Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online nhanh 2023

80
Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online nhanh 2023

Hiện nay, để thuận tiên trong việc đăng ký xe và nộp lệ phí trước bạ thì nhà nước đã thực hiện thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy bằng hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, hình thức này còn khá mới mẻ nên có thể nhiều người chưa biết thực hiện thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online như thế nào? Hãy theo dõi Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online nhanh dưới đây của Tìm luật để có thể thực hiện thủ tục này một cách dễ dàng hơn nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Công văn 691/TCT-DNNCN
  • Nghị định 10/2022/NĐ-CP

Đối tượng được khai thuế trước bạ online

Đối tượng được khai thuế trước bạ online được hướng dẫn tại Công văn 691/TCT-DNNCN năm 2023 là các phương tiện là ô tô, xe máy mới đăng ký lần đầu, không bao gồm:

– Ô tô vận tải hàng hóa (trừ ô tô pick up, ô tô tải Van)

– Ô tô chở người từ 10 chỗ ngồi trở lên

– Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, tổng thành khung, tổng thành máy của ô tô, xe máy được thay thế mà phải đăng ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; trường hợp được miễn lệ phí trước bạ và thừa kế, quà tặng tài sản là phương tiện.

Điều kiện khai thuế trước bạ xe máy online

– Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng tài khoản này để khai thuế trước bạ điện tử trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

– Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng thông tin mã số thuế, ngày cấp để thực hiện khai điện tử thuế trước bạ xe máy tại Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế có nhu cầu đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng ký tài khoản theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn số 377/TCT-DNNCN năm 2021 của Tổng cục Thuế.

Mức thu thuế trước bạ xe máy

Tại Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về mức thu thuế trước bạ theo tỷ lệ (%) như sau:

– Xe máy: Mức thu là 2%.

Lưu ý, trong trường hợp đặc biệt:

– Xe máy của tổ chức, cá nhân ở các thành phố trực thuộc trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi UBND tỉnh đóng trụ sở nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 5%.

– Đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1%. Trường hợp chủ tài sản đã kê khai, nộp lệ phí trước bạ đối với xe máy là 2%, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân ở địa bàn quy định tại điểm a khoản này thì nộp lệ phí trước bạ với mức thu là 5%.

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online nhanh 2023

Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ khai thuế trước bạ online

– Người nộp thuế thực hiện:

+ Kê khai tờ khai thuế trước bạ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phân hệ cá nhân (https://canhan.gdt.gov.vn);

+ Nhập thông tin về số giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số khung (đối với xe nhập khẩu); Số seri Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng hoặc Số giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại, ngày cấp (đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước).

– Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tự động gửi yêu cầu truy vấn sang hệ thống ứng dụng của Bộ GTVT để lấy các thông tin tài sản hiển thị trên tờ khai thuế trước theo mẫu 02/LPTB Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Người nộp thuế thực hiện đối chiếu thông tin điện tử với thông tin trên hồ sơ giấy.

+ Trường hợp khớp đúng, người nộp thuế tiếp tục hoàn thiện việc kê khai các thông tin còn thiếu trên tờ khai như chọn tỉnh/thành phố, quận/huyện, địa chỉ, giá giao dịch mua bán theo hóa đơn bán hàng, thông tin người bán … và thực hiện theo yêu cầu của Cổng Thông tin điện tử để hoàn thành tờ khai, Cổng Thông tin điện tử gửi mã xác thực (OTP) đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế để người nộp thuế hoàn thiện gửi hồ sơ khai LPTB điện tử.

+ Trường hợp không khớp đúng người nộp thuế kiểm tra lại thông tin kê khai hoặc liên hệ với Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tiếp nhận hồ sơ khai thuế trước bạ xe máy để được hướng dẫn.

– Cổng Thông tin điện tử gửi thông báo về tiếp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-1/TB-TĐT vào địa chỉ thư điện tử đã kê khai của người nộp thuế.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ khai LPTB điện tử

Cổng Thông tin điện tử tự động chuyển thông tin tờ khai lệ phí trước bạ vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất để xử lý, xác định số tiền thuế trước bạ xe máy phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp ô tô, xe máy đã có trong bảng giá tính thuế trước bạ do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính thuế trước bạ của Cục Thuế:

Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất gửi thông tin xử lý đến Cổng Thông tin điện tử để Cổng tự động gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT và Thông báo nộp thuế trước bạ vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số thuế trước bạ phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

Trường hợp ô tô, xe máy chưa có trong bảng giá tính thuế trước bạ do Bộ Tài chính ban hành hoặc thông báo giá tính thuế trước bạ của Cục Thuế:

 Cổng Thông tin điện tử gửi thông báo về chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo mẫu số 01-2/TB-TĐT và thông báo cho người nộp thuế đến nộp hồ sơ khai thuế trước bạ trực tiếp tại cơ quan thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ vào số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

– Khi nhận được thông tin mã hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, cán bộ giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ nhập mã hồ sơ vào ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất và thực hiện in phiếu hẹn, gửi đề nghị Cục Thuế xây dựng giá tính thuế trước bạ theo hướng dẫn tại Bước 1, Bước 2 và Bước 3 tiết 2.2, điểm 2 Mục I Phần II Quy trình quản lý lệ phí trước bạ đối với tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ (trừ nhà, đất) ban hành kèm theo Quyết định 2050/QĐ-TCT ngày 21/11/2017 (Quy trình 2050).

– Sau khi có giá tính thuế trước bạ, cán bộ giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ vào Ứng dụng quản lý trước bạ, nhà đất tra cứu lại tờ khai điện tử chưa có giá, thực hiện tính thuế trước bạ và trình Lãnh đạo Chi cục Thuế phê duyệt Tờ khai theo Quy trình 2050.

Sau khi hồ sơ được phê duyệt, Cổng Thông tin điện tử tự động gửi Thông báo nộp thuế trước bạ vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế, đồng thời gửi thông tin mã hồ sơ, số tiền thuế trước bạ phải nộp đến số điện thoại đã kê khai của người nộp thuế.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ khai thuế trước bạ điện tử điều chỉnh, bổ sung

Khi người nộp thuế chọn hình thức khai điều chỉnh, bổ sung, Cổng Thông tin điện tử hiển thị nội dung thông tin chứng từ đối với hồ sơ khai thuế trước bạ cần điều chỉnh, bổ sung là “Đã nộp tiền” và “Chưa nộp tiền” để người nộp thuế tích chọn.

– Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Chưa nộp tiền” và Cổng Thông tin điện tử kiểm tra chưa có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này thì Cổng Thông tin điện tử thực hiện tiếp nhận hồ sơ khai thuế trước bạ điều chỉnh, bổ sung theo hướng dẫn tại điểm 1 và điểm 2 Mục III Phụ lục này.

– Trường hợp người nộp thuế tích chọn “Đã nộp tiền” hoặc Cổng Thông tin điện tử kiểm tra đã có chứng từ nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này, Cổng Thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ khai thuế trước bạ điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế, đồng thời hiển thị cảnh báo trên màn hình và thông báo qua thư điện tử của người nộp thuế để người nộp thuế đến làm việc trực tiếp tại Chi cục Thuế.

Bước 4: Xử lý hồ sơ khai thuế trước bạ điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế nộp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực

Khi người nộp thuế đến trực tiếp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực, cán bộ giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ thực hiện tra cứu, hạch toán chứng từ đã nộp của người nộp thuế và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại tiết 3.1.2, điểm 3 mục I, Phần II Quy trình 2050.

Lưu ý:

Cơ quan Thuế không phải thực hiện bước xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ theo Giấy xác nhận thông tin điều chỉnh liên quan đến việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trước bạ theo Quy trình 2050.

Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ do cơ quan Thuế thông báo sau khi xử lý, giải quyết hồ sơ khai thuế trước bạ điều chỉnh, bổ sung để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Bước 5: Nộp lệ phí trước bạ online

Người nộp thuế có thể nộp điện tử thuế trước bạ qua các hình thức điện tử sau:

– Dịch vụ Internetbanking, Mobilebanking của ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, Agribank, MBBank, VPBank, TPBank, LienvietPostBank);

– Cổng dịch vụ công Quốc gia;

– Ứng dụng điện thoại eTax Mobile của ngành Thuế.

Người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ và thực hiện theo hướng dẫn của Ngân hàng/Cổng dịch vụ công Quốc gia/Ứng dụng eTax mobile để nộp thuế trước bạ điện tử.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Thủ tục nộp thuế trước bạ xe máy online nhanh 2023″ đã được Tìm Luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng về các vấn đề pháp lý, các mẫu đơn pháp luật, cung cấp các thông tin pháp lý liên quan như về việc mẫu hợp đồng thuê nhà công chứng. Hy vọng giúp ích cho bạn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Khi nào phải nộp thuế trước bạ?

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu thuế trước bạ phải nộp thuế trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc đối tượng miễn lệ phí trước bạ.

Thời hạn nộp lệ phí trước bạ xe máy là bao lâu?

Căn cứ khoản 8 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định về thời hạn nộp lệ phí trước bạ chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày ban hành thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà chưa nộp thì phải nộp tiền chậm nộp với mức 0,05%/ngày/số tiền chậm nộp.
Tóm lại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng mua bán, tặng cho xe máy có hiệu lực thì phải khai, nộp lệ phí trước bạ để thực hiện thủ tục đăng ký xe.

5/5 - (1 bình chọn)