Xin giấy khai sinh bản sao ở đâu theo quy định 2023

138
Xin giấy khai sinh bản sao ở đâu theo quy định 2023

Có rất nhiều thủ tục hành chính cần đến giấy khai sinh bản sao để thực hiện. Do đó, người dân cần đến cơ quan có thẩm quyền để xin giấy khai sinh bản sao. Tuy nhiên có thể nhiều người hiện nay không biết xin giấy khai sinh bản sao ở đâu hoặc không biết có phải về nơi đã đăng ký khai sinh đẻ xin bản sao hay không? Để nắm rõ hơn về vấn đề này, hãy theo dõi bài viết dưới đây của TÌm luật nhé.

Căn cứ pháp lý

  • Luật Hộ tịch 2014

Giấy khai sinh bản sao là gì?

Tại khoản 9 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc trích lục khai sinh như sau:

– Trích lục hộ tịch được hiểu là văn bản do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước cấp nhằm chứng minh cho sự kiện hộ tịch của cá nhân đã đăng ký tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

– Bản chính của trích lục hộ tịch được cấp ngay sau khi sự kiện hộ tịch được đăng ký.

– Bản sao của trích lục hộ tịch bao gồm bản sao trích lục hộ tịch được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục hộ tịch được chứng thực từ bản chính.

Theo đó, giấy khia sinh bản sao là bản sao trích lục giấy khai sinh được cấp từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch và bản sao trích lục giấy khai sinh được chứng thực từ bản chính

Ai có thể xin giấy khai sinh bản sao?

Tại Điều 6 Luật Hộ tịch 2014 có quy định về quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch của cá nhân như sau:

– Công dân Việt Nam, người không quốc tịch đang thường trú tại Việt Nam có quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch.

Quy định này cũng được áp dụng với công dân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, trừ trường hợp tại điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

– Trường hợp kết hôn, nhận cha, mẹ, con thì các bên phải trực tiếp thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

Đối với các việc đăng ký hộ tịch khác hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thì người có yêu cầu trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết việc ủy quyền.

– Người chưa thành niên, người đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự yêu cầu đăng ký hộ tịch hoặc cấp bản sao trích lục hộ tịch thông qua người đại diện theo pháp luật.

Như vậy, để xin giấy khai sinh bản sao có thể do người có yêu cầu trực tiếp xin hoặc ủy quyền cho người khác đến xin bản sao.

Xin giấy khai sinh bản sao ở đâu theo quy định 2023

Xin giấy khai sinh bản sao ở đâu?

Tại Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định về việc cấp giấy khai sinh bản sao về sự kiện khai sinh đã đăng ký như sau:

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Căn cứ vào khoản 4 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm:

Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch bao gồm:

– Cơ quan đăng ký hộ tịch;

– Bộ Tư pháp;

– Bộ Ngoại giao;

– Cơ quan khác được giao thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Xin giấy khai sinh bản sao có phải về nơi đã đăng ký ban đầu không?

Theo Điều 63 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cấp giấy khai sinh bản sao về sự kiện hộ tịch đã đăng ký như sau:

“Điều 63. Cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch đã đăng ký

Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký.”

Tại khoản 1 Điều 4 Luật Hộ tịch 2014 quy định về cơ quan đăng ký hộ tịch như sau:

“Điều 4. Giải thích từ ngữ

Cơ quan đăng ký hộ tịch là Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã), Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài (sau đây gọi là Cơ quan đại diện).”

Như vậy, để giấy khai sinh bản sao, bạn có thế đến UBND cấp xã hoặc UBND cấp huyện nơi bạn đang ở để làm thủ tục. Bởi vì, cá nhân muốn cấp giấy khai sinh bản sao sẽ “không phụ thuộc vào nơi cư trú”.

Thủ tục giấy khai sinh bản sao như thế nào?

Căn cứ theo Điều 64 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục cấp giấy khai sinh bản sao như sau:

Điều 64. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

1. Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

Trường hợp cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đề nghị cấp bản sao trích lục hộ tịch của cá nhân thì gửi văn bản yêu cầu nêu rõ lý do cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch.

2. Ngay sau khi nhận được yêu cầu, nếu đủ điều kiện thì Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu.”

Đối chiếu quy định trên, việc cấp giấy khai sinh bản sao thì sẽ thực hiện yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch.

Người yêu cầu hoặc người đại diện sẽ gửi tờ khai theo mẫu đến cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch để xin cấp bản sao trích lục khai sinh.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Xin giấy khai sinh bản sao ở đâu theo quy định 2023″. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi vấn đề thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn cấp bản sao giấy khai sinh là bao lâu?

Theo Điều 18 Thông tư liên tịch 02/2016/TTLT-BNG-BTP quy định thời hạn cấp bản sao trích lục hộ tịch thì thời hạn cấp bản sao giấy khai sinh được quy định là ngay sau khi nhận được yêu cầu cấp bản sao trích lục từ Sổ hộ tịch, Thủ trưởng Cơ quan đại diện cấp bản sao trích lục hộ tịch cho người yêu cầu; trường hợp nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo.

Người đại diện theo ủy quyền của cá nhân có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh từ bản chính không?

Căn cứ quy định Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP thì người được yêu cầu cấp giấy khai sinh bản sao từ sổ gốc, bao gồm:
“Điều 16. Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc
1. Cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
2. Người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức được cấp bản chính.
3. Cha, mẹ, con; vợ, chồng; anh, chị, em ruột; người thừa kế khác của người được cấp bản chính trong trường hợp người đó đã chết.”
Như vậy, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân có quyền yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh từ bản chính.

5/5 - (1 bình chọn)