Tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn mới nhất

65
tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn

Đôi khi, trong quá trình quyết toán thuế TNCN, có thể xảy ra tình huống cần điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin liên quan đến thu nhập và thuế phải nộp. Trong trường hợp này, tờ khai bổ sung sẽ giúp bạn cập nhật và điều chỉnh các dữ liệu thuế của bạn một cách chính xác. Vậy “Tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn mới nhất” có nội dung như thế nào?

Hãy cùng Tìm Luật tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé! Hy vọng bài viết này sẽ thực sự mang lại cho bạn những kiến thức hữu ích nhất để bạn có thể vận dụng vào trong cuộc sống.

Tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn mới nhất

Tải xuống Tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn

Hướng dẫn lập tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn

Trong nhiều trường hợp, sau khi đã nộp tờ khai ban đầu, có thể xuất hiện những thay đổi hoặc thông tin mới về thu nhập, khấu trừ, hoặc các khoản thuế cần điều chỉnh. Để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật, việc lập tờ khai bổ sung là điều cần thiết. Hiện nay, người nộp thuế thực hiện kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN theo Mẫu 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC).

Theo đó, người nộp thuế khi lập khai bổ sung quyết toán thuế tncn theo hướng dẫn sau:

1. Điền ký hiệu mẫu biểu của tờ khai người nộp thuế khai bổ sung.

2. Điền mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.

3. Điền kỳ tính thuế của tờ khai thuế lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.

4. Điền số thứ tự lần người nộp thuế khai bổ sung so với tờ khai lần đầu đã được cơ quan thuế thông báo chấp nhận.

5. Điền mã số thuế của người nộp thuế.

6. Điền mã số thuế của đại lý thuế (nếu có).

7. Xác định số thuế phải nộp, tiền chậm nộp (nếu có), số thuế được khấu trừ hoặc số thuế đề nghị hoàn điều chỉnh tăng/giảm giữa tờ khai bổ sung so với tờ khai cùng kỳ liền kề trước đó đã nộp và được cơ quan thuế chấp nhận, ví dụ:

– Tờ khai bổ sung lần 1: Là số chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần 1 với tờ khai lần đầu của kỳ tính thuế;

– Tờ khai bổ sung lần 2: Là số chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần 2 với tờ khai bổ sung lần 1 của kỳ tính thuế.

Tại Mục A này, người nộp thuế khai bổ sung cần đảm bảo:

– Tổng số thuế phải nộp điều chỉnh tăng/giảm tại Chỉ tiêu [10] và Chỉ tiêu [11] của Mục A tờ khai này bằng tổng số thuế phải nộp điều chỉnh tăng/giảm tại Chỉ tiêu [07] Mục A của Bản giải trình tờ khai bổ sung (Mẫu 01-1/KHBS). Cụ thể: Chỉ tiêu [10] + [11] của tờ khai này = Chỉ tiêu [07] của Mẫu 01-1/KHBS.

– Số thuế khấu trừ điều chỉnh tăng/giảm tại Chỉ tiêu [12] của tờ khai này bằng Chỉ tiêu [08] của Mẫu 01-1/KHBS.

– Số thuế đề nghị hoàn điều chỉnh tăng/giảm tại Chỉ tiêu [13] của tờ khai này bằng Chỉ tiêu [09] của Mẫu 01-1/KHBS.

8. Những thông tin trong ngoặc <…> của bảng này chỉ là ví dụ, nên người nộp thuế cần điền thông tin theo trường hợp khai bổ sung của mình.

9. Người nộp thuế kê khai khi tự phát hiện số tiền thuế đã được hoàn không đúng quy định phải nộp trả ngân sách nhà nước.

10. Điền số tiền thu hồi hoàn chênh lệch giữa tờ khai bổ sung với tờ khai cùng kỳ liền kề trước đó, ví dụ:

– Tờ khai bổ sung lần 1: Là số chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần 1 với tờ khai lần đầu của kỳ tính thuế.

– Tờ khai bổ sung lần 2: Là số chênh lệch giữa tờ khai bổ sung lần 2 với tờ khai bổ sung lần 1 của kỳ tính thuế.

11. Điền thông tin Quyết định hoàn thuế theo thông tin số tiền đã được hoàn thuế. Trường hợp có nhiều Quyết định thì khai nhiều dòng tương ứng với từng số tiền thu hồi hoàn.

12. Điền thông tin Lệnh hoàn thuế theo thông tin số tiền đã được hoàn thuế. Trường hợp có nhiều Lệnh hoàn thuế thì khai nhiều dòng tương ứng với từng số tiền thu hồi hoàn.

Quy định nộp bổ sung quyết toán thuế tncn?

Quy định về việc nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN là một phần quan trọng của hệ thống thuế tại Việt Nam. Đôi khi, người nộp thuế có thể cần điều chỉnh, bổ sung hoặc sửa đổi quyết toán thuế TNCN đã nộp ban đầu để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định của pháp luật. Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết về quy định nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN như sau:

Căn cứ theo Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:

a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:

a) Tờ khai bổ sung;

b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.

5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định của pháp luật về hải quan.”

Vấn đề “Tờ khai bổ sung quyết toán thuế tncn mới nhất” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm Luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu tìm kiếm thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu sơ yếu lý lịch 2023.… hoặc các quy định pháp luật, tin tức pháp lý mới liên quan, vui lòng cập nhật website để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn nộp bổ sung hồ sơ khai thuế?

Theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế 2019 thì thời hạn nộp bổ sung hồ sơ khai thuế là trong vòng 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế xảy ra sai sót và phải trước khi có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế từ cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền.
Thời hạn để doanh nghiệp khai bổ sung hồ sơ khai thuế là khá dài là 10 năm kể từ ngày hết thời hạn khai thuế. Tuy nhiên việc khai thuế vẫn còn thời hạn trong 10 năm này đó chỉ là cho doanh nghiệp quyền bổ sung, điều chỉnh, còn vấn đề phạt hay không lại là một phạm trù khác. Vì vậy, ngay khi phát hiện sai sót, doanh nghiệp nên lập tức bổ sung, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền có quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Hướng dẫn nộp tờ khai bổ sung hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Để khai bổ sung tờ khai quyết toán thuế TNCN, người nộp thuế cần lưu ý thời điểm khai bổ sung như sau:
Kê khai bổ sung khi chưa hết hạn nộp tờ khai
Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn nộp thuế thì không cần lập tờ khai bổ sung, chỉ cần lập tờ khai mới, điều chỉnh số liệu và nộp lại.
Kê khai bổ sung khi đã hết hạn nộp tờ khai
Đối với trường hợp phát hiện sai sót khi đã hết hạn nộp tờ khai, người nộp thuế thực hiện theo các bước:
Bước 1: Chọn kỳ kê khai
Bạn vào phần mềm HTKK, chọn kỳ kê khai thuế cần bổ sung. Để lập được tờ khai bổ sung thì phải có dữ liệu của tờ khai lần đầu, các nguyên tắc lấy dữ liệu kê khai bổ sung và bấm Đồng ý.
Bước 2: Kê khai bổ sung quyết toán thuế TNCN
Trường hợp kê khai sai hóa đơn đầu vào: Người nộp thuế điều chỉnh tăng hoặc giảm hóa đơn bị kê khai sai trên 3 chỉ tiêu 23, 24, 25.
Trường hợp sai sót ở hóa đơn đầu ra: Người nộp thuế điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu 29, 30, 31, 32, 33 theo mức thuế suất đúng trên hóa đơn.
Bước 3: Chọn ghi để lưu lại dữ liệu đã bổ sung, điều chỉnh.
Bước 4: Lập biên bản giải trình khai bổ sung quyết toán thuế TNCN
Bạn mở tờ khai giải trình việc khai bổ sung quyết toán thuế TNCN bằng cách chọn sheet KHBS phía dưới, cạnh tờ khai điều chỉnh, lưu ý hai chỉ tiêu quan trọng [40] và [43]:
Nếu chỉ tiêu [40] dương: Tăng số tiền GTGT phải nộp, nghĩa là bạn phải nộp bù số thuế còn thiếu, kèm theo tiền phạt nộp chậm, không cần kê khai chỉ tiêu 37, 38.
Nếu chỉ tiêu [40] âm: Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp, có nghĩa là bạn đang nộp thừa số tiền GTGT phải nộp của các kỳ tiếp theo. Bạn có thể theo dõi các kỳ sau để trừ đi số thuế nộp thừa nếu các kỳ sau có phát sinh thuế phải nộp, không phải kê khai ở chỉ tiêu 38.
Đối với chỉ tiêu [43]:
Nếu chỉ tiêu [43] dương: Tăng số tiền GTGT được khấu trừ, bạn thực hiện kê khai vào chỉ tiêu 38.
Nếu chỉ tiêu [43] âm: Giảm số tiền GTGT được khấu trừ, bạn thực hiện kê khai vào chỉ tiêu 37.
Bước 5: Giải trình
Trên đây là Hướng dẫn nộp bổ sung quyết toán thuế TNCN năm 2023. Người nộp thuế cần lưu ý các trường hợp kê khai bổ sung, thời hạn để kê khai bổ sung kịp thời trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra thuế.

5/5 - (1 bình chọn)