Quy định mới vấn đề đất quy hoạch có bán được không

53
Quy định mới vấn đề đất quy hoạch có bán được không

Đất đai được coi tài sản có giá trị cao, thuộc sở hữu đất dính quy hoạch khiến cho chủ sở hữu băn khoăn về việc đất dính quy hoạch có bán được hay không, điều kiện để được bán đất, và liệu có đền bù hay giá đền bù được quy định là bao nhiêu. Còn người mua bất động sản đó thì lại lo lắng về việc có nên mua lại đất quy hoạch, những rủi ro sẽ kèm theo và cách để kiểm tra nhà đất. Xin mời các bạn độc giả cùng tìm hiểu qua bài viết của Tìm luật để hiểu và nắm rõ được những quy định về “Đất quy hoạch có bán được không” có thể giúp các bạn độc giả hiểu sâu hơn về pháp luật.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Đất đai 2013

Khái niệm về đất quy hoạch

Để hiểu đất quy hoạch hay đất dính quy hoạch là như thế nào, trước tiên ta cần hiểu quy hoạch sử dụng đất là gì. Theo quy định tại Điều 3 Luật Đất đai 2013 thì:

  • Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế-xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định.
  • Kế hoạch sử dụng đất là việc phân chia quy hoạch sử dụng đất theo thời gian để thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất.

Như vậy, dựa vào quy định của Luật ta có thể hiểu đất ở khu vực nào cũng thuộc quy hoạch. Ví dụ: theo quy hoạch có khu vực là đất ở, đất thương mại – dịch vụ, đất nông nghiệp,…Và hậu quả pháp lý trong trường hợp này là phải chuyển, sử dụng đất đúng mục đích hoặc Nhà nước thu hồi.

Tuy nhiên, trên thực tế khi nhắc đến cụm từ đất quy hoạch, nó lại thường được hiểu là đất sẽ bị thu hồi để thực hiện dự án, đường giao thông, công trình công cộng hoặc thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh. Do đó, khi rơi vào trường hợp này, người sở hữu đất thường thắc mắc về việc có thể bán, chuyển nhượng hay có được đền bù không khi đất mình rơi vào quy hoạch.

Điều kiện mua bán quyền sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất (mua bán đất) khi có đủ các điều kiện sau:

1 – Có Sổ đỏ, trừ trường hợp 02 trường hợp sau:

– Người nhận thừa kế mà tài sản là quyền sử dụng đất nhưng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất thì không được cấp Sổ đỏ nhưng được quyền bán.

– Theo khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 được quyền bán đất khi:

+ Trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được quyền bán đất sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất;

+ Trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền bán khi có điều kiện để cấp Sổ đỏ (chưa cần có Sổ).

2 – Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

3 – Đất không có tranh chấp;

4 – Trong thời hạn sử dụng đất.

Như vậy, đất trong quy hoạch được phép bán nhưng phải có đủ điều kiện mua bán đất. Để hoàn tất quá trình mua bán, các bên mua bán phải thực hiện theo đúng thủ tục mua bán đất.

Đất quy hoạch có bán được không?

Quy định mới vấn đề đất quy hoạch có bán được không

Theo khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa bổi, bổ sung bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018) thì đất trong diện quy hoạch gồm 02 trường hợp:

Trường hợp 1: Không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Đất trong nằm trong quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện thì được phép bán và thực hiện các quyền khác như: Tặng cho, thừa kế, chuyển đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thế chấp…

Trường hợp 2: Có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện

Trường hợp đất thuộc diện quy hoạch và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm;

Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Như vậy, trường hợp đất trong quy hoạch mà có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì vẫn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất cho tới khi có quyết định thu hồi đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch nhưng sẽ bị hạn chế một số quyền như: Không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm….

Lưu ý:

– Trường hợp có kế hoạch sử dụng đất hàng năm được công bố nhưng sau 03 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải:

+ Điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích với phần diện tích đất trong kế hoạch đã công bố;

+ Sau khi điều chỉnh, hủy bỏ thì phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ đó.

– Sau 03 năm, người sử dụng sẽ không bị hạn chế quyền như: Xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…trong một số trường hợp sau:

+ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ,

+ Có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ.

Như vậy, đất thuộc diện quy hoạch thì người sử dụng đất vẫn được phép mua bán. Tuy nhiên, để việc mua bán không trái với quy định của pháp luật thì phải đáp ứng một số điều kiện.

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ cho đất thuộc diện quy hoạch

Để thực hiện thủ tục xin cấp sổ đỏ cho đất thuộc diện quy hoạch. Nếu trường hợp đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì hồ sơ xin cấp sổ đỏ được quy định như sau

– Đơn đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai 2013; Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP;

– Một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP. Đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Thủ tục chuyển nhượng đất dính quy hoạch

Bước 1. Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất nộp trực tiếp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện hoặc cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

Bước 2. Tiếp nhận và xử lý

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, xác nhận hiện trạng, tình trạng tranh chấp, nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất, cập nhật thông tin đất đai…

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm ghi đầy đủ thông tin vào Sổ tiếp nhận; Viết và đưa Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người nộp

Bước 3. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

Người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo thông báo của cơ quan thuế.

Bước 4. Trả kết quả

Người sử dụng đất được nhận Giấy chứng nhận sau khi nộp chứng từ hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định. Thời hạn thực hiện thủ tục Cấp giấy chúng nhận là không quá 30 ngày.

Khoảng thời gian này tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, không tính ngày nghỉ, lễ.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Đất quy hoạch có bán được không”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

Đất dính quy hoạch có bán được không nếu có thành viên không đồng ý?

Trước hết, như chúng tôi đã phân tích, đất thuộc quy hoạch vẫn có thể được mua bán, chuyển nhượng nếu thỏa mãn các điều kiện luật định.
Theo thông tin bạn cung cấp, thửa đất dự định nhận chuyển nhượng của bạn có nguồn gốc được Nhà nước giao cho hộ gia đình.
Căn cứ khoản 29 Điều 3 Luật Đất đai, những người có quyền quyết định việc mua bán, chuyển nhượng đất được Nhà nước giao cho hộ gia đình là:
Toàn bộ những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng, đang sống chung, cùng có tên trên Quyết định giao đất/hoặc hồ sơ giao đất;
Việc xác nhận các thành viên có thể thông qua hồ sơ giao đất, quyết định giao đất hoặc xác nhận của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất;
Điều này cũng có nghĩa rằng, việc định đoạt tài sản chung phải được tất cả những người đồng sử dụng đất/đồng sở hữu đồng ý.
Một trong số những người này không đồng ý bán thì không thể tiến hành mua bán toàn bộ phần diện tích thửa đất được giao này.
Nếu bạn vẫn muốn mua thì có thể thương lượng với bên bán tiến hành tách thửa, chia quyền sử dụng đất chung, trả lại phần thửa đất thuộc quyền sử dụng của người không đồng ý.
Phần diện tích đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định thì tiến hành mua bán, chuyển nhượng như bình thường.
Như vậy, đất dính quy hoạch có mua bán được không, nếu có người không đồng ý thì phải xử lý thế nào đã được chúng tôi giải đáp chi tiết như trên.
Theo đó, nếu có một trong số những thành viên của hộ gia đình sử dụng đất không đồng ý bán thì không thể tiến hành mua bán toàn bộ thửa đất trồng cây lâu năm đã được Nhà nước giao cho bên bán.
Dựa trên những phân tích của chúng tôi, bạn đối chiếu để có phương án xử lý phù hợp cho mình.

Làm thế nào để biết đất có nằm trong quy hoạch không?

Người dân có thể xem kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện để biết đất có nằm trong quy hoạch không thông qua các cách sau đây:
– Xem kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất liên quan đến kế hoạch sử dụng đất đó.
– Xem kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.
– Xem kế hoạch sử dụng đất thông qua cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

5/5 - (1 bình chọn)