Con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không năm 2023?

70

Liệu con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không là mối quan tâm của nhiều người. Khi cha hoặc mẹ chết thì con cái chỉ thực hiện nghĩa vụ trong phạm vi tài sản cha mẹ để lại. Khi hiểu rõ các quy định của pháp luật có liên quan về nghĩa vụ trả nợ của con đối với cha mẹ thì có thể đảm bảo cho quyền lợi của mình không bị mất đi. Trong bài viết này, Tìm luật cung cấp cho bạn đọc những thông tin cần thiết khi gặp trường hợp trên.

Trả nợ thay có phải là nghĩa vụ bắt buộc của con cái không?

Tại quy định Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về quyền và nghĩa vụ của con như sau:

1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

2. Có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình.

3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

Con chưa thành niên tham gia công việc gia đình phù hợp với lứa tuổi và không trái với quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

4. Con đã thành niên có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ; tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình; đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình.

5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.

Do đó, theo quy định hiện nay thì chưa có quy định nào về việc trả nợ là nghĩa vụ bắt buộc của con cái. Việc con cái trả nợ cho cha mẹ là dựa trên sự tự nguyện trừ trường hợp con cái bảo lãnh khoản vay của cha mẹ và thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.

Con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không năm 2023?

Căn cứ quy định Điều 617 Bộ luật dân sự 2015 về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

1. Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp di sản chưa được chia thì nghĩa vụ tài sản do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản do người chết để lại.

3. Trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

4. Trường hợp người thừa kế không phải là cá nhân hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, nếu con là người được hưởng di sản từ cha mẹ thì phải có trách nhiệm trả khoản nợ khi còn sống cha mẹ đã vay. Lúc này, người con sẽ dùng chính tài sản mình được hưởng để trả nợ.

Con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không năm 2023?
Con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không năm 2023?

Các trường hợp con phải trả nợ thay cho cha mẹ

Trong 02 trường hợp sau đây, người con phải có nghĩa vụ trả nợ thay cho cha mẹ:

Trường hợp 1: Khi con cái là người bảo lãnh cho khoản vay của cha mẹ.

Căn cứ theo Điều 335 Bộ luật Dân sự 2015 thì Bảo lãnh là việc người thứ ba cam kết với người cho vay sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên vay nếu đến thời hạn mà bên vay không thực hiện được hoặc thực hiện không đúng. 

Vậy nếu con bảo lãnh khoản vay của cha mẹ khi đến thời hạn đã thỏa thuận mà cha mẹ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ trả nợ thì con phải thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay.

Trường hợp 2: Con trả nợ thay nếu nhận di sản thừa kế từ cha mẹ

Căn cứ điều 615 Bộ luật dân sự 2015 quy định về thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại như sau:

  • Những người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ về tài sản đối với di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp tài sản không chia thì quản tài giải quyết nghĩa vụ tài sản để lại cho người chết theo thỏa thuận của những người thừa kế trong phạm vi di sản thừa kế để lại cho người chết.
  • Khi chia tài sản, mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản để lại cho thái tử theo tỷ lệ, nhưng không nhiều hơn phần tài sản được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
  • Trường hợp người thừa kế không phải là người hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện nghĩa vụ tài sản để lại cho thái tử như đối với người thừa kế là cá nhân.

Như vậy, sau khi một người chết thì những người thừa kế có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ tài sản trong giới hạn di sản để lại cho người chết. Điều này có nghĩa là nếu cha hoặc mẹ chết làm phát sinh khoản nợ ngân hàng mà cha còn sống thì con có nghĩa vụ trả nợ theo di sản của người chết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Con có phải trả nợ thay cho cha mẹ không năm 2023?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng liên quan tới các vấn đề pháp lý hoặc các thông tin pháp lý như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ giúp quý khách giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm chi phí và ít đi lại. Chi tiết vui lòng liên hệ tới hotline:  0833.102.102

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Trường hợp nào cha mẹ không có nghĩa vụ trả nợ cho con?

Đối với trường hợp con mình trên 18 tuổi (đã lập gia đình);theo đó cha mẹ không có trách nhiệm phải trả nợ thay bằng tài sản của mình.

Con cái trả nợ thay cho cha mẹ thì có nghĩa vụ gì?

Khi con cái có nghĩa vụ trả nợ thay cho khoản vay của cha mẹ, phải tuân thủ quy định về thời hạn của bên đi vay. Căn cứ theo khoản 1 Điều 466 Bộ luật Dân sự 2015 về nghĩa vụ trả nợ của bên vay: “Bên vay tài sản là tiền thì phải trả đủ tiền khi đến hạn; nếu tài sản là vật thì phải trả vật cùng loại đúng số lượng, chất lượng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”

Không nhận thừa kế, có phải trả nợ thay cha mẹ đã chết?

Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định nghĩa vụ của con cái. Trong đó, con cái không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho cha mẹ. Tuy nhiên, khi nhận thừa kế từ cha mẹ thì những người thừa kế lại phải có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại.
Theo đó, Điều 615 Bộ luật Dân sự năm 2015 nêu rõ, trong phạm vi di sản mà mình được hưởng, con phải thực hiện nghĩa vụ tài sản do cha mẹ để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận trừ phi có thỏa thuận khác.
Lúc này, nếu cha mẹ chết khi chưa trả xong nợ thì mỗi người con được hưởng thừa kế phải dùng tài sản mà mình được hưởng để trả. Riêng người con không nhận thừa kế, nếu có thỏa thuận sẽ trả nợ thay những người thừa kế thì mới phải trả khoản nợ cha mẹ đã chết để lại.
Vậy căn cứ vào thông tin bạn đưa ra, đối chiếu quy định của pháp luật: Nếu khi bố bạn chết mà còn di sản thừa kế chưa chia, đã chia theo quy định của pháp luật hoặc chia theo di chúc ông cụ để lại thì các bạn phải có nghĩa vụ trả tiền cho người họ hàng đó từ giá trị di sản mà các bạn được nhận thừa kế.

5/5 - (1 bình chọn)