Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023

147
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023

Hợp đồng thuê nhà là một trong những loại hợp đồng phổ biến nhất do nhu cầu thuê nhà ngày càng tăng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các bên đồng ý chấm dứt hợp đồng thuê đã ký. Khi các bên mua bán hợp tác với nhau thường ký kết bằng hợp đồng để đảm bảo quyền và lợi ích của cả hai bên, nếu các bên trong hợp đồng không hài lòng hoặc không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thì hai bên sẽ chấm dứt hợp đồng. Sau đây, Tìm luật hướng dẫn bạn đọc soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023, bạn đọc tham khảo nhé!

Quyền hủy bỏ hợp đồng

Căn cứ quy định Bộ Luật dân sự 2015 một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại trong trường hợp sau đây:

 • Bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
 • Bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng;
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Vi phạm vật chất là khi một bên không thực hiện nghĩa vụ của mình và bên kia không đạt được mục đích đã giao kết trong hợp đồng.

Bên chấm dứt hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia về việc chấm dứt hợp đồng nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại.

Hủy bỏ hợp đồng thuê nhà có phải cần biên bản hủy hợp đồng không?

Căn cứ quy định điều 423 Bộ luật Dân sự 2015 bên hủy bỏ hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc hủy bỏ, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Khi hủy hợp đồng thuê nhà phải thông báo cho bên cho thuê biết. Pháp luật hiện nay không quy định hình thức thông báo huỷ hợp đồng thuê nhà này là bằng văn bản hay lời nói, vì vậy, khi hủy hợp đồng thuê nhà các bên có thể lập biên bản hủy hợp đồng hoặc gọi qua điện thoại để thông báo…

Các trường hợp được hủy hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà được hủy bỏ trong các trường hợp sau đây theo BLDS:

 • Một trong hai bên vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên đã thỏa thuận;
 • Một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ hợp đồng
 • Vi phạm hợp đồng nghiêm trọng là việc không thực hiện đúng nghĩa vụ của một bên đến mức làm cho bên còn lại không đạt được mục đích của việc giao kết hợp đồng.
 • Hủy bỏ hợp đồng do chậm thực hiện nghĩa vụ: bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ mà bên có quyền yêu cầu thực hiện trong một thời hạn hợp lý
 • Hủy bỏ hợp đồng do không có khả năng thực hiện: bên có nghĩa vụ không thể thực hiện được một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình đối với bên còn lại
 • Trong trường hợp tài sản bị mất, bị hư hỏng: một trong hai làm mất, làm hư hỏng tài sản mà không thể hoàn trả, đền bù bằng tài sản khác hoặc không thể sửa chữa, thay thế bằng tài sản cùng loại
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023
Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023

Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023

 • Ghi rõ tên cơ quan kính gửi xin hủy hợp đồng;
 • Thông tin các bên tham gia hợp đồng;
 • Ngày … chúng tôi có ký “…” số …, quyển số …/…../….tại Văn phòng Công chứng …
 • Nêu rõ lý do viết đơn.
 • Người làm đơn ký và ghi rõ họ tên.

Tải xuống mẫu hủy hợp đồng thuê nhà

Làm thế nào để chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà đã được công chứng?

Tại Điều 51 Luật Công chứng 2014 quy định như sau:

Công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.

Khi chấm dứt hợp đồng cho thuê nhà đã được công chứng thì có được đền bù hay phải trả lại số tiền cọc không?

Việc bồi thường thiệt hại sẽ thực hiện theo nguyên tắc quy định tại Điều 419 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

1. Thiệt hại được bồi thường do vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, Điều 13 và Điều 360 của Bộ luật này.

2. Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

3. Theo yêu cầu của người có quyền, Tòa án có thể buộc người có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại về tinh thần cho người có quyền. Mức bồi thường do Tòa án quyết định căn cứ vào nội dung vụ việc.

Quy định Điều 360 Bộ luật Dân sự 2015 trường hợp có thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ gây ra thì bên có nghĩa vụ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

Bên bạn có thể yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại thực tế do việc chấm dứt hợp đồng gây ra. Bạn phải chứng minh được thiệt hại và yêu cầu bồi thường. Pháp luật không quy định số tiền cụ thể

Nếu bên thuê chấm dứt hợp đồng và chưa phải nộp tiền ký quỹ thì nội dung thỏa thuận trong hợp đồng ký quỹ giữa hai bên phải được xác nhận. Điều quan trọng là phải xác nhận những gì cả hai bên đã đồng ý.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Tìm luật sẽ đại diện khách hàng để giải quyết các vụ việc có liên quan đến vấn đề “Hướng dẫn soạn thảo mẫu hủy hợp đồng thuê nhà năm 2023” hoặc các dịch vụ khác liên quan như là mẫu gia hạn hợp đồng thuê nhà. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào. Hãy liên lạc với số hotline  0833.102.102 để được trao đổi chi tiết, xúc tiến công việc diễn ra nhanh chóng, bảo mật, uy tín.

Câu hỏi thường gặp

Hậu quả pháp lý khi hủy hợp đồng thuê nhà?

Điều 427 BLDS quy định khi hủy bỏ hợp đồng thuê nhà thì: hợp đồng thuê nhà không có hiệu lực từ thời điểm giao kết, các bên không phải thực hiện nghĩa vụ đã thỏa thuận, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp.
Các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận sau khi trừ chi phí hợp lý trong thực hiện hợp đồng và chi phí bảo quản, phát triển tài sản.
Bên bị thiệt hại do hành vi vi phạm nghĩa vụ của bên kia được bồi thường.

Quy định về bồi thường khi hủy hợp đồng thuê nhà?

Nếu bên hủy hợp đồng không thông báo gây thiệt hại thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định tại điều 419 BLDS: Người có quyền có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà lẽ ra mình sẽ được hưởng do hợp đồng mang lại. Người có quyền còn có thể yêu cầu người có nghĩa vụ chi trả chi phí phát sinh do không hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng mà không trùng lặp với mức bồi thường thiệt hại cho lợi ích mà hợp đồng mang lại.

5/5 - (1 bình chọn)