Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023

363
Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023

Như các bạn đã biết, sổ đỏ hay sổ hồng là tên gọi chung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và đất. Trong giai đoạn này, việc chuyển đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng cũng được thực hiện trên phạm vi cả nước ở nhiều khu vực do những quy định cụ thể của pháp luật đất đai hiện hành. Thực tế này cũng giúp thể chế quản lý đất đai của người dân được đồng bộ. Thật vậy, thủ tục đổi sổ đỏ cũ, sổ hồng cũ sang mẫu sổ hồng mới là một trong những vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Mời bạn đọc tìm hiểu trong bài viết “Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023” sau nhé!

Các trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp (cập nhật sổ đỏ) thực hiện trong các trường hợp sau.

 • Chuyển đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình và các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 thành Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và các loại tài sản bất động sản khác cho người sử dụng đất có nhu cầu
 • Bằng cấp, giấy chủ quyền nhà, giấy chủ quyền công trình xây dựng bị dơ, bẩn, rách nát, hư hỏng.
 • Đối với nghiên cứu xác định lại diện tích, quy mô bất động sản.
 • Đồng ý cung cấp cả họ và tên của vợ và của chồng nếu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đất thuộc sở hữu chung của vợ và chồng và Giấy chứng nhận đã cấp chỉ có tên của vợ hoặc của chồng để làm.

 Hồ sơ cấp đổi sổ hồng mới

Hồ sơ phải nộp khi làm thủ tục cấp, chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận sau khi sáp nhập, biến động đất đai thì nộp bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản là bất động sản thay cho Giấy chứng nhận đã cấp cho tổ chức tín dụng.
Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023

Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023

Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm các bước sau:

 • Bước 1: Người sử dụng đất nộp một loạt hồ sơ.
 • Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm:
 • Xem xét hồ sơ và xác nhận lý do gia hạn Giấy chứng nhận vào đơn.
 • Soạn thảo hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản bất động sản khác.
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đối tượng được trợ cấp, hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp thị xã để gửi nếu cấp thị xã nộp hồ sơ qua đường truyền.

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi sổ hồng mới

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp đổi sổ hồng mới

Thời hạn giải quyết hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 07 ngày.

 • Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Không bao gồm các ngày nghỉ lễ, tết ​​theo quy định của pháp luật.
 • Không tính đến thời gian nhận hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất.
 • Không tính thời gian rà soát, xử lý các trường hợp sử dụng đất trái phép hoặc lấy ý kiến ​​chuyên gia.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Đối với các xã miền núi, hải đảo, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện các thủ tục quy định tại Điều này được kéo dài thêm 10 ngày. Ngoại lệ đối với tố tụng trọng tài trong tranh chấp đất đai.

Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính về đất đai nhưng tổng thời gian thực hiện các thủ tục đó không vượt quá quy định nêu trên.

Thời hạn trả kết quả giải quyết yêu cầu cấp đổi sổ hồng mới

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu đất trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được kết quả giải quyết, trừ các trường hợp sau:

 • Trường hợp phải thực hiện thủ tục hành chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính liên quan đến quyền sở hữu nhà ở và bất động sản khác thì thực hiện sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu bất động sản nộp hồ sơ cho hiệu suất.tăng Nghĩa vụ tài chính theo quy định.
 • Đối với thuê đất trả tiền hàng năm, kết quả được trả sau khi người sử dụng đất ký hợp đồng thuê đất. Đối với trường hợp được miễn nghĩa vụ tài chính liên quan đến tố tụng hành chính, việc trả kết quả sẽ được trả sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận được văn bản quyết định miễn nghĩa vụ tài chính.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện yêu cầu bồi thường thì cơ sở yêu cầu phải trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do không yêu cầu.

Nơi nộp hồ sơ cấp đổi sổ hồng mới

Người sử dụng đất xin cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại một trong các cơ quan sau:

 • Đối với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cấp xã đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Văn phòng đăng ký đất đai. ・Đối với các thành phố không có văn phòng đăng ký đất đai hoặc văn phòng đăng ký đất đai, cần phải nộp đơn cho văn phòng đăng ký đất đai.
 • Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ liên quan tại Ủy ban nhân dân cấp thị trấn thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp thị trấn.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Thủ tục đổi sổ hồng mới năm 2023″. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như mẫu đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

 Thông tin ghi trên sổ hồng gồm những gì?

Trang đầu tiên của Sổ hồng có nội dung quan trọng nhất bao gồm các thông tin cơ bản sau: Họ, tên chủ thể là chủ sở hữu nhà ở, chủ thể là chủ sử dụng, chủ sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.
Sau đó, ở trang tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy các thông tin cơ bản cụ thể về ngôi nhà, tài sản và các tài sản khác liên quan đến tài sản.
Trang 3 của Sổ hồng là sơ đồ nhà ở, tài sản và tài sản khác gắn liền với tài sản có những thay đổi sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trang 4 cũng là cột ghi những biến động sau khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trang cuối cùng của sổ hồng là trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi nào được cấp đổi từ Sổ đỏ sang Sổ hồng?

Nếu đối tượng là người sử dụng đất muốn chuyển đổi:
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (phong bì màu hồng);
Bằng chứng về quyền sở hữu tác phẩm hoặc
Các loại Giấy chứng nhận cấp trước ngày 10/12/2009. Bao gồm các loại sau:
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (phong bì đỏ);
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và quyền sử dụng nhà (phong bì đỏ).
Nếu Giấy chứng nhận đã cấp nêu trên bị dính bẩn, rách nát, hư hỏng thì được đổi sổ đỏ lấy sổ hồng.
Người dân được phép chuyển sổ đỏ thành sổ hồng khi thực hiện việc gộp, đổi tài sản, khảo sát, chia lại diện tích, thay đổi kích thước tài sản.
Nếu quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất là chung của vợ và chồng thì được cấp đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng nhưng trên giấy chứng nhận đã cấp chỉ thể hiện họ và tên vợ hoặc tên chồng. . Giấy yêu cầu thay đổi ghi họ, họ, tên của vợ, của chồng.

5/5 - (1 bình chọn)