Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?

85
Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?

Luật Dầu khí 2022 do Quốc hội ban hành hành ngày 14 tháng 11 năm 2023 tới đây sẽ có hiệu lực và đưa vào áp dụng từ ngày 01 tháng 07 năm 2023. Luật Dầu khí 2022 có 10 điểm mới với nội dung đột phá tạo cơ sở pháp lý cần thiết để khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên dầu khí. trong phát triển, tìm kiếm, thăm dò và khai thác ngành dầu khí. Bạn đọc có thể tham khảo qua bài viết “Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?” dưới đây của Tìm luật.

Tình trạng pháp lý

Số hiệu:12/2022/QH15Loại văn bản:Luật
Nơi ban hành:Quốc hộiNgười ký:Vương Đình Huệ
Ngày ban hành:14/11/2022Ngày hiệu lực:01/07/2023
Ngày công báo:15/12/2022Số công báo:Từ số 907 đến số 908
Tình trạng:Chưa có hiệu lực

Nội dung nổi bật

Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 và thay thế Luật Dầu khí 1993, Luật Dầu khí sửa đổi 2000, Luật Dầu khí sửa đổi 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018.

Tiêu chí để lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư

Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Dầu khí 2022 vào ngày 14/11/2022, trong đó, quy định các tiêu chí lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư.

Cụ thể, các tiêu chí lô, mỏ dầu khí được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư như sau:

 • Lô dầu khí nằm ở vùng nước sâu, xa bờ, khu vực có điều kiện địa lý đặc biệt khó khăn, địa chất phức tạp;
 • Lô dầu khí thông thường đã tổ chức đấu thầu theo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí nhưng không có nhà thầu, nhà đầu tư đề xuất;
 • Lô dầu khí được hình thành từ diện tích hoàn trả theo hợp đồng dầu khí áp dụng cho lô dầu khí thông thường;
 • Lô dầu khí thông thường mà nhà thầu trả lại trước khi hết thời hạn hợp đồng dầu khí;
 • Lô dầu khí được hình thành từ việc hợp nhất diện tích hoàn trả và lô dầu khí mà nhà thầu trả lại quy định tại tiêu chí 3 và 4 nêu trên.
 • Các mỏ dầu khí cận biên thuộc các lô dầu khí thông thường đã ký kết hợp đồng dầu khí;
 • Tại thời điểm kết thúc hợp đồng dầu khí, các mỏ dầu khí có thể tiếp tục duy trì hoạt động khai thác nhưng không đạt được hiệu quả đầu tư tối thiểu khi áp dụng các điều kiện kinh tế, kỹ thuật của hợp đồng dầu khí thông thường đã ký kết;
 • Đối tượng dầu khí mới chưa được tìm kiếm thăm dò hoặc phát hiện dầu khí trong bể trầm tích.

Các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí

Theo quy định tại Điều 9 Luật Dầu khí 2022 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí bao gồm:

 • Thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Lợi dụng điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí làm ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; gây ô nhiễm môi trường.
 • Lợi dụng điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí để khai thác tài nguyên, khoáng sản khác.
 • Cản trở các hoạt động hợp pháp trong điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.
 • Cố ý phá hoại tài sản, thiết bị, công trình dầu khí; hủy hoại mẫu vật, thông tin, dữ liệu thu được trong quá trình điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu?

Luật Dầu khí 2022 đã quy định bổ sung chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu tại Điều 55 so với quy định hiện hành, cụ thể:

Chính sách khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu theo quy định điểm c khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 41 Luật Dầu khí 2022 được thực hiện như sau:

 • Chênh lệch giữa doanh thu và chi phí thực hiện khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lộ dầu khí khai thác tận thu được nộp vào ngân sách nhà nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác tận thu và kiểm soát chặt chế chi phí hoạt động dầu khí;
 • Được sử dụng thông tin, dữ liệu, tài liệu, mẫu vật, công trình dầu khí và tài sản khác đã được lắp đặt, đầu tư của hợp đồng dầu khí đã kết thúc để thực hiện hoạt động khai thác tận thu mà không phải trả tiền;
 • Việc đầu tư bổ sung để khai thác tài nguyên đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu, thu dọn công trình dầu khí và xử lý sau thu dọn khi kết thúc hoạt động khai thác được thực hiện theo quy định của Luật này và trên cơ sở cân đối nguồn thu từ hoạt động khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí.

Bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí

Luật Dầu khí 2022 đã bổ sung một số bước sau: Chương trình hoạt động và ngân sách hoạt động hằng năm (Điều 43); chương trình tìm kiếm thăm dò dầu khí (Điều 44); phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí (Điều 45); kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí (Điều 46); kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí (Điều 47); kế hoạch phát triển mỏ dầu khí (Điều 48); phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (Điều 50). Trước đây, các bước triển khai này được quy định tại Nghị định số 95/2015/NĐ-CP, nay được đưa lên Luật để nâng cao tính pháp lý.

Bổ sung quy định bảo đảm tính tương đồng với hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường..: Phê duyệt nội dung hợp đồng dầu khí của Thủ tướng Chính phủ là cơ sở để nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí và thay thế phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đầu tư công đối với dự án dầu khí (Khoản 3 Điều 26); việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đại cương phát triển mỏ dầu khí thay thế cho việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng của dự án dầu khí theo quy định của Luật Xây dựng (Khoản 4, Điều 46); việc lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch khai thác sớm mỏ dầu khí/kế hoạch phát triển mỏ dầu khí thay thế cho việc lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án dầu khí theo quy định của Luật Xây dựng (Khoản 4 Điều 47 và Khoản 4 Điều 48).

Các nội dung này được quy định nhằm thể hiện tính đặc thù của hoạt động dầu khí theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế, đồng thời bảo đảm tính tương thích với pháp luật có liên quan (xây dựng, đầu tư, đất đai, bảo vệ môi trường…) nhất là đối với các dự án dầu khí có hạng mục xây dựng trên đất liền.

Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?
Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?

Tải xuống Luật Dầu khí 2022

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [233.00 KB]

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Tìm Luật đã cung cấp cho độc giả thông tin có liên quan đến “Luật Dầu khí 2022 có hiệu lực từ bao giờ?”. Quý vị có thắc mắc liên quan đến việc soạn thảo mẫu sơ yếu lý lịch 2023, các mẫu đơn pháp luật,… Vui lòng vào trang Tìm luật để tìm hiểu, xem thêm và download các mẫu đơn chính xác, nhanh chóng.

Câu hỏi thường gặp

04 hình thức lựa chọn nhà thầu hợp đồng dầu khí?

Điều 15 Luật Dầu khí 2022 quy định việc lựa nhà thầu ký kết hợp đồng dầu khí tại lô dầu khí mở được thực hiện thông qua một trong những hình thức sau đây:
Đấu thầu rộng rãi.
Đấu thầu hạn chế.
Chào thầu cạnh tranh.
Chỉ định thầu.

Bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt với các lô, mỏ dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí?

Theo Điều 54 Luật Dầu khí 2022, chính sách ưu đãi áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí được thực hiện thông qua hợp đồng dầu khí.
Các hợp đồng dầu khí về các tài sản và mỏ dầu khí được hưởng ưu đãi đầu tư phải chịu thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 32%, thuế suất xuất khẩu dầu thô 10% và thu hồi tới 70% chi phí sử dụng trong sản xuất dầu khí chịu tỷ lệ. có thể là nhiều năm.
Hợp đồng dầu khí trên đất và mỏ dầu khí đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng thuế suất doanh nghiệp 25%, thuế suất xuất khẩu dầu thô 5% và thuế suất 5%. Thu hồi tới 80% lượng dầu và khí đốt được sản xuất mỗi năm.

5/5 - (1 bình chọn)