Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online năm 2023

87
Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online năm 2023

Từ ngày 1/8/2020, người dân trên cả nước có thể nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trực tuyến bằng điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay với điều kiện thiết bị của họ có kết nối internet. Người dân không còn phải đến cơ quan thuế hay ngân hàng để nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mà người dân Hà Nội, TP.HCM có thể nộp lệ phí đến ngân hàng, cổng dịch vụ công quốc gia. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online năm 2023” này để biết cách nộp thuế trước bạ online nhé!

Đối tượng được khai lệ phí trước bạ online

Kê khai lệ phí trước bạ qua mạng được đăng ký lần đầu đối với ô tô, xe máy đăng ký mới, trừ các trường hợp sau.

Xe chở hàng (trừ xe bán tải và xe van), xe chở người trên 10 chỗ ngồi, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự và vỏ, đối với ô tô khách và xe máy, toàn bộ khung và vỏ sẽ được thay mới khi đăng ký với cơ quan chính phủ liên quan đến thành phần động cơ. Nếu chi phí đăng ký và thừa kế được miễn thuế, quà tặng được coi là phương tiện.

Điều kiện khai lệ phí trước bạ online với ô tô, xe máy

Trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản khai thuế điện tử với cơ quan thuế thì có thể sử dụng tài khoản này để kê khai lệ phí trước bạ theo phương thức điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì sử dụng mã số, ngày cấp của người nộp thuế để khai nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy điện tử trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Người nộp thuế có nhu cầu đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử để thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện theo hướng dẫn tại phụ lục ban hành kèm theo Thông báo số 377/TCT-DNNCN ngày 05/02/2021 của Tổng cục Thuế để đăng ký tài khoản. được đăng ký.

Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online

Tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điện tử

Bước 1: Người nộp thuế sẽ:

Kê khai tờ khai lệ phí trước bạ trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế(https://canhan.gdt.gov.vn);

Nhập thông tin về số Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường hoặc số khung (đối với xe nhập khẩu). Số hoặc loại phiếu kiểm tra xuất xưởng Số Giấy chứng nhận chất lượng, ngày cấp (đối với xe lắp ráp trong nước).

Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online năm 2023

Bước 2: Cổng TTĐT sẽ tự động gửi yêu cầu truy vấn đến Hệ thống ứng dụng của Bộ GTVT để xem thông tin về quyền sở hữu của tờ khai LPTB theo Mẫu 02/LPTB ban hành kèm theo Thông tư này. Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Bước 3: Người nộp thuế so sánh thông tin điện tử với thông tin trên giấy tờ.

Nếu trùng khớp, người nộp thuế tiếp tục điền các thông tin còn thiếu trên tờ khai. B. Chọn Bang/Thành phố, Quận/Huyện, Địa chỉ, Giá giao dịch dựa trên Hóa đơn bán hàng, Thông tin người bán, v.v. và thực hiện theo các yêu cầu sau: Sau khi Cổng TTĐT hoàn tất việc khai, Cổng TTĐT sẽ chuyển một mã ủy quyền (OTP) đến số điện thoại người nộp thuế đã cung cấp để người nộp thuế hoàn tất việc khai và gửi đến LPTB điện tử.

Trường hợp người nộp thuế không đồng ý, người nộp thuế kiểm tra lại thông tin khai hoặc xin ý kiến ​​hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương nơi tiếp nhận hồ sơ khai LPTB ô tô, xe máy.

Bước 4: Cổng TTĐT sẽ gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ khai thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử được chỉ định của người nộp thuế theo Mẫu số 01-1/TB-TĐT.

Giải quyết hồ sơ khai LPTB điện tử

Cổng thương mại điện tử tự động chuyển thông tin tờ khai lệ phí trước bạ sang ứng dụng đăng ký và quản lý tài sản để xử lý, xác định số phí bảo hiểm ô tô, xe máy phải nộp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trường hợp ô tô, xe máy đã có trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành hoặc cơ quan thuế thông báo để tính LPTB:

Ứng dụng đăng ký, quản lý tài sản gửi thông tin xử lý đến cổng thương mại điện tử. Sau đó, Cổng sẽ tự động gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ khai thuế điện tử và xác nhận đã nộp thuế theo Mẫu số 01-2/TB-TTD. Trả lời Chúng tôi chỉ gửi đến địa chỉ email của người nộp thuế, đồng thời gửi mã file và số thuế LPTB phải nộp đến số điện thoại người nộp thuế cung cấp.

Trường hợp ô tô, xe máy không có trong bảng giá do Bộ Tài chính ban hành hoặc do Sở Thuế vụ thông báo để tính LPTB:

Bước 1: Cổng TTĐT sẽ gửi thông báo xác nhận đã nhận hồ sơ khai thuế điện tử theo Mẫu số 01-2/TB-TTT mời người nộp thuế nộp tờ khai LPTB trực tiếp cho cơ quan thuế vào địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế để được tư vấn. . Khớp thông tin mã tệp với số điện thoại do người nộp thuế cung cấp.

Bước 2: Khi nhận được thông tin mã hồ sơ do người nộp thuế cung cấp, người nộp hồ sơ LPTB nhập mã hồ sơ trên ứng dụng đăng ký, quản lý tài sản, in phiếu đặt chỗ, gửi cơ quan thuế để xây dựng. Anh (chị) thực hiện theo hướng dẫn tại Bước 1, Bước 2 và Bước 3 Quy trình quản lý phí đối với nhà đất chịu phí (không bao gồm nhà, đất) tại Phần II Mục 1 để tính LPTB. Ban hành theo Quyết định 2050/QĐ-TCT (Quy trình 2050) ngày 21 tháng 11 năm 2017.

Bước 3: Sau khi có chi phí tính LPTB, viên chức xử lý các tờ khai LPTB trong đơn đăng ký và tài sản sẽ truy xuất lại các tờ khai điện tử chưa thanh toán, tính toán LPTB và xin phê duyệt theo Quy trình 2050. Gửi cho giám đốc thuế.

Sau khi các tài liệu được phê duyệt, cổng thương mại điện tử sẽ tự động gửi thông báo yêu cầu đến địa chỉ email của người nộp thuế, cùng với mã tệp và số tiền thanh toán LPTB đến số điện thoại của người nộp thuế được chỉ định. người đóng thuế.

Tiếp nhận hồ sơ khai LPTB điện tử điều chỉnh, bổ sung

Nếu người nộp thuế lựa chọn hình thức điều chỉnh, bổ sung, Cổng TTĐT sẽ hiển thị thông tin, nội dung chứng từ của hồ sơ khai thuế GTGT yêu cầu điều chỉnh, bổ sung là “đã nộp”, “chưa nộp” đối với số tiền thuế phải nộp.

  • Nếu người nộp thuế chọn “Chưa nộp” và Cổng TTĐT xác nhận chưa có biên lai nộp lệ phí trước bạ cho hồ sơ này thì Cổng TTĐT thực hiện theo hướng dẫn để tiếp nhận hồ sơ khai thuế điều chỉnh, bổ sung..
  • Nếu người nộp thuế chọn “Đã nộp” hoặc Cổng TTĐT xác nhận trong hồ sơ này có Biên lai nộp lệ phí trước bạ thì Cổng TTĐT gửi Tờ khai đối chiếu, bổ sung LPTB của người nộp thuế Tiếp nhận hồ sơ và hiển thị cảnh báo trên màn hình đồng thời. Thông báo cho người nộp thuế qua thư điện tử để họ làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.

Xử lý hồ sơ khai LPTB điều chỉnh, bổ sung của người nộp thuế nộp tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực

Trường hợp người nộp thuế đến trực tiếp tại Chi cục Thuế là Chi cục thuế khu vực thì công chức nộp hồ sơ LPTB phải kiểm tra, lập hồ sơ do người nộp thuế nộp và tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại tiết Mục I, Phần II Quy trình 2050.

Ghi chú:
Cơ quan thuế không bắt buộc phải thực hiện các bước để xem xét thông tin đối chiếu liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả cho người khuyết tật theo Quy trình 2050 Xem xét thông tin đối chiếu liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả cho người khuyết tật.

Sau khi xử lý, chỉnh sửa hồ sơ trả LPTB điều chỉnh, bổ sung, người nộp thuế sử dụng mã hồ sơ đã được cơ quan thuế thông báo để thực hiện các thủ tục hành chính khác có liên quan.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn cách nộp thuế trước bạ online” hoặc các vấn đề pháp lý khác liên quan như là mẫu đơn xin nghỉ việc đơn giản…. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Câu hỏi thường gặp

Xe bus có được miễn thuế trước bạ không?

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch được miễn thuế nhưng xe buýt thông thường phải trả tiền vé thông thường khi đăng ký.

Nộp thuế trước bạ chậm sẽ bị xử phạt bao nhiêu?

Theo quy định tại Điều 10 Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì phải nộp thuế trước bạ trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ thời điểm chủ sở hữu nhà, đất nhận được thông báo nộp thuế trước bạ. lệ phí từ cơ quan thuế. Không nộp lệ phí trước bạ và lệ phí môn bài đúng hạn sẽ bị phạt nộp chậm hàng ngày. Mức phạt được tính là 0,03%/ngày/số tiền thuế quá hạn.
Ví dụ phí đăng ký bạn phải đóng là 300.000đ. Mỗi ngày chậm nộp phạt thêm 90 đồng nếu nộp chậm 01 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

5/5 - (1 bình chọn)