Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?

152
Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?

Khi một công dân đến tuổi nhập ngũ, theo luật, anh ta có nghĩa vụ phải tham gia nghĩa vụ. Trong thế hệ thanh niên hiện nay có hai xu hướng đối lập nhau, một bên muốn tham gia nghĩa vụ quân sự, một bên tìm cơ hội để xin miễn, hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiều trường hợp muốn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhưng không biết làm thế nào; không biết xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu, cần giấy tờ gì? Nếu bạn đang thuộc trường hợp này thì có thể tham khảo bài viết của Tìm luật để hiểu thêm nhé!

Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Điều kiện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự được quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 1 40/2015/TT-BQP, theo đó điều kiện là:
Trước hết, đó là: công dân không đáp ứng yêu cầu về nghĩa vụ quân sự của Bộ Y tế và yêu cầu về sức khỏe của Bộ Quốc phòng đặt ra cho công dân.

Theo quy định của pháp luật, công dân được gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi cho đến hết 25 tuổi; Nếu công dân học đại học, cao đẳng, cao đẳng thì được tạm chuyển trường trong thời gian khóa học, hết khóa học sẽ tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến hết năm. 27 tuổi.

Thứ nhất, có công dân không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng liên quan đến tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Theo quy định của pháp luật, công dân được gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; Nếu công dân học đại học, cao đẳng, cao đẳng thì được tạm chuyển trường trong thời gian khóa học, hết khóa học tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến hết năm. 27 tuổi.

Theo tình trạng sức khỏe, những người có sức khỏe kém hơn loại 3 không được tham gia quân đội, tức là. sức khỏe loại 4, 5, 6. Công dân có sức khỏe loại 3 nhưng nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS hoặc có tật khúc xạ thì không gọi nhập ngũ, ví dụ cận thị 1,5 đi-ốp trở lên, viễn thị các độ. mức độ nghiêm trọng Việc xác định loại sức khoẻ do cơ quan quản lý y tế địa phương quyết định căn cứ vào Quy chế sức khoẻ của Bộ Quốc phòng và Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP của Bộ Y tế. quyết định khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Thứ hai, vì lý do nhân đạo và để tạo điều kiện ổn định cuộc sống của nhân dân, Nhà nước quy định tạm thời cấm lao động đối với những công dân là lao động chính và duy nhất trong gia đình phải trực tiếp chăm sóc người tàn tật có khả năng lao động hoặc không có khả năng lao động. người lao động hoặc trường hợp gia đình bị thiên tai, dịch bệnh, lũ lụt gây thiệt hại về người và tài sản mà gia đình chỉ có một người lao động chính và được Ủy ban nhân dân ủy quyền. Nếu chính quyền địa phương xác nhận tình trạng trên, công dân này có thể dừng nghĩa vụ quân sự.

Thứ ba là công dân hiện là con một của bệnh binh hoặc con một của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%. Trong hoàn cảnh gia đình hiện nay, nếu công dân đi nghĩa vụ quân sự thì không có người chăm sóc, gia đình không còn ai chăm sóc nên Nhà nước cho công dân được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong trường hợp này.

Thứ tư, gia đình công dân có anh, chị, em ruột là hạ sĩ quan, chiến sĩ của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân thì công dân tiếp tục thực hiện nghĩa vụ quân sự là không cần thiết thì công dân có toàn quyền được tạm hoãn nhập ngũ. dịch vụ. dịch vụ nếu cần thiết.

Người thứ năm là người được ủy ban nhân dân thành phố quyết định về xã đặc biệt khó khăn trong khuôn khổ đề án phát triển kinh tế – xã hội của nhà nước, theo diện di dân, theo quy định của pháp luật về gia tăng dân số, cùng với nhân viên Dân số này, nghĩa vụ quân sự trực tiếp không thể đáp ứng và ảnh hưởng đến công việc ở những nơi xa xôi và hẻo lánh.

Thứ sáu là công dân hiện là giáo dân, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thứ bảy, là công dân đã và đang học tập trong các cơ sở giáo dục phổ thông hoặc đang học đại học, cao đẳng hệ chính quy của các trường cao đẳng, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp trong nước.

Trường hợp nào được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

“Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”

Như vậy, theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự thì việc thực hiện nghĩa vụ quân sự của sinh viên đang học trong các cơ sở giáo dục chính quy được tạm hoãn trong đợt học đầu tiên và duy nhất của thời gian học.

Nếu sinh viên chuyển sang khóa 2 thì thời gian cấm gọi nhập ngũ cũng được tính từ khóa đầu tiên sinh viên tham gia

Tiếp tục khóa học, thời gian cấm gọi nhập ngũ chỉ được tính trong các khóa chính thức của khóa học. sinh viên . , bắt đầu từ khóa học của sinh viên. thời gian học viên hoàn thành thời gian học thực tế theo quy định, nếu còn tuổi (đủ 27 tuổi) thì nơi đó có lệnh gọi lực lượng dân quân đến khám sức khỏe.

Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?
Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?

Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?

Theo quy định khoản 1 Điều 42 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì công dân thực hiện thủ tục tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo trình tự như sau:

Bước 1: Khi có lệnh gọi nhập ngũ thì công dân mang hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã để nộp hồ sơ.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ xem xét, đăng ký, quản lý công dân trong diện tạm hoãn nghĩa vụ quân sự và đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không hợp lệ công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.

Bước 4: Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự sinh viên phải nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mới nhất?

Bằng chứng rằng việc đi nghĩa vụ được tạm thời bị trì hoãn.

Nếu đang là sinh viên, bạn có thể làm đơn gửi nhà trường xác nhận hiện đang là sinh viên của trường để xin thôi nghĩa vụ quân sự.

Các trường hợp khác như công chức, viên chức thuộc khu vực công liên hệ với cơ quan, đơn vị để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện tạm hoãn tuyển dụng theo quy định.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu năm 2023?”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý cùng các thông tin pháp lý như mẫu hợp đồng thuê nhà trọ. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng. Thông tin chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số hotline:  0833.102.102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Tất cả con của liệt sĩ đều được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng không?

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ như sau:
Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.
Đối chiếu quy định trên và trường hợp của bạn thì tất cả người con của liệt sĩ được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự khi học liên thông đại học hay không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì:
“Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:
Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.”
Theo quy định trên thì chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân đang được đào tạo trình độ cao đẳng chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Rớt tốt nghiệp cấp hai có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Căn cứ khoản 4 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ có quy định về tiêu chuẩn trình độ văn hóa đối với công dân được triệu tập nghĩa vụ quân sự cụ thể như sau:
Tiêu chuẩn văn hóa:
a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.
b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

5/5 - (1 bình chọn)