Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023

648
Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023

Đăng ký thường trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công dân, đăng ký hộ khẩu là một việc cần thiết, có quan hệ mật thiết với các vấn đề pháp lý liên quan đến đời sống xã hội của mỗi cá nhân. Công dân được yêu cầu thay đổi hộ khẩu trong trường hợp có các vấn đề pháp lý như thay đổi nơi cư trú hoặc nhân sự, phân chia đất đai, nhà ở, công việc hoặc tài liệu. Các thủ tục bao gồm chia tách, sáp nhập, khai báo tạm trú, tạm vắng… Như việc con sinh ra cũng cần phải nhập khẩu. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023 trong bài viết sau đây của Tìm luật.

Quy định thời gian nhập hộ khẩu cho con 

Khoản 1 Điều 15 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định về trách nhiệm đăng ký khai sinh như sau:

Trách nhiệm đăng ký khai sinh

1. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.

Do đó, thời hạn đăng ký khai sinh chậm nhất là 60 ngày, kể từ ngày sinh con.

Sau khi đứa trẻ ra đời, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp phải đăng ký thường trú cho đứa trẻ trong thời hạn 120 ngày theo quy định trên.

Sau khi Nghị định 31/2014/NĐ-CP hết hiệu lực và được thay thế bằng Nghị định 62/2021/NĐ-CP thì không còn quy định về thời hạn đăng ký thường trú.

Không còn thời hạn đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh nhưng theo quy định tại Điều 19 Khoản 6 Luật Cư trú 2020 thì phải làm thủ tục đăng ký thường trú nếu đủ điều kiện.

Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được thông báo về việc con sinh ra, cha, mẹ hoặc chủ hộ gia đình đang nuôi con có trách nhiệm làm thủ tục đăng ký thường trú cho con.

Khi bạn nhập hộ khẩu cho con trễ hạn sẽ bị phạt, mức phạt quy định tại điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, cụ thể:

Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023

Thủ tục nhập khẩu sau khi khai sinh

Hồ sơ đăng ký thường trú

Giấy khai sinh của trẻ, trong đó bao gồm:

  • 01 bản sao giấy khai sinh cấp từ sổ gốc (có dấu đỏ);
  • 01 bản phô tô;
  • Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn của vợ chồng bạn.
  • Sổ hộ khẩu bản chính.
  • Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Trình tự, thủ tục thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Người được đăng ký khai sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh gồm các giấy tờ trên cho cơ quan Công an nơi cư trú và tự giải quyết.

Bước 2: Nhận tài liệu

Cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ. Mời người nộp hồ sơ hoàn thiện hồ sơ (nếu có), sửa đổi, bổ sung cho hợp lệ và thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Mục 1 Chương 3 Thông tư 80/2011/TT-BCA theo yêu cầu.

Bước 3: Tra lại sổ hộ khẩu

Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan công an sẽ đăng ký thường trú cho trẻ em và trả sổ hộ khẩu cho người đăng ký theo quy định.

Hướng dẫn mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023

Mục “Kính gửi (1)”: Ghi Công an nơi đến làm thủ tục đăng ký cư trú (tức là nếu nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký là Công an quận, huyện, thị xã, phường, hoặc Công an quận, thành phố) . có thẩm quyền xác nhận, ký tên và đóng dấu).

1. Họ, Tên đệm, Tên”: Ghi đầy đủ họ, tên đệm, tên của người bị thay đổi thông tin nơi cư trú (hộ chiếu, nhập khẩu,…) bằng chữ hoa hoặc chữ thường (tên thật trên giấy khai sinh ghi rõ chữ đệm và tên). .) còn lại…).

Nếu người thay đổi thẻ cư trú là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi (chẳng hạn như trẻ em được đưa vào nhà của gia đình), tên sẽ được ghi lại như hiện tại.

2. Ngày sinh”: Ghi ngày tháng năm sinh theo năm dương lịch và đối chiếu với Giấy khai sinh của người có thay đổi nơi cư trú. *Vui lòng điền 02 chữ số cho ngày tháng năm sinh, 02 chữ số cho tháng 1 và tháng 2, 04 chữ số cho năm sinh.

3 Giới tính: Ghi giới tính của người xin đổi thẻ thường trú là nam hoặc nữ.

4 Số nhận dạng cá nhân/Số ID”: Nhập số nhận dạng cá nhân đầy đủ của bạn (tức là số nhận dạng dân sự gồm 12 chữ số) hoặc số ID (9 chữ số), nếu không thì để trống.

5. Số điện thoại liên hệ: Nhập số điện thoại cố định hoặc di động đang sử dụng.

6. E-mail”: nhập địa chỉ e-mail của người liên hệ (không bắt buộc, điền nếu cần).

7. Hộ khẩu thường trú”: Điền địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú theo địa bàn hành chính của người thay đổi nơi cư trú (địa chỉ ghi trong sổ hộ khẩu hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú). Ghi rõ theo thứ tự: số nhà, đường phố, số nhà. tổ, xóm, xóm, bản, xóm, bản, xóm, bản, púm, sóc. Quận, Thành phố; Thành phố, Thành phố nếu không thì để trống (nếu nhập cho Trẻ sơ sinh)

8. “Tạm trú”: Ghi địa chỉ nơi sẽ làm thủ tục đăng ký tạm trú (nhập thẻ cư trú). Ký hiệu được giải thích ở điểm 7. Nếu người thay đổi tư cách lưu trú có cả tư cách thường trú và tư cách lưu trú tạm thời, vui lòng điền vào tất cả. Đừng vào nếu bạn không có nhà ở tạm thời.

9. Địa chỉ hiện tại”: Điền địa chỉ hiện tại theo địa danh hành chính. Địa chỉ nhà hiện tại của bạn là nhà thường trú, nhà tạm trú của bạn hoặc nơi mà người thay đổi thông tin nhà của bạn mới chuyển đến. Vì vậy, hãy viết nó như đã giải thích ở điểm 7.

10. Nghề nghiệp, việc làm: Nhập nghề nghiệp chính hiện tại, tên cơ quan, bộ phận, tổ chức và địa chỉ làm việc của người có nơi cư trú sẽ được thay đổi.

11. Họ, Tên, Tên đệm của Chủ hộ”

12. Quan hệ với Chủ hộ”

13. Số nhận dạng cá nhân/Số hiệu chủ hộ: Nhập số nhận dạng cá nhân đầy đủ của chủ hộ (tức là số chứng minh nhân dân gồm 12 chữ số) hoặc số thẻ (9 chữ số).

14. Nội dung đề xuất (2): Trình bày rõ ràng, cụ thể đề xuất của bạn.

15. Người trong hộ cùng sống”: Điền vào cột thông tin người chuyển đến cùng nơi ở với người có tên ở mục 1. Người đứng tên trong tờ khai, hoặc chồng con được tách khỏi người đứng tên trong tờ khai Trong phần này bạn cần lưu ý những điểm sau:

Mục Quan hệ với người có thay đổi: Ghi rõ mối quan hệ với người khai mẫu tờ khai CT1

Mục Quan hệ với chủ hộ: Ghi mối quan hệ thực tế với chủ hộ đã ghi ở Mục số 11.

Mục “Nhận xét của Chủ hộ” và “Nhận xét của Chủ hộ hoặc Đại lý thường trú”: Hai mục này phải được ghi rõ ràng và có chữ ký của chủ hộ và chủ nhà.

Mục “Ý kiến ​​của cha, mẹ hoặc người giám hộ (4)”: Đối với người chưa thành niên (con dưới 18 tuổi), người bị hạn chế hành vi dân sự, người không có năng lực hành vi dân sự, nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của những cá nhân này nên nêu rõ quan điểm của họ trong phần này nếu thông tin thay đổi. Nhập ‘Con tôi hoặc ông bà đồng ý: ….có…’ (nếu chuyển đi).

Phần Người khai: Người khai là người trực tiếp lập tờ khai và ký xác nhận vào tờ khai. Người nộp đơn có thể là người lớn có thông tin thay đổi nơi cư trú, hoặc cha mẹ, người giám hộ của trẻ vị thành niên hoặc người có năng lực hạn chế.

Tải xuống mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023

Mời bạn xem thêm:

Vấn đề Mẫu tờ khai nhập hộ khẩu cho con mới năm 2023″ đã được Tìm luật giải đáp thắc mắc ở bên trên. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc, cung cấp các thông tin pháp lý tới quý khách hàng như mẫu đơn xin nghỉ việc. Hy vọng đây sẽ là những kiến thức bổ ích giúp cho bạn đọc trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Câu hỏi thường gặp

Thủ tục đăng ký nhập hộ khẩu cho con theo bố?

Bước 1: Khi đi đăng ký, người nhà cần chuẩn bị các giấy tờ sau:
1 tờ Bản sao giấy khai sinh của trẻ (có dấu đỏ do UBND phường, xã cấp) và 1 bản photo;
Giấy chứng nhận kết hôn của bố mẹ;
Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính);
Điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (mẫu này lấy tại Công an quận, huyện, thị xã, thành phố).
Bước 2: Các giấy tờ và tường trình trên phải nộp cho Công an huyện, thành phố hoặc nơi người cha sinh sống.
Sau khi nhận hồ sơ, cán bộ kiểm tra nội dung khai báo, thẩm tra hồ sơ, chụp bản sao giấy khai sinh (có dấu đỏ), giấy chứng nhận kết hôn (để nhập hộ khẩu). Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền theo quy định cấp sổ hộ khẩu cho người đăng ký thường trú. Mọi sự từ chối phải được trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

Nếu mẹ sinh con mà không có đăng kí kết hôn thì có được nhập khẩu không?

Theo Điều 20, Khoản 2, Luật cư trú 2020, “2. Công dân được sự đồng ý của chủ hộ, chủ hộ khi chồng ở với vợ, con về ở với bố, mẹ, bố, mẹ đến ở với bố, mẹ. cho con cái của họ.”
Điều 8 Luật cư trú 2020 quy định “Trường hợp người khai thay đổi nơi thường trú là người chưa thành niên thì trong phần khai báo thay đổi nơi cư trú phải ghi tên cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản và phải có sự đồng ý rõ ràng.
Vì vậy, chỉ cần cha mẹ đồng ý, chủ hộ đồng ý cho nhập cảnh, con có giấy khai sinh thì đăng ký thường trú cho con là được nhưng việc thiếu giấy đăng ký kết hôn cũng không ảnh hưởng gì đến con. . .

5/5 - (1 bình chọn)