nhiêu? Hãy cùng Tìm luật đi tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo hiểm xã hội 2014
  • Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

Nghỉ việc trông con ốm có được hưởng chế độ bảo hiểm?

Điều 25 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định về điều kiện để được hưởng chế độ ốm đau bao gồm:

– Bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền theo quy định của Bộ Y tế.

Trường hợp ốm đau, tai nạn phải nghỉ việc do tự hủy hoại sức khỏe, do say rượu hoặc sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy theo danh mục do Chính phủ quy định thì không được hưởng chế độ ốm đau.

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền.

Như vậy, không phải người đi làm cứ có con ốm sẽ được hưởng chế độ ốm đau. Chỉ những đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên được hưởng chế độ ốm đau khi đáp ứng điều kiện:

– Phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị ốm đau.

– Có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.

Mức hưởng chế độ BHXH khi con ốm là bao nhiêu?

Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ ốm đau khi trông con ốm như sau:

– Người lao động hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 26, Điều 27 của Luật này thì mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp người lao động mới bắt đầu làm việc hoặc người lao động trước đó đã có thời gian đóng bảo hiểm xã hội, sau đó bị gián đoạn thời gian làm việc mà phải nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau ngay trong tháng đầu tiên trở lại làm việc thì mức hưởng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng đó.

– Mức hưởng trợ cấp ốm đau một ngày được tính bằng mức trợ cấp ốm đau theo tháng chia cho 24 ngày.

Căn cứ quy định này thì có thể suy ra được công thức tính mức hưởng chế độ ốm đau như sau:

[Lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc x 75% ) : 24] x số ngày nghỉ

Mức hưởng BHXH khi con ốm năm 2023 là bao nhiêu?

Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau là bao nhiêu?

Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được quy định cụ thể như sau:

– Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

– Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Và điểm c khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn:

“Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, cùng nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau thì cả cha và mẹ đều được giải quyết hưởng chế độ khi con ốm đau; thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm của người cha hoặc người mẹ cho mỗi con theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, con bạn năm nay 04 tuổi, thì thời gian nghỉ hưởng chế độ khi con ốm đau là tối đa 15 ngày làm việc. Trong trường hợp 2 vợ chồng bạn thay nhau nghỉ, thì thời gian tính trợ cấp được tính theo thời gian nghỉ của mỗi người.

Ví dụ: Con bạn nhập viện từ ngày 14/02 đến ngày 05/03, trong đó người vợ phải nghỉ trông con từ 14/02 đến 25/02 và người chồng phải nghỉ trông con từ 26/02 đến hết ngày 05/03. Theo đó, thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau đối với người vợ là 11 ngày( trừ đi ngày chủ nhật) và người chồng là 7 ngày (trừ đi ngày chủ nhật).

Thời gian nghỉ hưởng chế độ chăm 2 con bị ốm

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Điều 27. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.

2. Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi người cha hoặc người mẹ theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Đồng thời, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 5 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 5. Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau

1. Thời gian tối đa hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, nghỉ hằng tuần theo quy định. Thời gian này được tính kể từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 của năm dương lịch, không phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

a) Trường hợp trong cùng một thời gian người lao động có từ 2 con trở lên dưới 7 tuổi bị ốm đau, thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau được tính bằng thời gian thực tế người lao động nghỉ việc chăm sóc con ốm đau; thời gian tối đa người lao động nghỉ việc trong một năm cho mỗi con được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật bảo hiểm xã hội.”

Đối chiếu quy định trên, trường hợp của bạn khi chế độ ốm đau khi có 2 con sinh đôi bị ốm, đối với mỗi đứa con bạn hơn 1 tuổi, bạn sẽ được nghỉ chăm con tối đa 20 ngày trong năm.

Khi cả 2 con ốm trong cùng một thời gian thì bạn sẽ được nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội tính bằng thời gian thực tế bạn nghỉ việc chăm sóc con ốm đau.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mức hưởng BHXH khi con ốm năm 2023 là bao nhiêu?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà… Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục hưởng chế độ BHXH khi con ốm?

Căn cứ Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau gồm:
– Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với con của người lao động nếu điều trị nội trú;
– Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH nếu con của người lao động điều trị ngoại trú;
– Giấy khám, chữa bệnh dịch bằng tiếng Việt nếu khám, chữa bệnh ở nước ngoài;
– Danh sách theo mẫu 01B-HSB (bản chính) do đơn vị sử dụng lao động lập.
Sau khi có đủ các giấy tờ nêu trên, đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH để được giải quyết.

Ai được hưởng chế độ BHXH ốm đau?

Theo quy định tại Điều 24 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, người lao động tham gia BHXH được hưởng chế độ là người:
– Làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn/không xác định thời hạn, theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;
– Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
– Cán bộ, công chức, viên chức;
– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;
– Sĩ quan, quân nhân quân đội; sĩ quan, hạ sĩ quan công an; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân;
– Người quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã có hưởng lương.

5/5 - (1 bình chọn)