Đính chính sổ đỏ mất bao lâu theo quy định?

124
Quy định mức lệ phí đính chính sổ đỏ

Đính chính sổ đỏ là một trong những thủ tục hành chính được thực hiện theo quy định của Luật đất đai 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan. Thủ tục đính chính thông tin thửa đất trong sổ đỏ được thực hiện khi người điều hành hoặc cơ quan quản lý nhà nước về đất đai phát hiện sai sót. Khi đính chính sổ đỏ thì bạn nên để ý đến thời gian thực hiện để tránh làm mất thòi gian. Bạn đọc có thể tham khảo quy định về thời gian đính chính sổ đỏ trong bài viết “Đính chính sổ đỏ mất bao lâu theo quy định?” sau đây của Tìm luật nhé!

Quy trình đính chính sổ đỏ năm 2023

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ đính chính sổ đỏ tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ bao gồm:

Sổ đỏ (bản gốc)

Đơn đăng ký biến động đất đai cũng như tài sản gắn liền với đất (theo mẫu)

Văn bản ủy quyền (nếu có).

Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận và cấp Giấy biên nhận hồ sơ cho người sử dụng đất. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người điều hành lãnh thổ sửa đổi, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra, xác minh nguyên nhân sai sót, viết biên bản kết luận nội dung và xử lý hồ sơ theo quy định của pháp luật. Nếu người sử dụng đất không phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng ký đất đai xác nhận việc đính chính vào sổ đỏ đã cấp, đồng thời đính chính nội dung sai trong sổ đăng ký địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp người sử dụng đất phải nộp bổ sung nghĩa vụ tài chính thì Văn phòng đăng ký đất đai lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện hoặc Bộ Tài nguyên và Môi trường thông qua việc đính chính thông tin sai, đính chính nội dung.

Bước 3: Trả kết quả

Người dân đến Văn phòng đăng ký đất đai, xuất trình giấy biên nhận hồ sơ và giấy ủy quyền (nếu có) cho dịch vụ trả kết quả. Sau đó, người dân sẽ được hướng dẫn nhận kết quả, nộp lệ phí và ký vào bản giám sát thông tin sổ đỏ từ cơ quan chức năng. Thời hạn đính chính sổ đỏ là không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đính chính sổ đỏ mất bao lâu theo quy định?

Đầu tiên, Điều 106 của Bộ luật Nhà nước quy định về thời điểm sửa đổi Sổ đỏ sau đây:

Trường hợp người sử dụng đất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phát hiện thấy tên và địa chỉ của người sử dụng đất hoặc chủ sở hữu tài sản không chính xác khi đối chiếu với giấy tờ tùy thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

  • Người sử dụng đất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định thông tin về đất đai, tài sản trên đất là không chính xác thông qua đối chiếu với hồ sơ kê khai, đăng ký đất đai, tài sản trên đất do Văn phòng đăng ký đất đai thẩm tra, xác nhận. Theo thông tin bạn cung cấp thì tên đệm và thông tin chỗ ở hợp pháp trên giấy chứng nhận của bạn khác với giấy tờ tùy thân của bạn tại thời điểm cấp sổ đỏ/giấy chứng nhận. Thủ tục sửa đổi thông tin trên Giấy xác nhận để thông tin này chính xác so với giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp. Theo quy định tại Nghị định 01/2017/NĐ-CP Điều 2 Khoản 40 thì thủ tục chỉnh lý (sửa đổi) sổ đỏ
  • Do đó, thời gian thực hiện các bước chỉnh lý Giấy chứng nhận/Sổ đỏ/Sổ hồng là không quá 10 ngày. Đặc biệt đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn thì thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận không quá 20 ngày.
Quy định mức lệ phí đính chính sổ đỏ

Tuy nhiên, thời gian thực hiện này không bao gồm:

Thời hạn nhận hồ sơ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ của địa phương được coi là thời hạn cuối cùng.

thời hạn thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (người yêu cầu đính chính sổ đỏ/giấy chứng nhận);

Thời gian tự suy nghĩ và giải quyết hoặc thời gian lấy ý kiến ​​giám định theo quy định của pháp luật hiện hành trong trường hợp bên chiếm giữ tài sản có hành vi vi phạm pháp luật. Lưu ý: Trường hợp phát hiện chủ sử dụng đất/Giấy chứng nhận có sai sót thì người sử dụng đất (HSD đất) chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm các giấy tờ quy định tại Mục 3. Thực hiện các bước sửa sách như sau:

Đơn yêu cầu đính chính sổ đỏ: Hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào ban hành/quy định mẫu đơn yêu cầu đính chính sổ đỏ. Do đó, người sử dụng đất tự chuẩn bị/làm đơn này, trong đó có các nội dung cơ bản như: tên nước, chức danh, tên đơn, ngày lập đơn, nội dung đơn đính chính,…

Giấy chứng nhận/Sổ đỏ (bản gốc) được cấp để thực hiện thủ tục đính chính;

Bên cạnh đó, người sử dụng đất cũng nên chuẩn bị thêm các loại giấy tờ, tài liệu để có thể làm căn cứ xác minh thông tin chính xác. Ví dụ: Người sử dụng đất chuẩn bị bổ sung bản sao/trích lục giấy khai sinh nếu tên và chữ đệm trên sổ đỏ bị sai…

Thời hạn đính chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất/Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ở/Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là 10 ngày đối với phần sở hữu chung và 20 ngày. Ngày khu vực đặc biệt được hiển thị ở trên.

Chi phí đính chính sổ đỏ

Là một thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, khi đính chính sổ đỏ, người sử dụng đất còn phải nộp thuế tài nguyên/lệ phí theo quy định của pháp luật.

Mức thu này do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quyết định (căn cứ quy định tại Thông tư 85/2019/TT-BTC). Cụ thể, chi phí đính chính sổ đỏ là lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có mức phí như sau:

Lệ phí trước bạ biến động (thay đổi thông tin giấy chứng nhận);

Hoặc lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận (trường hợp người sử dụng đất đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và xin cấp đổi sang quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác liền kề đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Đính chính sổ đỏ ở đâu?

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ cũng như thẩm quyền quyết định đính chính sổ đỏ là Văn phòng đăng ký đất đai cấp địa phương nơi có đất. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ đính chính sổ đỏ cần có những giấy tờ sau:

Trường hợp thông tin sai do lỗi của người sử dụng đất thì người sử dụng đất phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: Bản chính Giấy chứng nhận có thông tin sai và đơn đề nghị đính chính sổ đỏ, nộp tại Văn phòng đăng ký. .

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện thông tin không đúng thì Văn phòng đăng ký đất đai thông báo ngay cho Người sử dụng đất và yêu cầu Người sử dụng đất nộp lại Sổ đỏ đã cấp để đính chính (không phải nộp đơn mà chỉ cần nộp lại bản chính Giấy chứng nhận).

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề “Đính chính sổ đỏ mất bao lâu theo quy định?” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như tra cứu giấy phép lái xe theo cmnd. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Đính chính sổ đỏ trong những trường hợp nào?

Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Có được đính chính không khi đất của mình bị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một người khác?

Đính chính sổ đỏ khi có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
Bị cấp sai tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót về tên.

5/5 - (1 bình chọn)