Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023

136
Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhà đất là một trong các khoản thu nhập chịu thuế. Vì vậy, khi bán bất động sản, một trong những nghĩa vụ của bên bán là nộp thuế thu nhập. Một số đối tuọngw sẽ được miễn thuế thu nhập các nhân khi chuyển nhượng nhà đất, tuy nhiên không phải ai cũng biết đến điều này. Bạn đọc có thể tham khảo điều này trong bài viết “Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023” nhé!

Đối tượng nào phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Điều 2 Luật thuế thu nhập 2007 quy định cho người nộp thuế:

Đối tượng nộp thuế thu nhập là đối tượng cư trú có thu nhập chịu thuế ở trong và ngoài Việt Nam quy định tại Điều 3 của Luật này và đối tượng không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này.

Người cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

  • Lưu trú tại Việt Nam ít nhất 183 ngày tính trong một năm dương lịch hoặc liên tục 12 tháng kể từ ngày đầu tiên lưu trú tại Việt Nam;
  • Nơi cư trú thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc căn hộ cho thuê có thời hạn thuê tại Việt Nam.

Điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán nhà đất

Theo Điều 4 Luật thuế thu nhập 2007, có 2 trường hợp được miễn thuế thu nhập đối với hoạt động bán nhà đất, cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Chuyển nhượng tài sản (bao gồm chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về bất động sản) giữa vợ và chồng; giữa cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; giữa người nhận nuôi, mẹ nuôi và con nuôi; giữa mẹ chồng, mẹ chồng và bố chồng; mẹ vợ, mẹ vợ, con rể; giữa ông, bà với cháu; giữa ông, bà với cháu; giữa anh, chị, em với nhau.

Trong trường hợp này ta thấy pháp luật đã miễn thuế thu nhập đối với các đối tượng mua bán nhà, đất có quan hệ hôn nhân, huyết thống. Quy định này được đánh giá là rất hợp lý bởi quy định này đã thể hiện tính nhân đạo của pháp luật nước ta.

Trường hợp 2: Chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở, bất động sản gắn liền với nhà ở của cá nhân nếu cá nhân chỉ có một nhà ở, đất ở. Trong trường hợp này, người bán nhà ở, đất ở chỉ được miễn thuế thu nhập nếu đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023
  • Quyền sở hữu nhà ở hoặc quyền sử dụng đất ở (bao gồm cả nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất) chỉ có ở thời điểm chuyển nhượng.
  • Quyền sở hữu căn hộ và quyền sử dụng đất ở tại thời điểm chuyển nhượng tối thiểu 183 ngày. Lưu ý ngày xác định quyền sử dụng nhà ở, đất ở là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc ngày cấp quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đó, nếu là chuyển nhượng, hoán đổi theo quy định của Luật Đất đai thì thời hạn xác định quyền sử dụng nhà ở, đất ở được tính theo ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. quyền sử dụng, quyền đối với nhà ở và quyền sở hữu đất đai khác trước khi trả lại, trao đổi.
  • Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Lưu ý: Liên quan đến việc chuyển nhượng nhà hoặc xây dựng trong tương lai, họ không được miễn thuế thu nhập trong trường hợp này.

Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023

Theo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 4 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2007, Khoản 1 Luật

Thuế sửa đổi 2014 quy định các trường hợp miễn thuế như sau:

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố vợ, mẹ vợ, bố vợ; mẹ vợ, mẹ chồng, mẹ chồng; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở riêng lẻ, quyền sử dụng đất ở và bất động sản gắn liền với đất ở nếu người đó chỉ có một nhà ở hoặc chỉ có một đất ở.

Thu nhập từ giá trị quyền canh tác do nhà nước giao cho tư nhân.

Thu nhập từ thừa kế, quà tặng như bất động sản giữa vợ và chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; bố vợ, mẹ vợ, bố vợ; mẹ vợ, mẹ chồng, mẹ chồng; ông, bà với cháu; ông, bà với cháu; anh, chị, em ruột với nhau.

Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế.

Thu nhập được nhà nước giao để sản xuất từ ​​việc chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân.

Thu lãi tiền gửi các tổ chức tín dụng, lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Thu nhập từ kiều hối.

Phần tiền lương làm đêm và làm thêm giờ được trả vượt quá so với lương làm việc theo ngày và làm thêm giờ theo luật định.

Lương hưu do Quỹ hưu trí quốc gia chi trả; lương hưu do quỹ hưu trí tự nguyện chi trả hàng tháng.

Thu nhập học bổng bao gồm:

a) Học bổng từ ngân sách nhà nước;
b) Các khoản tài trợ nhận được từ các tổ chức trong và ngoài nước trong chương trình học của tổ chức có liên quan.

Tiền thu từ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, bồi thường tai nạn lao động, bồi thường nhà nước và các khoản phúc lợi theo luật định khác.

Thu nhập từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận.

Thu nhập nhận được từ viện trợ nước ngoài dưới hình thức viện trợ nhà nước và viện trợ ngoài nhà nước vì mục đích từ thiện, nhân đạo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề “Miễn thuế thu nhập cá nhân khi bán đất mới năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc và cung cấp các thông tin pháp lý, các mẫu đơn như mẫu sơ yếu lý lịch 2023. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng nhé!

Câu hỏi thường gặp

Chuyển nhượng bất động sản có phải nộp thuế thu nhập cá nhân không?

Thu nhập chịu thuế là thu nhập quy định tại Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC, bao gồm cả thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Điều kiện để được miễn thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản duy nhất được quy định ra sao?

Người nhận thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản bị đánh thuế thu nhập. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp phần thu nhập này được miễn thuế nêu tại Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC
Do đó, việc bạn đã sở hữu tài sản được 6 tháng (183 ngày) chỉ là điều kiện thuộc b.1.2 nêu trên, căn cứ vào điều kiện trên. Để được miễn thuế, bạn phải đáp ứng thêm điều kiện b.1.1 và b.1.3 nêu trên.
Nếu không đáp ứng các điều kiện này thì bạn sẽ không được miễn thuế GTGT mà hiện tại bạn phải kê khai và nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định pháp luật.

5/5 - (1 bình chọn)