Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?

76
Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?

Một trong những quyền lợi khi tham gia BHXH mà người lao động quan tâm nhất là chế độ hưu trí. Lương hưu giúp người lao động yên tâm an dưỡng tuổi già. Biết cách tính lương hưu hàng tháng sẽ giúp bạn biết chính xác số tiền mình sẽ nhận được khi nghỉ hưu. Đây là số tiền quan trọng để người lao động ổn định cuộc sống. Bạn đọc có thể tham khảo “Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?” trong bài viết sau đây của Tìm luật để tìm hiểu thêm nhé!

Mức lương hưu tối thiểu từ 01/7/2023

Mức tăng lương hưu từ ngày 01/07/2023

Tại Nghị quyết 69/2022/QH15 Quốc hội đã quyết định tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho những đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm và hỗ trợ thêm đối với những người nghỉ hưu từ trước những năm 1995 có mức hưởng thấp. Theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP từ ngày 1/7/2023, mức hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng được điều chỉnh như sau:

 • Các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP sẽ được tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023
 • Các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP sẽ được tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 56 Luật BHXH 2014 thì mức lương hưu tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện được hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 Luật BHXH 2014 sẽ bằng với mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 2 và khoản 3 điều 54 Luật BHXH 2014.

Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2023, mức lương cơ sở sẽ chính thức tăng lên 1.800.000 triệu đồng/tháng. Điều này có nghĩa là mức lương hưu tối thiểu từ ngày 1/7/2023 là 1.800.000 đồng/tháng.

Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng của người lao động thuộc diện hưởng lương hưu  quy định tại Điều 54 Luật BHXH 2014 được tính như sau: 

Nếu lao động nữ nghỉ hưu thì mức hưởng lương hưu hàng tháng là 45% tương ứng với 15 năm đóng BHXH, cứ thêm 1 năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; mức tối đa là 75%; 

Từ năm 2022, khi lao động nam nghỉ hưu, tỷ lệ lương hưu hằng tháng là 45%, bằng 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì tính thêm 2%; lên đến 75%

Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?

Mức lương tháng bình quân đóng BHXH để tính lương hưu, trợ cấp một lần như sau:

Đối với người lao động thuộc trường hợp đối tượng áp dụng của chế độ tiền lương do nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì  tiền lương tháng bình quân của những năm đóng bảo hiểm xã hội được tính trước khi nghỉ hưu như sau:

 • Đối với trường hợp tham gia BHXH trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 thì căn cứ mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu làm căn cứ trước khi nghỉ hưu
 • Tham gia BHXH từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 căn cứ tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 05 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2001 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006 thì căn cứ tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH là 08 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2007 đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 thì căn cứ tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH là 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 thì căn cứ tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 thì căn cứ tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH là 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;
 • Tham gia BHXH từ ngày 01 tháng 01 năm 2025 trở đi thì căn cứ tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là toàn bộ thời gian.
 • Trường hợp người lao động đóng BHXH toàn thời gian theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng của toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Thời gian đóng BHXH của người lao động thuộc chế độ tiền lương do nhà nước quy định, đồng thời có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì sẽ tính bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội chung của các thời gian. Trong đó phải đảm bảo thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội.

Cách tính lương hưu năm 2023 khi tham gia BHXH tự nguyện?

Mức lương hưu của người tham gia BHXH tự nguyện bắt đầu hưởng lương năm 2023 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng=Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng thángXMức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó:

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

Đối với lao động nam:

 • Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (NLĐ nghỉ hưu năm 2023, đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45%)
 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Đối với lao động nữ

 • Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.
 • Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Lưu ý: Mức hưởng tối đa là 75%.

Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian đóng.

Mời các bạn xem thêm bài viết

Tìm luật đã cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến vấn đề “Lương hưu tính như thế nào theo quy định 2023?”. Ngoài ra, chúng tôi có giải đáp vấn đề pháp lý khác như các thông tin pháp lý như mẫu đơn xin nghỉ việc qua email, các mẫu đơn pháp luật, tư vấn pháp lý… Rất hân hạnh được giúp ích cho bạn.

Câu hỏi thường gặp

Điều kiện về thời gian tham gia bảo hiểm để hưởng lương hưu hàng tháng là bao lâu?

Hầu hết người lao động đều phải đảm bảo đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm trở lên.
Riêng lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm.

Hồ sơ hưởng lương hưu sẽ gồm những gì?

Sổ BHXH.
Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.
Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

5/5 - (1 bình chọn)