Quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023

168
Quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023

Hiện nay, nhà nước đã có quyết định thu hồi đất để phục vụ cho các dự án đầu tư xây dựng lớn như xây dựng cầu đường hay các dự án xây dựng phát triển kinh tế, chính trị xã hội. Vì đất canh tác là tư liệu sản xuất quan trọng nhất của người dân ở nhiều nơi nên nhà nước cần có biện pháp đền bù phù hợp, bảo đảm quyền lợi của người dân. Giá bồi thường đất nông nghiệp là mối quan tâm lớn nhất đối với những người sử dụng đất nông nghiệp cho nông nghiệp. Bạn đọc có thể tham khảo quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023 trong bài viết sau đây của Tìm luật.

Các trường hợp được đến bù và điều kiện để được đền bù đất

Các trường hợp được đền bù

Để đủ điều kiện được bồi thường đất nông nghiệp, bãi rác phải được tiểu bang phân loại là đất nông nghiệp. Luật đất đai hiện nay quy định rõ những loại đất nào được coi là đất nông nghiệp và có các chính sách bồi thường tương tự, bao gồm:

  • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng
  • Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh. Phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia và công cộng
  • Nhà nước lấy đất của hộ gia đình, cá nhân
  • Nhà nước mua đất nông nghiệp từ các tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công tự cấp vốn, các nhóm cộng đồng và các tổ chức tôn giáo.
  • Nhà nước mua đất ở
  • Nhà nước thu hồi đất phi nông nghiệp không phải là đất ở của hộ gia đình, cá nhân.

Ngoài các loại đất được liệt kê ở trên, có một số loại đất không được áp dụng mức đền bù đất nông nghiệp. Thay vào đó, các mức đền bù quốc gia phù hợp được áp dụng cho các loại đất phi nông nghiệp.

Điều kiện để được đền bù đất

Việc nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm khách quan, công bằng, dân chủ, công khai, kịp thời và đúng trình tự, thủ tục thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai 2013, cụ thể như sau:

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và đất chưa được cấp phải đủ điều kiện.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở liên quan đến quyền sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu nhà ở và các giấy tờ liên quan được gia tăng.

Khi nào được nhận tiền theo giá đền bù đất nông nghiệp

Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013, Nhà nước có thể thu hồi đất nông nghiệp do người dân khai thác, sử dụng, canh tác vào mục đích an ninh, quốc phòng hoặc phát triển kinh tế, xã hội, cộng đồng.
Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận được tiền đền bù. Chủ sở hữu bất động sản mới sẽ được tiểu bang bồi thường bằng tiền mặt nếu bất động sản đáp ứng hai điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp này không thuộc diện đất nhà nước cho công dân thuê trả tiền thuê đất hàng năm.
  • Đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là Sổ đỏ. Ở những quốc gia chưa chính thức cấp Sổ đỏ thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được cấp Sổ đỏ theo quy định.
Quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023

Quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023

Khung giá đền bù đất đai để giải phóng mặt bằng

Đền bù thu hồi đất là việc nhà nước đền bù cho người dân khi họ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, phục vụ lợi ích quốc gia, để ở, hoặc để sử dụng vào các công trình công cộng, hỗ trợ, tái định cư.

Tất cả những người đang sử dụng đất đều thuộc đối tượng được bồi thường khi thu hồi đất, bao gồm cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài bị nhà nước thu hồi đất.

Để được Nhà nước hoàn trả toàn bộ chi phí, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức bị thu hồi phải chấp hành đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Khung giá bồi thường đất giải phóng mặt bằng được tính như sau:

Giá đất bồi thường = Mức giá đất hiện tại * Diện tích đất đã bị thu hồi

Khung giá đền bù cho đất đai nông nghiệp

Khi đất nước không chấp nhận là đất ở khi phát triển đất nông nghiệp

Lô đất đã có nhà riêng hoặc nhà ven kênh, dọc đường giao thông

Cá nhân, hộ gia đình này sẽ được bồi thường như sau:

Bồi thường dựa trên giá đất nông nghiệp hiện tại

Hỗ trợ thêm từ 30% đến 70% giá đất ở của loại đất ở có liên quan

Ngoài ra, nếu có sự khác biệt về giá giữa đất mới và đất cũ, bạn sẽ được yêu cầu thanh toán phần chênh lệch bằng tiền mặt.

Lưu ý: Khi thu hồi đất nông nghiệp trong các khu dân cư thuộc thành phố, quận hành chính, khu đô thị thì diện tích đất được thu hồi không quá 05 lần hạn mức giao đất ở trong khu dân cư, khu dân cư của cá nhân, hộ gia đình.

Cụ thể khung giá đất bồi thường cho đất nông nghiệp bị Nhà nước thu hồi là:

Giá đền bù đất nông nghiệp = Diện tích đất bị thu hồi (m2) * Giá đền bù (VNĐ/m2).
Trong đó: Giá đền bù = Giá đất đã được quy định trong bảng giá đất * Hệ số tăng/giảm đất nông nghiệp theo từng năm * Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

Khung giá đền bù cho đất đai trồng cây lâu năm

Theo phân loại sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai 2013, đất trồng cây lâu năm thuộc nhóm đất nông nghiệp. Diện tích trồng cây lâu năm thường trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng và phát triển dài ngày như cây cao su, ca cao, cà phê hoặc nhãn, vải, bưởi, cam.

Khung giá đền bù đối với đất trồng cây lâu năm thường được tính theo giá trị hiện có của vườn cây ăn trái theo thời giá tại địa phương tại thời điểm mua, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất. Trường hợp cây trồng chủ lực là cao su và cây lâu năm được quy định thì việc bồi thường được tính trên giá trị hiện có của vườn cây ăn trái theo giá địa phương tại thời điểm thu hồi, không bao gồm giá trị quyền sử dụng.

Vì vậy, nếu người mua, bán đất muốn biết giá chính xác để bù thì cần biết chính xác giá của mảnh đất quan tâm.

Cụ thể khung giá đất bồi thường cho đất trồng cây lâu năm khi Nhà nước thu hồi là:

Giá đền bù đất = Diện tích đất bị thu hồi (m2) * Giá đền bù (VNĐ/m2)

Trong đó: Giá đất trồng cây lâu năm = Giá đất được quy định trong bảng giá * Hệ số tăng/giảm theo từng năm * Hệ số điều chỉnh khác (nếu có).

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung liên quan đến vấn đề Quy định khung giá đền bù đất nông nghiệp năm 2023″. Nếu quý khách hàng đang có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc đến các vấn đề pháp lý, thông tin pháp lý, các mẫu đơn pháp luật như tra cứu giấy phép lái xe bằng cccd cần được giải đáp, vui lòng vào trang Tìm luật để xem thêm.

Câu hỏi thường gặp

Bảng giá đền bù đất nông nghiệp ở các địa phương có giống nhau không?

Bảng giá bồi thường đất nông nghiệp tại mỗi vùng có thể khác nhau do đặc điểm kinh tế, xã hội và địa lý cụ thể của vùng. Tuy nhiên, hầu hết các tiểu bang và thành phố đã thiết lập bảng giá trợ cấp của họ theo quy định của Luật Tiểu bang sửa đổi năm 2013. Chỉ một số tỉnh áp dụng bảng giá cao hơn mức chung cho phép và có văn bản thông báo thay đổi theo biến động của thị trường bất động sản trên địa bàn.
Người dân có thể yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai địa phương cung cấp bảng giá bồi thường cho đất nông nghiệp đã mua. Trong một số trường hợp, cơ quan thanh lý, bồi thường hoặc chính quyền địa phương cũng có thể cung cấp bảng giá này cho chủ đất tham khảo.

Chính sách đền bù đất nông nghiệp gồm những gì?

Hỗ trợ ổn định sinh kế và sản xuất: Các điều khoản bồi thường được cung cấp cho các hộ gia đình có nguồn gốc hoạt động kinh tế duy nhất là đất nông nghiệp hiện có. Đặc biệt, những người dân thường có đủ diện tích đất sẽ được bồi thường để tiếp tục trồng trọt và cây cối.
Bồi thường kinh tế hơn khi cây và cây được thu hoạch, gần thu hoạch hoặc gần thu hoạch. Đồng thời, ủy ban có thể hỗ trợ giống tốt để các hộ dân nhân giống trên diện tích đất đã đền bù.
Hỗ trợ giáo dục, hướng nghiệp và tìm kiếm việc làm: Tuy nhiên, quỹ đất địa phương không phải lúc nào cũng sẵn sàng để bổ sung đất. Ngoài ra, có các biện pháp hỗ trợ như quốc gia bồi thường ở xa khu định cư và không thể tiếp tục canh tác.
Đặc biệt, ủy ban (cấp tiểu bang) hỗ trợ thực hiện các chương trình chuyển đổi việc làm cho những người có đất. Ví dụ như tham gia làng nghề và hỗ trợ đào tạo nghề khác. Tất nhiên, mọi chu kỳ chuyển đổi dữ liệu phụ thuộc vào việc có cần tịch thu tài sản hay không.

5/5 - (1 bình chọn)