Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023

964
Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023

Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế dành cho cá nhân hoặc tổ chức cần xác nhận không nợ thuế cho một số trường hợp yêu cầu phải có loại giấy này như trường hợp công ty giải thể, phá sản, hoặc muốn chuyển sang hoạt động kinh doanh thương mại. Khi cá nhân xin thôi quốc tịch hoặc xin định cư ở nước ngoài cũng cần phải xin mẫu công văn này. Doanh nhân thuộc đối tượng được thông báo không phải nộp thuế cũng cần phải chứng minh bằng cách xin mẫu giấy này. Vì vậy, dưới đây, Tìm luật sẽ giới thiệu đến bạn đọc mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế, bạn đọc tham khảo nhé!

Khi nào cần công văn xác nhận không nợ thuế

Đây là một tài liệu chính thức xác nhận rằng không có nghĩa vụ thuế và rất hữu ích trong nhiều thủ tục như phá sản, thanh lý và đóng cửa doanh nghiệp. Tại thời điểm này, bạn sẽ cần chứng minh rằng bạn được miễn thuế để hoàn thành các thủ tục này.

Do đó, công ty phải lập và gửi cho cơ quan nhà nước “Tờ khai không nợ thuế” để chứng minh rằng công ty không nợ bất kỳ khoản thuế nào.

Công văn xác nhận không nợ thuế là gì?

Công văn xác nhận nghĩa vụ nộp thuế là văn bản do cá nhân, tổ chức nộp cho cơ quan thuế xác lập nghĩa vụ nộp thuế của công ty, cá nhân trong trường hợp công ty muốn nộp đơn phá sản. Bằng chứng về các khoản thuế chưa thanh toán là bắt buộc.

Giấy chứng nhận không phải nộp thuế cũng được những người muốn trốn thuế hoặc định cư ở nước ngoài sử dụng để chứng minh rằng họ không phải nộp thuế tại Việt Nam.

Thủ tục xác định miễn nghĩa vụ thuế có ba kết quả có thể xảy ra.

 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không xác nhận thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 • Trường hợp cần phải xác minh, đối chiếu, cơ quan sẽ thông báo cho doanh nghiệp biết lý do không xác minh.
 • Khi công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan nhà nước sẽ gửi cho công ty xác nhận về các khoản thuế chưa nộp.
Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023
Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023

Nội dung yêu cầu của mẫu công văn xác nhận không nợ thuế

Nội dung bắt buộc phải có trong công văn xác nhận không nợ thuế như sau:

 • Thông tin về công văn: Số công văn và ngày phát hành
 • Thông tin cơ quan thuế tiếp nhận
 • Thông tin về công ty/cá nhân xin xác nhận không nợ thuế; Tên, Mã số thuế, Địa chỉ, Số điện thoại.
 • Lý do xin xác nhận không nợ thuế là gì?
 • Thông tin các loại tài liệu kèm theo
 • Xác nhận của cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền.

Nội dung này được cung cấp theo mẫu công văn xác nhận không phải nộp thuế. Chuẩn bị đúng cách và đầy đủ thông tin. Để lấy căn cứ chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Tải xuống mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023

Lưu ý khi soạn thảo công văn xin xác nhận không nợ thuế để đấu thầu

Khi xin xác nhận không nợ thuế, các bạn cần nêu rõ các thông tin:

 • Người nộp thuế: Họ tên/ Tên công ty, đơn vị
 • Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ nhận thông báo thuế.
 • Mã số thuế chính xác và còn hoạt động

Thông tin công ty trong biểu mẫu xác nhận không nợ thuế cần đúng và khớp với thông tin đã đăng ký trong giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp

Nội dung/ lý do xin xác nhận: Lý do đề nghị xác nhận nghĩa vụ thuế; là một phần quan trọng của mẫu thư chấp nhận. Do đó công ty/cá nhân phải nêu rõ lý do; yêu cầu thư xác nhận miễn thuế mẫu này. Trường hợp giải thể/phá sản hoặc xin thôi quốc tịch phải ghi rõ; Không sử dụng cách nói giảm nói tránh để tạo ra một cái cớ vô căn cứ; và không đảm bảo

Thông tin tài liệu gửi kèm: Đây là phần dữ liệu nơi bạn gửi các tài liệu đã chuẩn bị; và kèm theo một lá thư nói rằng không có khoản thanh toán nào đến hạn. Mục đích của nó là để cho phép cơ quan thuế kiểm kê các tài liệu chính xác; đầy đủ và số lượng tài liệu nhận được; Là thông tin được liệt kê chính xác? Bằng cách đó, bạn có thể chắc chắn rằng mình đã chuẩn bị đầy đủ; giấy tờ cần thiết trong trường hợp vô tình làm mất giấy tờ; trong quá trình giao nhận và trong quá trình lưu kho cho cơ quan thuế.

Người ký công văn ký xác nhận: Phải là người đại diện theo pháp luật. Kèm theo giấy ủy quyền phải có văn bản ủy quyền.

Thủ tục đơn xin xác nhận không nợ thuế

Bước 1:  Người nộp thuế gửi văn bản đề nghị xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ thuế của từng loại thuế hoặc của tất cả các loại thuế.

Trường hợp thương nhân nước ngoài không kê khai hoặc nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân Việt Nam khấu trừ, nộp thuế và phía Việt Nam đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của thương nhân nước ngoài: Doanh nhân nước ngoài hoặc bên Việt Nam khấu trừ, nộp thuế gửi văn bản đề nghị ngân sách nhà nước Việt Nam xác nhận nghĩa vụ thuế đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của bên xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Nếu được phép; phải có giấy ủy quyền có chữ ký của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế phải nêu rõ các nội dung: Tên người nộp thuế, mã số thuế; Số thuế phát sinh của từng loại thuế bao gồm cả số thuế do người nộp thuế khai trong hồ sơ thuế đã nộp cho cơ quan thuế và số thuế khoán, số thuế ấn định theo quyết định của cơ quan thuế; …
 • Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý thuế có thẩm quyền. Cơ quan quản lý trực tiếp doanh nghiệp về thuế/ nơi cá nhân thường trú.

 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.
 • Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
 • Thực hiện trên trang website đăng ký thuế theo hình thức trực tuyến.

Trường hợp văn bản được giao trực tiếp cho cơ quan thuế thì cán bộ quản lý thuế phải tiếp nhận, đóng dấu xác nhận đã nhận văn bản, ghi thời gian nhận văn bản, ghi rõ số lượng văn bản trong văn bản và ghi vào văn bản giao nhận

Trường hợp văn bản được gửi qua đường bưu điện thì cán bộ quản lý thuế phải đóng dấu ghi ngày nhận văn bản và vào sổ của cơ quan thuế.

Bước 3: Cán bộ thuế xác minh và thông báo số tiền thuế phải nộp.

Rà soát dữ liệu, thông tin việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế.

Căn cứ dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế, cơ quan thuế quản lý khoản thu ngân sách nhà nước thực hiện rà soát dữ liệu nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước của cơ quan thuế bao gồm:

 • Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã nộp, còn phải nộp, còn nợ, nộp thừa của người nộp thuế;
 • Các vi phạm hành chính thuế của người nộp thuế (nếu có).
 • Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế khớp đúng với thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế thì cơ quan thuế thực hiện gửi Thông báo xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước cho người nộp thuế theo quy định.
 • Trường hợp thông tin đề nghị của người nộp thuế và thông tin trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế chưa đầy đủ hoặc có chênh lệch, cơ quan thuế gửi Thông báo yêu cầu bổ sung thông tin cho người nộp thuế để giải trình, bổ sung thông tin theo quy định.

Thời hạn nộp: trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận của người nộp thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế ra thông báo về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế, Chi cục thuế xác nhận hoặc không thực hiện. xác nhận với người nộp thuế hoặc thông báo yêu cầu bổ sung thông tin để người nộp thuế làm rõ và hoàn thiện thông tin.

Thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế không được tính vào ngân sách nhà nước để bổ sung dữ liệu của người nộp thuế.

Sau khi nhận được thông tin bổ sung từ người nộp thuế, nếu thông tin đầy đủ, cơ quan quản lý thuế gửi thông báo cho người nộp thuế theo quy định về thực hiện nghĩa vụ thuế NSNN. Trường hợp xác định người nộp thuế không có quyền nộp ngân sách nhà nước liên quan đến việc xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ của mình thì cơ quan thuế ra Thông báo gửi người nộp thuế, trong đó nêu rõ lý do gửi. giấy chứng nhận cho người nộp thuế được ghi rõ ràng.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề “Mẫu công văn xin xác nhận không nợ thuế mới năm 2023”. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý như mẫu đơn thuận tình ly hôn download cần được giải đáp, các Luật sư, luật gia chuyên môn của Tìm luật sẽ tư vấn, giúp đỡ tận tình, hãy gọi cho chúng tôi qua số hotline  0833.102.102 để được tư vấn nhanh chóng, hiệu quả.

Mời bạn xem thêm:

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ để xác nhận không nợ thuế hải quan?

Văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan
Biên bản họp, quyết định giải thể của công ty
Bản sao đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập của đơn vị (có chứng thực)
Trong vòng 5 ngày làm việc tổng cục hải quan sẽ có văn bản trả lời về việc đơn vị có nợ hoặc không nợ thuế hải quan.

Giải thể công ty có bắt buộc phải xác nhận không nợ thuế hải quan không?

Căn cứ Khoản 70 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động theo đó:
Việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp giải thể, phá sản thực hiện theo quy định tại Điều 54 Luật Quản lý thuế, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã và pháp luật về phá sản. Trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cụ thể như sau:
Nhà thầu tư nhân, Chủ sở hữu hoặc Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị hoặc cơ quan thanh lý công ty hoặc, nếu được quy định trong điều lệ công ty, chịu trách nhiệm đáp ứng các nghĩa vụ thuế của công ty trước khi gửi yêu cầu thanh lý cho Cơ quan đăng ký.
Hội đồng giải thể hợp tác xã có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế của hợp tác xã trước khi hồ sơ giải thể được gửi đến cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký.
Công ty quản lý tài sản, công ty quản lý, thanh lý tài sản có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty sau khi có lệnh mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.
Trách nhiệm đáp ứng các nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp tư nhân ngừng hoạt động do người nộp thuế không tuân thủ thủ tục thanh lý hoặc phá sản bắt buộc theo luật định. hội đồng quản trị công ty hoặc chủ sở hữu công ty; hội đồng quản trị; ban quản lý hợp tác xã;
Chủ hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm nộp số thuế còn thiếu khi hộ gia đình, cá nhân ra kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.
Trường hợp tổ hợp tác ngừng hoạt động mà chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì các thành viên trong tổ hợp tác liên đới chịu trách nhiệm nộp thuế.

5/5 - (1 bình chọn)