Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023

226
Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023

Quan hệ thừa kế sẽ liên quan trực tiếp đến số di sản mà những người thừa kế được hưởng. Vì vậy, để việc phân chia di sản thừa kế được rõ ràng và công bằng thì những người thừa kế cần điền vào tờ khai quan hệ thừa kế. Việc khai nhận quan hệ thừa kế được dùng làm căn cứ phân chia tài sản, người thừa kế được khai nhận cần khai chính xác, đầy đủ quan hệ với người thừa kế di sản. Nội dung của Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023 sẽ được chúng tôi cung cấp ở dưới đây.

Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023

Hướng dẫn viết mẫu tờ khai quan hệ thừa kế

– Quốc hiệu – tiêu ngữ;

– Tên văn bản (Tờ khai những người thừa kế theo pháp luật của ai?);

– Ghi rõ mục đích xin xác nhận tờ khai (ví dụ: Để bổ túc hồ sơ khai di sản thừa kế theo pháp luật);

– Phần kính gửi: ghi rõ tên cơ quan nơi xin xác nhận tờ khai những người thừa kế theo pháp luật (Ví dụ: Ủy ban nhân dân xã/phường…. huyện/quận……tỉnh/thành phố…..);

– Ghi rõ các thông tin của người lập tờ khai, bao gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số căn cước công dân/Hộ chiếu, địa chỉ thường trú, nơi ở hiện tại, số điện thoại liên hệ, mối quan hệ với người chết;

– Các thông tin của người chết (người để lại di sản);

– Kê khai chính xác, đầy đủ các thông tin của những đồng thừa kế di sản (mối quan hệ với người để lại di sản, họ tên, sinh năm, địa chỉ thường trú, nếu đã chết thì ghi rõ năm chết);

– Cam kết nội dung tờ khai là chính xác

– Địa chỉ, ngày tháng năm xin xác nhận;

– Người khai ký và ghi rõ họ tên

Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023

 Quy định về công chứng văn bản khai nhận di sản

Việc công chứng văn bản khai nhận di sản theo Điều 58 Luật Công chứng 2014 như sau:

– Người duy nhất được hưởng di sản theo pháp luật hoặc những người cùng được hưởng di sản theo pháp luật nhưng thỏa thuận không phân chia di sản đó có quyền yêu cầu công chứng văn bản khai nhận di sản.

– Việc công chứng văn bản khai nhận di sản được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 57 Luật Công chứng 2014:

+ Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

+ Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản;

Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế

Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế theo Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP như sau:

  • Những người thừa kế theo pháp luật hoặc theo di chúc mà trong di chúc không xác định rõ phần di sản được hưởng của từng người thì có quyền yêu cầu công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

Trong văn bản thỏa thuận phân chia di sản, người được hưởng di sản có thể tặng cho toàn bộ hoặc một phần di sản mà mình được hưởng cho người thừa kế khác.

  • Trường hợp di sản là quyền sử dụng đất hoặc tài sản pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đó.

Trường hợp thừa kế theo pháp luật, thì trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế. Trường hợp thừa kế theo di chúc, trong hồ sơ yêu cầu công chứng phải có bản sao di chúc.

  • Công chứng viên phải kiểm tra để xác định người để lại di sản đúng là người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản và những người yêu cầu công chứng đúng là người được hưởng di sản;

Nếu thấy chưa rõ hoặc có căn cứ cho rằng việc để lại di sản và hưởng di sản là không đúng pháp luật thì từ chối yêu cầu công chứng hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc yêu cầu giám định.

Tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng.

  • Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đã được công chứng là một trong các căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký việc chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản cho người được hưởng di sản.

Tìm luật đã cung cấp thông tin về vấn đề “Mẫu tờ khai quan hệ thừa kế mới năm 2023”. Ngoài ra chúng tôi có cung cấp các các mẫu đơn và thông tin pháp lý khác liên quan như là mẫu đơn khởi kiện thuận tình ly hôncác mẫu đơn pháp lý khác,… quý khách có thể theo dõi và tìm hiểu thêm.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Quan hệ bạn bè thân thiết có được hưởng thừa kế không?

Căn cứ Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền thừa kế như sau:
“Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.
Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc.“
Như vậy, để có thể để lại di sản thừa kế cho những người có quan hệ bàn bè thì có thể để lại thừa kế theo hình thức lập di chúc.

Giả mạo giấy tờ có bị tước quyền thừa kế không?

Khi lập di chúc, người để lại di sản cũng phải sáng suốt, minh mẫn, không bị lừa dối, đe doạ hay cưỡng ép khi đưa ra ý định lập di chúc. Bởi vậy, việc làm giả di chúc hay giả mạo chữ ký của người lập di chúc là hành vi vi phạm pháp luật.
Như vậy, nếu một người làm giả di chúc thì sẽ bị xử lý như sau:
Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự năm 2015, nếu giả mạo di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản thì sẽ không được quyền hưởng di sản.
Tuy nhiên, nếu người để lại di chúc biết về hành vi của người làm giả di chúc những trong di chúc hợp pháp của mình vẫn cho họ hưởng di sản thì người làm giả di chúc vẫn được hưởng di sản thừa kế.

5/5 - (1 bình chọn)