Quy định bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi năm 2023

160
Quy định bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi năm 2023

Đối với trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được Nhà nước cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí và được hưởng BHYT miễn phí. Tuy nhiên, khi trẻ lên 6 tuổi thì có nhiều phụ huynh còn khá lo lắng về vấn đề trẻ em trên 6 tuổi thì nộp và hưởng bảo hiểm y tế như thế nào? Vậy, Quy định bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi năm 2023 như thế nào? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu về vấn đề này qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014
  • Nghị định 146/2018/NĐ-CP

Quy định về bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi thế nào?

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì học sinh, sinh viên là đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế.

– Trẻ em trên 6 tuổi đã nhập học vào tiểu học được pháp luật quy định thuộc vào nhóm đối tượng học sinh. Tại khoản 21 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung năm 2014 quy định: học sinh, sinh viên là những đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

Theo quy định pháp luật được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên khác; đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo và hộ gia đình nghèo thì Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế. Phần còn lại của mức đóng sẽ do các học sinh, sinh viên phải tự chi trả.

– Đối với trường hợp trẻ đã đủ hoặc đã trên 6 tuổi, ví dụ như trẻ sinh tháng 1 và đến tháng 1 năm 2022 đã đủ 6 tuổi, nhưng kì nhập học hàng năm là vào tháng 9, thì trong trường hợp này, tại điểm c Khoản 3 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 quy định như sau:

“Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó.”

Như vậy, nếu trẻ đã đủ 6 tuổi, vẫn được sử dụng thẻ bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng đến ngày 30/9 của năm đó. Khi đi học tiểu học, trẻ sẽ được chuyển sang sử dụng thẻ bảo hiểm y tế dành cho học sinh do ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 1 phần bảo hiểm.

– Bảo hiểm y tế cho trẻ trên 6 tuổi nhưng không phải là học sinh, thì trẻ có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Trường hợp trẻ tuy đã quá thời hạn được hưởng bảo hiểm y tế do nhà nước đóng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, và không phải học sinh (không đi học), thì có thể đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Căn cứ Khoản 5 Điều 1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC:

“5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm:

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng;

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và Khoản 4 Điều này;

Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người.”

Quy định bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi năm 2023

Mua bảo hiểm y tế cho trẻ trên 6 tuổi ở đâu?

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 thì nhóm tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

– Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

– Học sinh, sinh viên.

Khi con của bạn trên 6 tuổi và đi học lớp 1 ở trường tiểu học sẽ tham gia Bảo hiểm y tế với đối tượng là học sinh, và thẻ Bảo hiểm y tế sẽ do nhà trường cấp. Trường hợp trẻ trên 6 tuổi và không đi học ở trường có thể tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Theo Điều 31, Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 thì người tham gia Bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, người được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng Bảo hiểm y tế : Đóng tiền cho Đại lý thu hoặc cho cơ quan bảo hiểm xã hội theo phương thức đăng ký hoặc qua ngân hàng hoặc hệ thống tiện ích thông minh.

Mức hưởng bảo hiểm y tế cho trẻ trên 6 tuổi

Căn cứ theo Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, học sinh khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế có ký hợp đồng khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế:

– Nếu đúng tuyến và thực hiện đầy đủ thủ tục được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh.

– Không đúng tuyến, không có giấy chuyển tuyến mà xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỉ lệ hưởng như sau:

+ 100% khi khám chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện

+ 100% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện, tỉnh

+ 40% khi khám chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương.

Theo Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, nếu học sinh không xuất trình đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu được cơ quan Bảo hiểm xã hội thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế cho các trường hợp:

– Khám, chữa bệnh ngoại trú được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.00 đồng.

– Khám, chữa bệnh ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,15 = 223.500 đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa 0,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 0,5 = 745.000 đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa 1 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 1,0 = 1.490.000 đồng.

– Khám, chữa bệnh nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa 2,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng x 2,5 = 3.725.000 đồng.

Trường hợp cấp cứu, học sinh được khám, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám chữa bệnh nào và phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế cùng giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế theo quy định.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy định bảo hiểm y tế trẻ em trên 6 tuổi năm 2023”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế không?

Đầu tiên tại Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP )được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 183 Nghị định 131/2021/NĐ-CP) quy định thì trẻ em dưới 6 tuổi thuộc nhóm do ngân sách Nhà nước đóng.
Ngoài ra, tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014) quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:
Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
17. Trẻ em dưới 6 tuổi.
Như vậy, trẻ em dưới 6 tuổi được Nhà nước đóng bảo hiểm y tế được hưởng quyền lợi và được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Trẻ dưới 6 tuổi thì cha mẹ chưa sẽ cần phải tự đóng phí bảo hiểm ý tế cho con.

Thủ tục mua bảo hiểm y tế cho trẻ trên 6 tuổi không phải là học sinh ra sao?

Trẻ em trên 6 tuổi (không phải là học sinh) mà muốn mua bảo hiểm y tế thì có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo các bước sau:
Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ
– Sổ hộ khẩu (bản chính);
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Ban hành kèm theo Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam);
– Thẻ BHYT (bản photo) của những thành viên có trong sổ hộ khẩu.
Bước 2. Nộp hồ sơ và mua bảo hiểm y tế
Bạn có thể lựa chọn một trong các hình thức mua bảo hiểm y tế sau:
Mua trực tiếp
Mang hồ sơ đến Đại lý thu mua bảo hiểm hoặc Cơ quan Bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú để tiến hành nộp hồ sơ theo đúng quy định. Sau đó, người dân cần đóng tiền phí bảo hiểm và nhận giấy hẹn từ cơ quan về thời gian đến lấy thẻ BHYT.
Mua BHYT qua dịch vụ bưu chính: gửi qua dịch vụ bưu chính đến Cơ quan Bảo hiểm xã hội xã/phường/thị trấn nơi cư trú. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan sẽ liên hệ lại để trao đổi về hình thức thanh toán và hẹn ngày đến lấy thẻ BHYT.

5/5 - (1 bình chọn)