Trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như thế nào năm 2023?

177
Trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như thế nào năm 2023?

Theo quy định, căn cứ vào thời gian sử dụng thì đất được chia thành đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn. Do đó, trên sổ đỏ sẽ cụ thể về thời hạn sử dụng đất để người sử dụng đất nắm được và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình. Vậy, Trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của Tìm luật để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.

Căn cứ pháp lý

Phân loại thời hạn sử dụng đất

Căn cứ Điều 125, 126 Luật Đất đai 2013 quy định thời hạn sử dụng đất được chia thành hai loại như sau: Đất sử dụng ổn định lâu dài và đất sử dụng có thời hạn.

Đất ổn định lâu dài bao gồm: Đất ở do hộ gia đình, cá nhân sử dụng; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh…

Đất có thời hạn sử dụng bao gồm: Đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối; đất trồng cây lâu năm; đất rừng sản xuất; đất thuê nông nghiệp; đất để xây dựng trụ sở làm việc của tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao…

Thời hạn sử dụng đất trong sổ đỏ ghi thế nào?

Thời hạn sử dụng đất trong được ghi trong sổ đỏ theo từng loại thời hạn sử dụng đất. Dựa vào đó, người sử dụng đất có thể biết được thời gian sử dụng mảnh đất của mình là bao lâu. Căn cứ Khoản 7 Điều 6 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định về thời hạn sử dụng đất thể hiện tại trang 2 của sổ đỏ và được ghi theo quy định như sau:

– Nếu thời hạn sử dụng đất là ổn định lâu dài thì được ghi “lâu dài”.

– Trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thì ghi thời hạn theo quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất thì ghi thời hạn sử dụng được công nhận theo quy định của pháp luật về đất đai.

– Nếu sử dụng đất có thời hạn thì được ghi “Thời hạn sử dụng đất đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

– Trường hợp thửa đất ở có vườn, ao mà diện tích đất ở được công nhận là một phần thửa đất thì ghi thời hạn sử dụng đất ghi theo từng mục đích sử dụng đất “đất ở: lâu dài; đất… (ghi tên mục đích sử dụng theo hiện trạng thuộc nhóm đất nông nghiệp đối với phần diện tích vườn, ao không được công nhận là đất ở): sử dụng đến ngày …/…/… (ghi ngày tháng năm hết hạn sử dụng)”.

Trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như thế nào năm 2023?

Thời gian sử dụng trên sổ đỏ hết hạn phải làm sao?

Căn cứ quy định hiện hành có thể phân chia trường hợp hết hạn thời gian sử dụng đất như sau:

Trường hợp 1: Hết thời hạn sử dụng đất được Nhà nước giao, cho thuê có thu tiền sử dụng đất; hoặc được nhận chuyển quyền sử dụng đất;

Trường hợp 2: Hết thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng hoặc được nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Pháp luật đất đai hiện hành có quy định về 2 trường hợp được gia hạn thời gian sử dụng đất trên sổ đỏ là thủ tục xin gia hạn thời gian sử dụng đất và thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp.

Tại Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất, thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp được tiến hành theo trình tự sau đây:

Thủ tục gia hạn thời gian sử dụng đất

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định hồ sơ gia hạn thời hạn sử dụng đất bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu sử dụng là 09/ĐK;
 • Sổ đỏ đã được cấp (bản chính);
 • Quyết định đầu tư bổ sung/hoặc Giấy phép đầu tư/hoặc Giấy chứng nhận đầu tư/hoặc Quyết định chủ trương đầu tư có thể hiện về thời hạn hoặc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án đầu tư phù hợp thời gian xin gia hạn sử dụng đất (bản sao);
 • Giấy tờ chứng minh là đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính;
 • Giấy tờ cá nhân của người thực hiện thủ tục (bản sao);
 • Giấy ủy quyền (nếu có);

Bước 2: Xét duyệt, thẩm định hồ sơ

 • Cơ quan Tài nguyên và Môi trường tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện được gia hạn thì chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai và gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để tính toán tiền thuế theo quy định;
 • Nếu việc gia hạn thời gian sử dụng đất phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì cơ quan có thẩm quyền thẩm định nhu cầu sử dụng đất đồng thời thực hiện đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Người yêu cầu nộp tài liệu, chứng cứ để xác minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho cơ quan có thẩm quyền;
 • Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận gia hạn thời gian sử dụng đất vào sổ đỏ;
 • Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật thông tin biến động đất đai vào cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính;

Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu gia hạn sau khi đã hoàn thành thẩm định, xác nhận gia hạn.

Thủ tục xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên sổ đỏ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT quy định hồ sơ xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động đất đai theo mẫu sử dụng là 09/ĐK;
 • Sổ đỏ đã được cấp (bản chính);
 • Giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh nơi ở hợp pháp của người sử dụng đất (bản sao);
 • Giấy tờ ủy quyền theo pháp luật (nếu có);

Bước 2: Xét duyệt, thẩm định hồ sơ

 • UBND cấp xã xác nhận về việc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp và kiểm tra hồ sơ;
 • Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ, xác nhận lại thời hạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp vào sổ đỏ và trả kết quả;
 • Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động thông tin trong cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính;

Bước 3: Trả kết quả

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu gia hạn sau khi họ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Trên sổ đỏ ghi thời hạn sử dụng đất như thế nào năm 2023?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới mẫu hợp đồng cho thuê nhà. Hy vọng giúp ích cho bạn trong cuộc sống.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện được gia hạn thời gian sử dụng đất như thế nào?

– Trước khi hết thời hạn sử dụng đất ít nhất 6 tháng, người sử dụng đất phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian sử dụng đất lên cơ quan có thẩm quyền;
– Phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
– Đối tượng thực hiện: Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc những trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
– Người yêu cầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
– Có nhu cầu gia hạn thời gian sử dụng đất;

Điều kiện được xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp như thế nào?

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật tại thời điểm hết thời hạn sử dụng đất;
– Hộ gia đình, cá nhân xin xác nhận lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp trên sổ đỏ phải là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp;
– Người có yêu cầu thực hiện thủ tục này sau khi đã hết thời hạn sử dụng đất;

5/5 - (1 bình chọn)