Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà

72
Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà

Kê khai thuế cho thuê nhà giúp người cho thuê nhà thực hiện nghĩa vụ thuế đúng hạn và đáp ứng yêu cầu của pháp luật thuế. Qua quy trình này, các thông tin về thu nhập thuê nhà và số thuế được tính toán và báo cáo đúng quy định, đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong việc đóng góp thuế. Nếu như bạn không thực hiện kê khai đúng quy định sẽ bị xử phạt. Bạn đọc có thể tham khảo bài viết “Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà” của Tìm luật.

Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bạn sẽ phải thực hiện kê khai thuế đối với hoạt động kinh doanh cho thuê nhà. Việc chậm kê khai thuế cho thuê nhà có thể bị xử phạt theo quy định về phạt hành chính. Đây là một số quy định phổ biến về mức xử phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà:

Phạt tiền: Người nộp thuế có thể bị áp dụng mức phạt tiền vì vi phạm kê khai thuế chậm. Mức phạt tiền thường được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm hàng tháng (%) hoặc hàng ngày (%) trên số thuế chậm kê khai. Mức phạt tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào quy định của pháp luật thuế và mức độ vi phạm.

Lãi suất vi phạm: Ngoài mức phạt tiền, người nộp thuế cũng phải chịu lãi suất vi phạm trễ hạn. Lãi suất này được tính dựa trên tỷ lệ phần trăm hàng tháng hoặc hàng ngày trên số thuế chậm kê khai. Mức lãi suất vi phạm cụ thể cũng sẽ được quy định trong pháp luật thuế.

Mức xử phạt hành chính chậm kê khai thuế cho thuê nhà

Các quy định về số thuế chậm kê khai, mức phạt tiền và lãi suất vi phạm có thể thay đổi theo quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn cụ thể. Để biết rõ hơn và đảm bảo tính chính xác, bạn nên tham khảo các văn bản pháp luật mới nhất về thuế và liên hệ với cơ quan thuế để được tư vấn cụ thể và cập nhật.

Theo Luật Thuế Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan, mức xử phạt hành chính chậm kê khai thuế cho thuê nhà được quy định như sau:

Mức phạt tiền: Theo Điều 8 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, mức phạt tiền cho vi phạm chậm kê khai thuế là 0,03% số thuế chậm kê khai mỗi ngày. Mức phạt tiền tối đa không vượt quá 20% số thuế chậm kê khai.

Lãi suất vi phạm: Mức lãi suất vi phạm cho chậm kê khai thuế theo quy định của Luật Thuế Việt Nam là 0,03% số thuế chậm kê khai mỗi ngày.

Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 05/12/2020 quy định về mức xử phạt như sau:

Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà
Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà

“Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.
  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
  4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;

d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;

b) Buộc nộp hồ sơ khai thuế, phụ lục kèm theo hồ sơ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.

Cách tính số thuế chậm kê khai cho thuê nhà?

Người cho thuê nhà cần nắm rõ thời hạn kê khai thuế để đảm bảo tuân thủ. Thông thường, thời hạn kê khai thuế hàng quý là trước ngày 30 tháng sau kỳ kê khai. Ngoài ra, cần lưu ý các quy định về kê khai thuế hàng năm và các báo cáo thuế khác liên quan đến hoạt động cho thuê nhà.

Số thuế chậm kê khai cho thuê nhà được tính dựa trên các quy định của pháp luật thuế tại Việt Nam. Dưới đây là cách tính sơ bộ số thuế chậm kê khai cho thuê nhà:

Xác định số thuế chậm kê khai: Đầu tiên, bạn cần tính toán số thuế chậm kê khai bằng cách lấy số thuế phải nộp theo báo cáo thuế và trừ đi số thuế đã được nộp trước đó. Số thuế phải nộp được xác định bằng cách áp dụng thuế suất thuế thuê nhà (hiện tại là 5%) vào tổng giá trị thuê nhà.

Xác định thời gian chậm kê khai: Xác định khoảng thời gian mà bạn đã chậm kê khai thuế so với thời hạn qui định. Thời gian tính toán thường được tính bằng ngày.

Tính mức phạt tiền: Áp dụng mức phạt tiền hàng ngày (thông thường là 0,03% số thuế chậm kê khai) vào số thuế chậm kê khai và số ngày chậm kê khai. Mức phạt tiền được tính bằng cách nhân số thuế chậm kê khai với tỷ lệ phạt tiền hàng ngày.

Tính lãi suất vi phạm: Áp dụng lãi suất vi phạm hàng ngày (thông thường là 0,03% số thuế chậm kê khai) vào số thuế chậm kê khai và số ngày chậm kê khai. Lãi suất vi phạm được tính bằng cách nhân số thuế chậm kê khai với tỷ lệ lãi suất vi phạm hàng ngày.

Mời bạn xem thêm:

Trên đây là nội dung bài viết liên quan đến vấn đề “Quy định phạt chậm kê khai thuế cho thuê nhà”. Hy vọng bài viết có ích cho độc giả, Tìm Luật sẽ giải đáp các vấn đề pháp lý như điều kiện để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe mọi thắc mắc của quý khách hàng.

Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ khai thuế cho thuê nhà gồm những giấy tờ nào?

Với Hồ sơ khai thuế cho thuê nhà bao gồm những giấy tờ sau đây:
Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng
Chứng minh thư phô tô công chứng của chủ nhà
Tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP
Tờ khai thuế cho thuê tài sản Mẫu 01/TTS ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC
Phụ lục theo mẫu 01-1BK-TSS.

Thời hạn nộp tờ khai cho thuê tài sản?

Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định về thời hạn nộp tờ khai và tiên thuế là:
Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài là ngày cuối cùng của tháng ký hợp đồng.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán ( tờ khai thuê tài sanr01/tts ) chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 ( chín mươi ) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

5/5 - (1 bình chọn)