Tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ chuẩn 2023

163
Tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ chuẩn 2023

Do nhiều lí do mà có thể năm sinh của người sử dụng đất có sai sót trên sổ đỏ. Chính vì vậy, để tránh giấy tờ không thông nhất thì người sử dụng đất cần yêu cầu cơ quan có thẩm quyền đính chính lại năm sinh trên sổ đỏ. Khi đó, người sử dụng đất cần nộp đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ cho cơ quan có thẩm quyền. Hãy tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ chuẩn 2023 dưới đây của Tìm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

Phải làm sao khi năm sinh trong sổ đỏ bị sai?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính sổ đỏ đã cấp như sau:

Điều 86. Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Do đó, khi có sự sai lệch về ngày tháng năm sinh trong sổ đỏ so với giấy khai sinh, thì người sử dụng đất sẽ nộp lại sổ đỏ có sai sót lại cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

Các trường hợp cần đính chính sổ đỏ

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ có trách nhiệm đính chính sổ đỏ đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

– Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ chuẩn 2023

Thủ tục đính chính năm sinh trên sổ đỏ

Theo Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định khi Sổ đỏ bị sai thông tin về năm sinh thì thực hiện thủ tục đính chính năm sinh sổ đỏ theo các bước sau:

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ

– Bản gốc Sổ đỏ đã cấp

– Đơn đề nghị đính chính Sổ đỏ (áp dụng trong trường hợp phát hiện sai sót là do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Trường hợp do lỗi của cơ quan cấp Sổ đỏ thì chỉ cần nộp bản gốc của Sổ đỏ đã cấp và yêu cầu cơ quan đó sửa lại thông tin.

Bước 2. Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân là người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất cần nộp hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để được đính chính.

Bước 3. Xử lý yêu cầu đính chính

– Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân có sai sót;

– Lập hồ sơ trình lên cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Sổ đỏ đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý những nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4. Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai cấp Sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân.

Tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ

Hướng dẫn viết đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ

1. Nơi gửi:

– Nếu tổ chức có yêu cầu đính chính thông tin sổ đỏ thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đã cấp sổ đỏ mà có sai sót.

– Nếu hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có yêu cầu đính chính thông tin sổ đỏ thì gửi Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi đã cấp giấy chứng nhận mà có sai sót.

2. Địa chỉ: Ghi chính xác thông tin địa chỉ thường trú.

3. Trình bài thông tin sai sót: Ghi rõ thông tin bị sai trong sổ đỏ, lý do sai và thông tin mới để đính chính.

4. Số giấy chứng nhận: Ghi theo số tại sổ đỏ đã được cấp.

5. Cấp ngày: Ghi theo ngày sổ đỏ được cấp.

Thông tin liên hệ

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Tải xuống mẫu đơn xin đính chính năm sinh trên sổ đỏ chuẩn 2023”. Ngoài ra, chúng tôi có hỗ trợ dịch vụ pháp lý khác liên quan đến mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Hy vọng có thể giúp đỡ bạn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Lệ phí đính chính năm sinh trên sổ đỏ như thế nào?

Các loại phí và lệ phí khi thực hiện đính chính thông tin sổ đỏ bao gồm các loại lệ phí sau:
+ Lệ phí chứng nhận đăng ký biến động đất đai.
+ Lệ phí trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất.
+ Phí cấp đổi, cấp lại sổ đỏ (trường hợp có yêu cầu).
Mức phí, lệ phí do UBND từng tỉnh, thành phố quy định, tùy từng điều kiện cụ thể của từng địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp, và về nguyên tắc phải đảm bảo như sau:
+ Mức thu đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh cao hơn mức thu tại các khu vực khác.

Thời hạn giải quyết thủ tục đính chính năm sinh trên sổ đỏ là bao lâu?

– Thời hạn thực hiện do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ (Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP).
– Sau khi có kết quả đính chính năm sinh Sổ đỏ thì phải trả Sổ cho hộ gia đình, cá nhân trong thời hạn 03 ngày làm việc
Lưu ý:
– Thời gian đính chính sổ đỏ không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.
– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày.
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

5/5 - (1 bình chọn)