Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh mới năm 2023

73
Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh mới năm 2023

Hộ kinh doanh khi tiến hành sản xuất, kinh doanh có doanh thu theo quy định sẽ phải nộp thuế. Chính vì vậy, để tránh bị vi phạm pháp luật về thuế thì hộ kinh doanh cần nắm được quy định về nộp thuế hộ kinh doanh hiện nay như thế nào? Dưới đây là Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh mới năm 2023 của Tìm luật, hy vọng có thể giúp ích cho bạn trong cuộc sống và công việc.

Căn cứ pháp lý

  • Thông tư 40/2021/TT-BTC
  • Luật Quản lý thuế 2019

Hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế gì?

Khi hộ kinh doanh tham gia vào việc sản xuất, kinh doanh sẽ phải nộp các loại thuế theo quy định. Hộ kinh doanh cần nắm được những loại thuế phải nộp để tránh bị phạt. Theo quy định pháp luật hiện hành thì hộ kinh doanh phải nộp các loại thuế sau đây:

– Thuế thu nhập cá nhân;

– Thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, trong quá trình hoạt động thì hộ kinh doanh còn phải nộp lệ phí môn bài theo quy định.

Hộ kinh doanh có doanh thu bao nhiêu mới phải nộp thuế?

Theo quy định thì phải có doanh thu ở mức quy định trong năm thì hộ kinh doanh mới phải nộp thuế. Do đó, để bảo đảm quyền lợi của mình thì hộ kinh doanh cần nắm được mức doanh thu phải nộp thuế là bao nhiêu, cụ thể:

– Hộ kinh doanh có doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm dương lịch từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc trường hợp không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Hộ kinh doanh có trách nhiệm khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế theo quy định.

– Hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được xác định cho một (01) người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình đó trong năm tính thuế.

Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh mới năm 2023

Có mấy phương pháp tính thuế hộ kinh doanh

Với từng phức thức nộp thuế thì sẽ có những phương thức tính thuế khác nhau. Để bảo đảm quyền lợi của mình thì hộ kinh doanh cần nắm được các phương pháp tính thuế tương ứng với phương thức nộp thuế của mình. Hiện nay, có phương pháp tính thuế cho hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

– Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Phương pháp tính thuế đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

– Phương pháp tính thuế đối với một số trường hợp đặc thù được thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC.

Quy định về nơi nộp và thời hạn nộp hồ sơ khai thuế với hộ kinh doanh

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Theo khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 11 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định về nơi nộp, thời hạn nộp hồ sơ, thời hạn nộp thuế và nghĩa vụ khai thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh của hộ kinh doanh như sau:

* Nơi nộp hồ sơ khai thuế:

Nơi nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 45 Luật Quản lý thuế 2019 là Chi cục Thuế quản lý trực tiếp nơi hộ kinh doanh hoạt động sản xuất, kinh doanh.

* Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể như sau:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quý chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu quý tiếp theo liền kề quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

* Thời hạn nộp thuế:

Thời hạn nộp thuế của hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019, cụ thể: 

Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.

* Nghĩa vụ khai thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh:

Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh thì thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 91 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, Điều 4 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư 105/2020/TT-BTC và không phải nộp hồ sơ khai thuế;

Trừ trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng nếu khai thuế theo tháng hoặc tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn quý nếu khai thuế theo quý.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quy định về nộp thuế hộ kinh doanh mới năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới tra cứu số giấy phép lái xe theo cmnd. Hy vọng giúp ích cho bạn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Cách tính thuế hộ kinh doanh như thế nào?

Căn cứ tính thuế đối với hộ kinh doanh là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. Số thuế giá trị gia tăng và số thuế TNCN phải nộp được tính theo công thức sau đây:
*Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x Tỷ lệ thuế giá trị gia tăng
*Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x Tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân

Kinh doanh thua lỗ có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 40/2021/TT-BTC thì hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất của nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

5/5 - (1 bình chọn)