Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?

112
Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?

Hộ gia đình, người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) khi làm thủ tục cấp sổ phải ghi rõ người đứng tên ngoài chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu. Nhà xuất bản phải nộp hồ sơ chuẩn bị cấp Sổ đỏ theo quy định. Nhà nước sẽ cấp sổ đỏ lần đầu nếu nhà đất đủ điều kiện và người dân làm thủ tục. Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người sử dụng đất sẽ được cấp Sổ đỏ lần đầu. Vậy theo quy định thẩm quyền cấp sổ đỏ lần đầu thuộc về cơ quan nào? Mời bạn đọc tham khảo bài viết “Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?” sau đây của Tìm luật về quy định cấp sổ đỏ lần đầu nhé!

Điều kiện để được cấp sổ đỏ lần đầu

Đối với các trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất mà nay muốn được cấp sổ đỏ lần đầu tiên thì cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Đã sử dụng đất ổn định từ trước ngày 1 tháng 7 năm 2004
  • Không vi phạm pháp luật về đất đai như hủy hoại đất…
  • Đất không có tranh chấp.
  • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất

Hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ lần đầu

Hồ sơ nộp khi thực hiện lần đầu thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tham khảo tại Thông tư 24/2014/TT – BTNMT

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cố định khác nộp theo Mẫu số 04a/ĐK.

Một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về Đăng ký quyền sử dụng đất.

Một trong các loại giấy tờ đăng ký quyền sở hữu đất nêu tại Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Khi đăng ký quyền sở hữu nhà, công trình kiến ​​trúc phải có bản vẽ nhà, công trình kiến ​​trúc (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà, công trình đã có bản vẽ phù hợp).

Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất do tổ chức trong nước, cơ sở giáo hội sử dụng trước ngày 01/7/2004 theo Mẫu số 08a/ĐK và 08b/ĐK.

giấy tờ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, hồ sơ miễn, giảm nghĩa vụ tài chính đối với đất đai và các vấn đề liên quan đến đất đai (nếu có);

Khi đăng ký hạn chế quyền sử dụng đất liền kề thì kèm theo đơn phải có hợp đồng, văn bản đồng ý và quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập hạn chế quyền sử dụng đất liền kề. Bản đồ hiển thị vị trí và phạm vi các khu vực của tài sản bị hạn chế quyền sử dụng của những người cư ngụ trong tài sản liền kề.

Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

Thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Cá nhân, hộ gia đình xin cấp sổ đỏ lần đầu, nếu có thì nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc trung ương sau khi hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ theo quy định trước đó. tài sản nằm.

Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không gửi đơn đến Ủy ban nhân dân thị trấn, huyện, thành phố trực thuộc trung ương nơi có tài sản thì làm đơn như sau:

  • Nếu có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận một cửa.
  • Trường hợp địa phương chưa có bộ phận một cửa thì nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai (Chi nhánh đăng ký đất đai quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) hoặc chính quyền địa phương. Văn phòng đăng ký đất đai (nếu không có Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai).

Bước 2: Thụ lý và giải quyết

Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ mà không nộp lệ phí trong thời hạn tối đa ba (03) ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ thông báo cho người nộp hồ sơ biết và chỉ đạo người nộp hồ sơ chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ.

Sau khi nhận đủ hồ sơ, tổ chức nộp hồ sơ nhập đầy đủ thông tin vào Phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

Trong thời gian này, khi nhận được thông báo nộp tiền của cơ quan thuế, người nộp hồ sơ nộp đúng số tiền và thời hạn đã thông báo và lưu giữ các chứng từ chứng minh nghĩa vụ tài chính để xuất trình khi nhận được giấy xác nhận.

Bước 3: Trả kết quả

Giấy chứng nhận được cấp cho các cá nhân trong vòng ba ngày làm việc sau khi hoàn tất quy trình.

Thời gian thực hiện: Tối đa 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Các khu vực thuộc miền núi, hải đảo, đồng bằng, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn được gia hạn thêm 15 ngày để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?

Theo Điều 105 Luật Đất Đai 2013: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản cố định khác

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác trên đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư. Tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, nhóm cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư tại Việt Nam.

Trường hợp cấp giấy chứng nhận liên quan đến công trình xây dựng liên quan đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất, quyền cầm cố đối với bất động sản hoặc cấp, cấp lại giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ của nhà chung cư, giấy tờ của nhà chung cư, giấy tờ của các văn bản về quyền của cơ quan tài nguyên và môi trường được thực hiện theo quy định.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề Cơ quan nào cấp sổ đỏ lần đầu theo quy định năm 2023?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin pháp lý tới quý khách hàng như điều kiện hoãn nghĩa vụ quân sự. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Thời gian thực hiện thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu là bao lâu?

Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Diện tích tối thiểu để cấp sổ đỏ lần đầu?

Căn cứ Điều 100, 101 Luật Đất đai 2013 và Điều 18, 20, 22, 23, 24 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, điều kiện cấp sổ đỏ đầu được chia thành 2 trường hợp sau:
Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.
Như vậy, điều kiện cấp sổ đỏ lần đầu không có quy định về diện tích tổi thiểu. Chỉ cần đáp ứng điều kiện theo từng trường hợp cụ thể như trên là được cấp sổ đỏ.
Thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu vẫn được cấp sổ đỏ nếu thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh có hiệu lực thi hành.

5/5 - (1 bình chọn)