Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?

132
Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?

Giấy khai sinh là giấy tờ tùy thân đầu tiên bắt buộc đối với mọi công dân Việt Nam. Tuy nhiên, giấy khai sinh gốc thường được sử dụng để bảo quản an toàn, vì vậy thường sử dụng bản sao của giấy khai sinh. Trong một số trường hợp cần có bản sao như khi đi học, thi lấy bằng lái xe, hoặc khi tìm việc làm… Vì lý do này, bạn nên tạo một bản sao giấy khai sinh của mình để sẵn sàng sử dụng nếu cần. Mời bạn đọc tham khảo quy định về bản sao giấy khải sinh trong bài viết “Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?” sau đây.

Những cá nhân, tổ chức nào được quyền yêu cầu cấp bản sao giấy khai sinh?

Theo Điều 16 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức phải cấp bản sao Giấy khai sinh từ sổ gốc gồm:

“Điều 16. Cá nhân, tổ chức có quyền yêu cầu sao y bản chính.

 1. Ảnh gốc trao cho cá nhân hoặc tập thể. 2. Bản chính được giao cho người đại diện theo pháp luật, người đại diện theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức. 3. Cha, mẹ, con. cặp; anh chị em; những người thừa kế khác của người được cấp ban đầu nếu người đó đã chết.

Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?

Căn cứ Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP giá trị pháp lý của bản sao từ Sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch như sau:

 1. Bản sao do Sổ đăng ký chính cấp được áp dụng thay thế bản chính trong giao dịch thương mại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 2. Trường hợp pháp luật không có quy định khác, bản sao có chứng thực từ bản chính theo quy định của Nghị định 23/2015/NĐ-CP được áp dụng thay cho bản chính dùng để đối chiếu, chứng thực trong giao dịch.
 3. Chữ ký được chứng thực theo quy định của Nghị định này có giá trị chứng minh người đề nghị chứng thực đã ký vào chữ ký đó và là căn cứ để xác định trách nhiệm của người ký đối với nội dung của giấy tờ, văn bản tăng thêm.
 4. Hợp đồng, giao dịch được công chứng theo quy định của Nghị định này được coi là bằng chứng về thời gian, địa điểm các bên ký kết hợp đồng, giao dịch. Năng lực dân sự, ý chí tự nguyện, chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên trong hợp đồng, giao dịch.

Có hai loại bản sao giấy khai sinh.

Bản sao giấy khai sinh gốc. Việc cấp bản sao Giấy khai sinh từ số bản chính do cơ quan, tổ chức lưu giữ bản chính Giấy khai sinh có thẩm quyền và trách nhiệm cấp bản sao từ số bản chính.

Bản sao giấy khai sinh có công chứng về cơ bản là một bản sao, nhưng được chứng nhận bởi cơ quan chính phủ thích hợp. Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào bản chính Giấy khai sinh phải xác nhận nội dung bản sao Giấy khai sinh phù hợp với các nội dung của bản chính.

Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?
Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?

Giấy tờ cần chuẩn bị khi công chứng giấy khai sinh

Tên, địa chỉ của người yêu cầu công chứng, nội dung yêu cầu công chứng, Phiếu yêu cầu công chứng có danh mục các giấy tờ kèm theo Tên cơ quan công chứng, tên người nhận hồ sơ yêu cầu công chứng, thời gian yêu cầu công chứng tài liệu đã được nhận.

Bản sao chứng minh nhân dân của người đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản sao giấy chứng nhận và các giấy tờ khác có liên quan đến giấy khai sinh.

Bản sao giấy khai sinh công chứng có thể thay cho Giấy khai sinh bản gốc không?

Để có giá trị pháp lý, giấy khai sinh và bản sao giấy khai sinh có công chứng được dùng thay cho giấy khai sinh.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp như giấy khai sinh của trẻ khi đi máy bay. Nếu sử dụng bản sao Giấy khai sinh thì phải là bản sao Giấy khai sinh được cấp từ bản chính Giấy khai sinh, không phải là bản sao có chứng thực.

Điều này có nghĩa là bản sao giấy khai sinh có giá trị pháp lý như bản chính giấy khai sinh. Bản sao Giấy khai sinh có công chứng (tức là lấy bản sao Giấy khai sinh và đi công chứng) có thể thay thế bản chính Giấy khai sinh chỉ nhằm mục đích đối chiếu, công chứng trong các giao dịch. Vì vậy, bản sao giấy khai sinh có công chứng không thể thay thế hoàn toàn giấy khai sinh trong tình huống trên của khách hàng. Chỉ được sử dụng bản sao Giấy khai sinh được cấp từ Giấy khai sinh gốc để thay Giấy khai sinh hoặc xin cấp mới Giấy khai sinh.

Bản sao giấy khai sinh photo công chứng có thời hạn bao lâu?

Theo Điều 3 Nghị định 23/2015/NĐ-CP, bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực từ bản chính, chữ ký có chứng thực và để xác lập giá trị pháp lý của hợp đồng đối với trường hợp giao dịch được chứng thực, ngày tháng năm sinh Bản sao chứng chỉ có giá trị như bản chính mà không hạn chế giá trị của bản sao.

Bản sao chứng thực chỉ hết hiệu lực khi bản chính dùng để chứng thực hết hiệu lực. Khi bản gốc giấy khai sinh hết hạn thì bản sao có chứng thực cũng vậy.

Lệ phí chứng thực giấy khai sinh hiện nay

Các giấy tờ gốc hoặc bản sao có chứng thực của các cơ quan, tổ chức có liên quan tại Việt Nam cấp hoặc chứng thực:

Cơ quan thực hiện:

 • Ủy ban nhân dân cấp xã,
 • Phòng Tư pháp
 • Tổ chức hành nghề công chứng
 • Cơ quan đại diện

Mức thu phí:

Tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp, Tổ chức hành nghề công chứng:

 • 2.000 đồng/trang;
 • Từ trang thứ 3 trở lên thu 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

Tại cơ quan đại diện: 10 USD/bản;

Bản sao có chứng thực bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tại nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam phối hợp với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, chứng nhận.

Thủ tục cấp bản sao giấy khai sinh

1.Người yêu cầu cấp bản sao từ bản chính phải cung cấp bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người nhận yêu cầu để xác minh. Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao từ sổ gốc là đối tượng quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 16 của Nghị định này thì nộp giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính.

2. Cơ quan, tổ chức phải căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao cho người nộp hồ sơ. Nội dung bản sao phải khớp với nội dung ghi trong sổ gốc. Trường hợp không lưu được bản chính hoặc không có thông tin về nội dung yêu cầu cấp bản sao thì cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức.

3. Trường hợp người đăng ký gửi hộ khẩu qua đường bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này và một phong bì đã dán tem, ghi rõ họ tên. và địa chỉ của người nhận đối với cơ quan hoặc tổ chức cấp bản sao.

4. Thời hạn cấp bản sao từ sổ gốc thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định này. Nếu yêu cầu một bản sao của cuốn sách gốc được gửi qua đường bưu điện, thời hạn sẽ bắt đầu sau khi cơ quan hoặc tổ chức nhận được tài liệu có dấu bưu điện, đầy đủ và hợp lệ.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Giấy khai sinh photo công chứng được không năm 2023?”. Tìm luật với đội ngũ luật sư, luật gia và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin pháp lý, mẫu đơn như mẫu hợp đồng thuê nhà công chứng, hy vọng bài viết có ích cho độc giả.

Câu hỏi thường gặp

Làm hộ chiếu khi không có trích lục khai sinh có thể dùng bản sao giấy khai sinh không?

Điều 15 Luật Xuất nhập cảnh Việt Nam 2019 quy định về việc cấp hộ chiếu phổ thông tại Việt Nam, cụ thể: Người đề nghị cấp hộ chiếu phải khai theo mẫu khai, hai ảnh chụp chân dung và các giấy tờ liên quan theo quy định tại khoản 2 Điều 15.
Vui lòng xuất trình CMND, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
Các giấy tờ liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông ở trong nước trong đó có: Bản sao Giấy khai sinh hoặc trích lục Giấy khai sinh của người dưới 14 tuổi;

Chứng minh đối tượng miễn thị thực bằng bản sao giấy khai sinh ở Việt Nam được không?

Bằng chứng về việc đủ điều kiện Giấy miễn thị thực:
Người Việt Nam nước ngoài nộp bản sao có chứng thực từ bản chính hoặc kèm theo một trong các giấy tờ sau kèm theo bản chính để đối chiếu: Giấy khai sinh, quyết định thôi về Việt Nam hoặc giấy chứng tử của người có quốc tịch Việt Nam trước đó;

5/5 - (1 bình chọn)