Mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023

186
Mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023

Chế độ thai sản là cơ quan do pháp luật lao động quy định nhằm đảm bảo tình trạng sức khỏe của lao động nữ và bình đẳng giới, khảo sát tình trạng sức khỏe chung của phụ nữ mang thai và sinh con. Tuy nhiên, sau thời hạn nghỉ thai sản nhân viên nữ hoàn toàn có thể xin nghỉ nếu thấy tình hình thực tế không thể tiếp tục. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023 ở bài viết dưới đây của Tìm luật nhé!

Đơn xin nghỉ việc sau chế độ thai sản là gì?

Đơn xin nghỉ nghỉ việc sau chế độ thai sản là văn bản do người lao động đã hết thời gian hưởng chế độ thai sản gửi đến người sử dụng lao động với mong muốn được nghỉ việc. Việc xin nghỉ có thể được người sử dụng lao động chấp nhận hay không bởi vì, quyền này xuất phát từ việc người lao động hài lòng với thời gian nghỉ thai sản đầy đủ và cần phải suy nghĩ thêm về thỏa thuận với người sử dụng lao động.

Đơn xin nghỉ việc sau chế độ thai sản được dùng để cá nhân người lao động bày tỏ nguyện vọng của mình, làm cơ sở để người sử dụng lao động xem xét, đánh giá tình hình thực tế quyết định có cho người lao động nghỉ việc hay không.

Thời hạn làm đơn xin nghỉ việc sau thai sản là bao lâu?

Căn cứ quy định điểm b, điểm c khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 thời gian thông báo nghỉ việc trước của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“1. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này

Vì vậy, sau khi nghỉ thai sản bạn có quyền viết đơn xin nghỉ việc đến nơi bạn đang làm việc và đơn này phải viết và gửi trước ít nhất theo khoảng thời hạn 30 ngày hoặc 45 ngày tùy từng loại hợp đồng lao động đã giao kết. Khi đã gửi đơn thông báo trước cho nơi làm việc đủ thời hạn theo luật định thì không được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật và không bị bồi thường hợp đồng lao động.

Mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023
Mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023

Làm đơn xin nghỉ việc sau thai sản có được hưởng chế độ gì không?

Theo quy định Khoản 1 điều 48 Bộ luật Lao động 2012 như sau:

“Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.”.

Theo đó, người lao động sau khi nghỉ thai sản hoàn toản có thể được hưởng trợ cấp thôi việc nếu người lao động làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên và đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 36 và Điều 48 Bộ luật Lao động 2019.

Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định “Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có). Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội…”.

Ngoài ra, thời gian người lao động nghỉ thai sản không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà sẽ được tính vào thời gian làm việc có hiệu quả của công ty để tính vào thời gian hưởng trợ cấp thôi việc.

Do đó, nếu người lao động hoàn thành đủ thời gian làm việc và đủ điều kiện để nghỉ ngay sau khi nghỉ sinh con thì người lao động có thể được nhận trợ cấp thôi việc.

Cách viết đơn xin nghỉ việc sau thai sản năm 2022

Khi viết đơn xin nghỉ việc người lao động lưu ý trình bày các nội dung theo thứ tự sau:

Phần mở đầu:

Đầu tiên Đơn xin nghỉ việc cần có Quốc hiệu và tiêu ngữ: 

  • Quốc hiệu ghi trên văn bản: “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” được trình bày bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm.
  • Tiêu ngữ: “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được viết bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối ngắn và có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ 

Sau quốc hiệu, tiêu ngữ là tên của loại đơn hành chính viết “ ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC” được viết dưới dạng chữ in hoa, cỡ chữ lớn.

Phần giữa của đơn xin nghỉ việc:

Khi viết đơn xin nghỉ việc, bạn phải cung cấp đầy đủ và theo thứ tự các thông tin sau:

  • Nơi/người nhận đơn: ghi “Kính gửi…” ghi tên nơi nhận đơn hoặc người nhận đơn là các bộ phận/người có liên quan trực tiếp đến việc giải quyết đơn xin nghỉ việc.
  • Thông tin về bản thân: ghi “Tên tôi là… tuổi… chức vụ… bộ phận…. số CMND/CCCD, nơi ở…”. Tùy thuộc theo yêu cầu từng đơn vị mà ghi mức độ chi tiết về thông tin;
  • Trình bày nguyện vọng xin nghỉ việc và ghi rõ lý do xin nghỉ việc ngắn gọn; 
  • Ghi rõ thời gian bàn giao công việc và thời gian mong muốn được nghỉ việc;
  • Ghi bàn giao công việc cho ai/ làm chức vụ gì;
  • Ghi rõ nội dung các công việc được bàn giao;
  • Lời cam kết về thông tin đã ghi trên là sự thật và được thực hiện;
  • Lời cảm ơn và mong muốn đạt được nguyện vọng.

Tùy theo tình hình thực tế, nội dung đơn xin nghỉ việc và thứ tự các nội dung có thể thay đổi. Tuy nhiên, thời hạn nghỉ và lý do nghỉ là bắt buộc và phải được ghi chính xác.

Phần kết:

Sau khi trình bày nội dung đơn xin thôi việc cần được ký tên ghi rõ họ tên của người xin nghỉ việc, bộ phận ký duyệt và các bộ phận phụ trách nếu có.

Tải xuống mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Mẫu đơn xin nghỉ việc sau thai sản mới năm 2023” đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin pháp lý của quý khách hàng liên quan tới soạn thảo mẫu đơn xin nghỉ việc riêng. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Xin nghỉ việc trong thời gian nghỉ thai sản có được không?

Theo quy định pháp luật, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với công ty nhưng phải thực hiện nghĩa vụ báo cho người sử dụng lao động biết trước. Cụ thể:
Đối với trường hợp người lao động không được bố trí đúng công việc; các điều khoản đã được thỏa thuận trong hợp đồng, bị ngược đãi, bị ốm đau,…. hoặc chấm dứt hợp đồng mùa vụ, theo một công việc thì khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải có nghĩa vụ báo trước cho công ty biết trước ít nhất 03 ngày làm việc
Đối với trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động xác định thời hạn thì người lao động có nghĩa vụ báo cho công ty biết trước ít nhất 30 ngày.
Đối với trường hợp người lao động mang thai mà phải nghỉ việc theo chỉ định của bác sĩ thì khi chấm dứt hợp đồng lao động theo chỉ định của bác sĩ
Đối với trường hợp người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì người lao động phải có nghĩa vụ báo trước cho công ty biết trước ít nhất 45 ngày
Hoàn toàn có thể xin nghỉ việc trong thời gian nghỉ thai sản nhưng phải thông báo với cơ quan nơi bạn làm việc.

Nghỉ thai sản xong muốn nghỉ việc luôn giải quyết thế nào?

Khi bạn nghỉ xong thai sản bạn muốn nghỉ việc luôn thì phải thực hiện đúng theo các quy định về trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, cụ thể là:
“Điều 35, Bộ luật lao động 2019 Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
Bạn cần xem xét hợp đồng lao động của mình thuộc loại gì để biết thủ tục và thời hạn báo trước sao cho đúng quy định nêu trên.
Nếu bạn nghỉ thai sản xong nghỉ việc luôn mà không báo trước tức là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Theo đó, trách nhiệm của bạn sẽ theo điều 40 BLLĐ 2019, cụ thể là:
” Điều 40. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
1. Không được trợ cấp thôi việc.
2. Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động và một khoản tiền tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước.
3. Phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ luật này.

5/5 - (1 bình chọn)