Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không?

142
Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không

Trong một số trường hợp, việc công chứng bản sao giấy khai sinh có thể được yêu cầu để xác minh tính xác thực của tài liệu này. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc yêu cầu công chứng có thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng giấy khai sinh và quy định của quốc gia hoặc khu vực cụ thể.

Trong bài viết này, hãy cùng Tìm luật tìm hiểu xem “Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không?” và khi nào việc công chứng là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp của tài liệu này.

Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không?

Giấy khai sinh bản sao có công chứng được không?

Theo quy định, pháp luật không cho phép chứng thực từ bản sao, chỉ có thể chứng thực từ bản chính. Điều này đồng nghĩa với việc bản sao của giấy khai sinh không thể được công chứng, mà chỉ bản gốc của giấy khai sinh mới có thể được chứng thực.

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng 2014 định nghĩa về công chứng như sau:

“1. Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.”

Theo quy định, việc công chứng là quy trình xác nhận sự hợp pháp và tính xác thực của các hợp đồng và giao dịch bằng văn bản, cũng như xác nhận tính hợp pháp của các bản dịch.

Công chứng và chứng thực bản sao từ bản chính thường gây hiểu nhầm cho nhiều người. Giấy khai sinh không phải là loại giấy tờ được công chứng mà cần chứng thực.

Cụ thể, theo Điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Chứng thực bản sao từ bản chính” là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định tại Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.”

Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không?

Bản sao giấy khai sinh có giá trị pháp lý như bản gốc không?

Theo quy định, bản sao của Giấy khai sinh sẽ có giá trị pháp lý tương đương với bản gốc trong các giao dịch và thủ tục hành chính, trừ khi pháp luật có quy định khác. Tuy nhiên, để bản sao Giấy khai sinh có giá trị pháp lý, nó phải được chứng thực từ bản gốc.

Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định về giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực như sau:

“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

4. Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.”

Giá trị của bản sao giấy khai sinh

Giấy khai sinh là một trong những tài liệu quan trọng và thiết yếu trong cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, giấy khai sinh gốc có thể dễ dàng bị mất mát hoặc hỏng hóc trong quá trình sử dụng hàng ngày. Điều này làm cho việc giữ một bản sao giấy khai sinh trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bản sao giấy khai sinh có giá trị không chỉ trong các thủ tục hành chính mà còn trong nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giá trị của bản sao giấy khai sinh như sau:

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật hộ tịch 2014 quy định như sau:

“6. Giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh; nội dung Giấy khai sinh bao gồm các thông tin cơ bản về cá nhân theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật này.”

Theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định như sau:

“6. “Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.”

Theo Điều 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực như sau:

“Điều 3. Giá trị pháp lý của bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chữ ký được chứng thực và hợp đồng, giao dịch được chứng thực

1. Bản sao được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Bản sao được chứng thực từ bản chính theo quy định tại Nghị định này có giá trị sử dụng thay cho bản chính đã dùng để đối chiếu chứng thực trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Chữ ký được chứng thực theo quy định tại Nghị định này có giá trị chứng minh người yêu cầu chứng thực đã ký chữ ký đó, là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký về nội dung của giấy tờ, văn bản.

4. Hợp đồng, giao dịch được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng cứ chứng minh về thời gian, địa điểm các bên đã ký kết hợp đồng, giao dịch; năng lực hành vi dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc dấu điểm chỉ của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch.”

Bản sao giấy khai sinh theo quy định tại Điều 2, Điều 4 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì bản sao giấy khai sinh được chia làm 2 dạng:

Dạng 1: Bản sao giấy khai sinh từ sổ gốc

Bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc là bản sao được cấp từ sổ gốc, do cơ quan đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao, có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gốc.

Việc cấp bản sao từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính.

Dạng 2: Bản sao giấy khai sinh có chứng thực (dạng chứng thực bản sao từ bản chính)

Bản sao giấy khai sinh có chứng thực là bản sao do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Vấn đề “Bản sao giấy khai sinh có cần công chứng không?” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Tìm Luật luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu tìm kiếm thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà.… hoặc các quy định pháp luật, tin tức pháp lý mới liên quan, vui lòng cập nhật website để biết thêm thông tin. Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện. 

Câu hỏi thường gặp

Chứng thực giấy khai sinh ở đâu?

Việc chứng thực giấy khai sinh có thể thực hiện tại:
– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn;
– Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố
– Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền;
– Phòng công chứng, Văn phòng công chứng.
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 23/2015.

Điều kiện công chứng bản sao giấy khai sinh

Để thực hiện việc công chứng bản sao giấy khai sinh thì cần đảm bảo các điều kiện sau:
– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn có thẩm quyền cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao giấy khai sinh từ bản gốc.
– Bản sao không có thời hạn sử dụng;

5/5 - (1 bình chọn)