Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ theo quy định năm 2023?

1070
Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ theo quy định năm 2023?

Trên nước ta, có khá nhiều mảnh đất thuộc diện quy hoạch, nhưng đã rất lâu chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch, trong đó có không ít mảnh đất nằm trong lộ giới. Rất nhiều người có đất nằm trong lộ giới thuộc diện bị thu hồi quy hoạch nhưng dự án quy hoạch đã treo nhiều năm. Vậy, Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ? Hãy cùng Tìm luật tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Căn cứ pháp lý

Đất trong lộ giới có được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất hay không?

Tại Khoản 5 Điều 3 Luật Xây dựng 2014 quy định chỉ giới đường đỏ (thường được gọi với tên “lộ giới”) là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng khác.

Tại Khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

Về việc bồi thường khi thu hồi đất thuộc quy hoạch lộ giới được quy định tại Luật Đất đai 2013 như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 75 quy định hộ gia đình, cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai nhưng chưa được cấp thì khi Nhà nước thu hồi đất vì các mục đích như quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng được bồi thường.

– Tại Khoản 1 Điều 88 quy định khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản cũng sẽ được bồi thường.

Ngoài ra, tại Khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014/NĐ-CP có quy định trường hợp đất không có giấy tờ về quyền sử dụng nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì vẫn được bồi thường về đất như sau:

– Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định  43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai 2013, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì sẽ được bồi thường về đất.

– Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Như vậy, đối với đất thuộc quy hoạch lộ giới nếu như đã được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận thì đều được bồi thường về đất, tài sản trên đất theo đúng quy định.

Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ theo quy định năm 2023?

Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 8 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) có quy định như sau:

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

8. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Có thể thấy, Luật Đất đai không quy định rõ về việc dự án treo trong thời hạn bao lâu thì sẽ bị hủy bỏ mà chỉ có quy định thời hạn hủy bỏ quy hoạch đối với việc thu hồi nếu sau 3 năm không có quyết định thu hồi đất kể từ ngày công bố quy hoạch.

Như vậy, các dự án, quy hoạch lô giới treo sẽ bị hủy bỏ nếu sau 3 năm không thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt.

Có được xây nhà trên đất quy hoạch treo?

Việc sửa chữa, cải tạo hay xây mới nhà ở trong khu vực thuộc đất được quy hoạch quy định tại Khoản 5 Điều 94 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) như sau:

– Với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp phép cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn để cải tạo, sửa chữa.

– Trường hợp sau 3 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quy hoạch lộ giới bao lâu thì bỏ theo quy định năm 2023?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Tìm luật sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới mẫu hợp đồng thuê nhà trọ một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại.

Câu hỏi thường gặp

Sau khi được phê duyệt quy hoạch thì việc công bố quy hoạch sẽ được thực hiện sau bao lâu?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 38 Luật Quy hoạch 2017 như sau:
Điều 38. Công bố quy hoạch
1. Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
2. Quy hoạch được công bố theo hình thức quy định tại Điều 40 của Luật này.
Như vậy, chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt thì toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai.

Có được thế chấp đất thuộc quy hoạch treo hay không?

Theo khoản 7 Điều 49 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định như sau:
Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.
Theo đó, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, hoặc đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện có thể tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất bao gồm quyền thế chấp.

5/5 - (1 bình chọn)