Mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023

731
Mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp luôn phải đảm bảo tuân thủ các quy định tùy theo loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, v.v…. Khi sở hữu cổ phần của công ty thì các cổ đông phải có giấy chứng nhận cổ phần. Giấy chứng nhận cổ phần giúp xác minh số lượng cổ phần bạn sở hữu trong một công ty đại chúng. Mời bạn đọc tham khảo mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023 trong bài viết này nhé!

Cổ phần là gì?

Thuật ngữ cổ phần lần đầu tiên được công nhận trong Luật Công ty ban hành năm 1990, Luật Luật doanh nghiệp ban hành năm 1999, Luật Luật doanh nghiệp ban hành năm 2005, Luật Luật doanh nghiệp ban hành năm 2014 và Luật Công ty ban hành năm 2005. Thuật ngữ này tiếp tục được sử dụng trong ban hành Luật Luật doanh nghiệp mới nhất 2019

Các công ty huy động vốn lưu động thông qua việc phát hành chứng khoán. Một người có thể mua một hoặc nhiều cổ phần để trở thành thành viên (cổ đông) của công ty và có các quyền, nghĩa vụ đối với công ty tùy theo số lượng và loại cổ phần nắm giữ.

Theo quy định của Luật công ty, một công ty phải sở hữu cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, bao gồm cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và các cổ phần ưu đãi khác, và như được quy định trong điều lệ thành lập công ty. có thể được tổ chức. Mỗi cổ phần cùng loại tạo cho người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

Cổ phiếu phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phiếu ưu đãi, nhưng cổ phiếu ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là gì?

Luật Doanh nghiệp 2014 hay Luật Doanh nghiệp 2020 không có quy định cụ thể nào về khái niệm cổ phiếu.

Đương nhiên, giấy chứng nhận cổ đông là tài liệu chứng minh tổng số cổ phần nắm giữ của các thành viên đã tặng cho hoặc cam kết góp vốn vào công ty.

Nó là một loại chứng chỉ do một công ty đại chúng phát hành và là một mục nhật ký hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc nhiều cổ phần trong công ty đó.

Ý nghĩa của giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có giá trị lưu giữ.

Đó là một tài liệu giấy hoặc tệp điện tử ghi lại thông tin về cổ phần của các “cổ đông” của công ty để công ty có thể theo dõi số lượng và thông tin của các cổ đông.

Công ty cổ phần phải lập và duy trì “sổ đăng ký cổ đông” kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty.

Giấy chứng nhận này nhằm ghi nhận tổng công sức đóng góp của các thành viên đã đóng góp hoặc cam kết đóng góp cho Công ty.

Chứng chỉ cổ phiếu có giá trị pháp lý cao.

Cổ đông sở hữu cổ phần có trách nhiệm bảo quản cẩn thận chứng thư cổ đông của mình không bị rách nát, hư hỏng, mờ, mờ. Giấy chứng nhận này có thể bị coi là không hợp lệ do bị hư hỏng.

Nếu giấy chứng nhận này bị mất hoặc bị hư hỏng, bạn phải thông báo cho Công ty bằng văn bản càng sớm càng tốt.

Mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023

Nội dung giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hay cổ phiếu gồm các nội dung sau:

  • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý đối với trường hợp là thể nhân. Tên của tổ chức, “mã số công ty” hoặc số tài liệu pháp lý và địa chỉ của trụ sở chính nếu thành viên là một tổ chức.
  • Số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phần, tổng giá trị theo mệnh giá và loại cổ phần;
  • Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;
  • Chữ ký mẫu của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty;

Hướng dẫn điền thông tin mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Thể thức của giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cũng tương tự như các thể thức, văn bản khác, tuy nhiên thể thức này cũng được trình bày chuẩn mực và trang trọng, bao gồm tên quốc gia, khẩu hiệu, tên tài liệu, nội dung thời sự…

Bạn nên đọc kỹ và hiểu cách viết giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu một cách chính xác và đầy đủ.

Thực hiện các bước sai khi tạo mẫu để tránh viết sai hoặc không rõ ràng thông tin. Dưới đây là một số hướng dẫn giúp bạn điền đầy đủ thông tin vào giấy chứng nhận quyền sở hữu trên.

Đầu tiên là nhập thông tin vào các tài liệu liên quan đến thông tin công ty đại chúng mà bạn sở hữu cổ phần, chẳng hạn như hồ sơ công ty.

Thứ hai là thông tin về số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phần, tổng mệnh giá cổ phần và loại cổ phần bạn sở hữu. Phần này yêu cầu bạn nhập các thông tin phù hợp như bạn nhập thông tin về mệnh giá cổ phiếu và loại cổ phiếu.

  • Mệnh giá cổ phiếu: Mệnh giá cổ phiếu được in trên mặt của cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính khác. “Vốn doanh nghiệp” của một công ty đại chúng là tổng giá trị mệnh giá của các cổ phiếu được bán.
  • Công ty cổ phần thường quy định mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Đây cũng là mệnh giá tối thiểu để một công ty chứng khoán chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Nhân mệnh giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu muốn mua sẽ ra tổng giá trị tương ứng với mệnh giá cổ phiếu.
  • Các loại cổ phiếu: Các công ty đại chúng thường chia cổ phiếu của họ thành cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu ưu đãi. Tùy theo loại cổ phần được chọn mà quyền và nghĩa vụ pháp lý của cổ đông cũng khác nhau. Bạn nên cân nhắc lựa chọn giữa hai loại cổ phiếu này.

Thứ ba, nếu có cổ phần chuyển nhượng thì phải ghi cụ thể, chi tiết số cổ phần được tự do chuyển nhượng, số cổ phần bị cấm chuyển nhượng, đồng thời ghi rõ thời hạn chuyển nhượng.

Cuối cùng là tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Tải xuống mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023

Mời bạn xem thêm:

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Mẫu sổ chứng nhận sở hữu cổ phần năm 2023”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các thông tin pháp lý khác liên quan như là mẫu sơ yếu lý lịch 2023, các mẫu đơn pháp lý,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Câu hỏi thường gặp

Hình thức giấy chứng nhận sở hữu cổ phần là gì?

Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được ghi nhận dưới hình thức là dạng văn bản hoặc tệp dữ liệu điện tử.

Nếu làm mất Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thì làm thế nào?

Điều 121 của Đạo luật công ty 2020 quy định rằng:
“3. Trường hợp cổ phần bị mất, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác thì công ty phát hành cổ phần mới cho cổ đông theo yêu cầu của cổ đông. Kiến nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây: .
a) Thông tin chứng khoán bị mất, hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;
b) Nghĩa vụ chịu trách nhiệm đối với các tranh chấp phát sinh từ việc phát hành lại cổ phiếu mới. “
Theo đó, nếu cổ phiếu bị hư hỏng hoặc bị mất, chúng tôi có thể, nếu đủ điều kiện, xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phiếu mới của chúng tôi.

5/5 - (1 bình chọn)